Drevárstvo je odvetvie spracovateľského priemyslu, ktoré sa zaoberá spracovaním dreva a drevných materiálov. V stredoeurópskom regióne sa do tejto oblasti zaradzuje aj celulózensko-papierenský priemysel. Oblasť pôsobnosti drevospracujúceho priemyslu začína pri vyťaženej guľatine v lese. Ťažba dreva ako aj pestovanie lesa spadá do oblasti lesníctva. Oblasti drevárstva sa rozdeľujú na prvostupňové spracovanie dreva (napr. porez, sušenie, základné opracovanie dreva) a na druhostupňové spracovanie dreva (napr. výroba nábytku, výroba polotovarov, podlahovín, drevených stavieb).[1]

Všeobecne sem teda možno zaradiť spracovanie a výrobu papiera a buničiny, porez a sušenie dreva, dizajn a výrobu nábytku, navrhovanie a výrobu drevených stavieb, výrobu drevárskych polotovarov, výrobu lepeného dreva, drevotrieskových, preglejovaných a drevovláknitých dosák a ďalšie.

Podľa iného triedenia sa drevársky priemysel rozdeľuje na: drevárstvo, nábytkárstvo, drevoobrábacie technológie a strojárstvo, drevené stavby a obchod s drevom.[2]

Tradičnými centrami slovenského drevospracujúceho priemyslu sú mestá Topoľčany, Žarnovica, Zvolen, Banská Bystrica, Vranov nad Topľou, Pravenec, Žilina, Ružomberok, Harmanec, Trnava a Malacky.

Centrom slovenského drevárskeho výskumu a vysokoškolského štúdia je od roku 1952 Drevárska fakulta na Technickej univerzite vo Zvolene.[3]

Významné inštitúcie poskytujúce vzdelanie na stredoškolskej úrovni sú stredné priemyselné školy drevárske v Spišskej Novej Vsi a vo Zvolene a v Topoľčanoch.

Združením podnikateľov a firiem pôsobiacich v oblasti drevárstva je Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene. Funkciu generálneho sekretára zastáva PeaDr. Peter Zemaník.[4]

Referencie

upraviť
  1. VOLČKO, Ivan a Josef DRÁBEK. Ekonomika drevárskeho priemyslu: návody na cvičenia. 1. časť. Zvolen: VŠLD Zvolen, 1990. ISBN 80-228-0066-X.
  2. DRÁBEK Josef. Drevársky priemysel: 1. časť. Zvolen: Vyd. TU Zvolen, 1998. ISBN 80-231-0046-X.
  3. Technická univerzita vo Zvolene : Drevárska fakulta : História [online]. tuzvo.sk, [cit. 2017-01-24]. Dostupné online. Archivované 2017-02-02 z originálu.
  4. Úvod :: ZSDSR [online]. www.zsdsr.sk, [cit. 2017-01-24]. Dostupné online.