Chloristan alebo perchlorát je pomenovanie pre soli odvodené od kyseliny chloristej so všeobecným chemickým vzorcom M+IClO4.

Chloristan
Chloristan
Chloristan
Chloristan
Chloristan
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec ClO4-
Synonymá perchlorát
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chloristany alkalických kovov sa pripravujú z príslušných chlorečnanov, ktoré sa pri zahrievaní disproporcionujú - napr.:

4 KClO3 → 3 KClO4 + KCl

alebo sa vo vodnom roztoku elektrolyticky oxidujú.

Ostatné chloristany sa obyčajne pripravujú rozpúšťaním príslušných kovov, hydroxidov alebo uhličitanov vo vodnom roztoku kyseliny chloristej.

Chloristany sú najstálejšie zlúčeniny chlóru, ktoré obsahujú kyslík. V žiare sa rozkladajú a vzniká chlorid a kyslík. Väčšina chloristanov je vo vode dobre rozpustná. Chloristany pôsobia na rastliny ako silný jed a používajuú sa aj v priemysle výbušnín.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému chloristany