Rozvod OHC

(Presmerované z DOHC)

Rozvod OHC je typ ventilového rozvodu piestového spaľovacieho motora, pri ktorom je okrem ventilu v hlave valcov umiestnený aj vačkový hriadeľ. Označenie rozvodu pochádza z anglického názvu Overhead Camshaft.

Rez hlavou valca s rozvodom 2xOHC.

Medzi vačkou a ventilom je zvyčajne vložené iba zdvíhadlo valcovitého tvaru. Rozvod tak obsahuje malý počet súčiastok vhodného tvaru čo zabezpečuje jeho vysokú tuhosť. Zároveň v porovnaní s rozvodom OHV menší počet súčiastok a zároveň menšia hmota vykonáva nepriaznivý vratný pohyb, ktorý sa prejavuje zotrvačnými silami. Nevýhodou rozvodu je komplikovanejšia konštrukcia hlavy valcov. Výhody OHC rozvodov však prevažujú a preto je v súčasnosti typický pre moderné spaľovacie motory určené pre pohon automobilov.

Pohon rozvodu

upraviť

Pohon rozvodu môže byť riešený:

Pohon musí byť riešený tak, aby umožnil presné nastavenie vzájomnej pozície kľukového a vačkového hriadeľa a aby sa počas prevádzky motora toto nastavenie nezmenilo. Preto musí byť riešený prevodom s tvarovým stykom. V žiadnom prípade by nemohol byť na pohon použitý napr. klinový remeň!

Pretože sa rozvod OHC používa najmä u štvortaktných motorov, prevodový pomer pohonu je 2:1. Vačkový hriadeľ sa otáča 2x pomalšie ako kľukový, pretože štvortaktný motor vykoná jeden pracovný cyklus za dve otáčky kľukového hriadeľa.

Pohon ozubeným prevodom je zriedkavý, pretože pri uvedenom prevodovom pomere, a vzdialenosti osí oboch hriadeľov musí byť prevod riešený vloženými ozubenými kolesami, ktoré zvyšujú hmotnosť rozvodu.

V súčasnosti je najčastejšie volená alternatíva s ozubeným rozvodovým remeňom, ktorý má nízku hmotnosť, pričom vývoj nových materiálov zabezpečuje jeho vysokú životnosť.

OHC verzus DOHC (2xOHC)

upraviť

Základný koncept rozvodu OHC je jeden vačkový hriadeľ na hlavu valcov (Pri vidlicových motoroch sú hlavy dve a teda aj dva vačkové hriadele). Ventily, ktoré sú minimálne dva na jeden valec sú umiestnené v rade, nad ktorý sa umiestni vačkový hriadeľ.

V prípade iného umiestnenia ventilov je možné použiť vložené vahadlá, alebo umiestniť ventily do dvoch radov a použiť dva vačkové hriadele. V prípade väčšieho počtu ventilov na jeden valec (3, 4, 5) je použitie druhého vačkového hriadeľa nevyhnutné. Takéto riešenie sa potom označuje DOHC, alebo 2xOHC t. j. dva vačkové hriadele v hlave valca.