Eduard Nižňanský

slovenský historik

Prof. Eduard Nižňanský, CSc. (* 1955, Martin) je slovenský historik a vysokoškolský pedagóg. Pracuje na Katedre všeobecných dejín FF UK v Bratislave.

Eduard Nižňanský
slovenský historik, vysokoškolský pedagóg
a bádateľ v oblasti holokaustu
Eduard Nižňanský
Narodenie1955 (68 alebo 69 rokov)
Martin, Česko-Slovensko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Eduard Nižňanský

Životopis

upraviť

V súčasnosti je aj supervízorom projektu Dokumentačného strediska holokaustu, v rámci ktorého sa vytvára databáza obetí holokaustu (obsahuje 57 625 mien osôb deportovaných zo Slovenska v roku 1942).

V 90. rokoch sa po príchode na Katedru histórie VŠP v Nitre zameral na výskum historiografie o nacizme a fašizme najmä v SRN. Pokladal za dôležité, aby sa slovenská historiografia zoznámila s rozličnými metodologickými prístupmi ako aj výsledkami výskumov o extrémnych režimoch v 20. storočí, keďže v predchádzajúcom období boli ovplyvnená najmä zjednodušenými „marxistickými“ konštrukciami.

Výsledkom jeho snahy bolo získanie 3 projektov k danej téme v SRN, realizovanie kandidátskej dizertácie, ako aj vydanie knihy Interpretácie nacizmu v SRN 1945 – 1990. Táto publikácia v čase svojho vydania nemala obdobu ani v Česku ani v Maďarsku. Výskum holokaustu, ktorý nasledoval, znamenal na jednej strane pokračovanie vo výskume, ktorý na Slovensku začal Ivan Kamenec, ako aj jeho prehĺbenie.

Prvý veľký výstup z tohto výskumu bola kniha: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. (Prešov 1999). Je to prvá publikácia o holokauste, kde výskum bol realizovaný v podstate vo všetkých archívoch na Slovensku, ako aj v okolitých štátoch (Česko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko). Medzinárodne bolo pozitívne hodnotené, že kniha je v podstate prvým pokusom o komparáciu začiatkov holokaustu v strednej Európe.

Ocenením výskumu holokaustu bola akceptácia v medzinárodných projektoch. Z nich zrejme najvýznamnejší bol projekt European Science Foundation. Projekt: Occupation in Europe: The Impact of National Socialist and Fascist (1938 – 1950), ktorého bol členom tímu. Takýto výskumný tím v rámci Európy bol vytvorený len tretíkrát po II. svetovej vojne. Zo Slovenska boli akceptovaní len dvaja historici (prof. Dr. Roman Holec a Doc. Eduard Nižňanský CSc.).

V spolupráci s Ivanom Kamencom, Katarínou Hradskou a vojenským historikom Igorom Bakom realizuje Nižňanský vydávanie vedeckej edície prameňov Holokaust na Slovensku ktorá je tematicky orientovaná. Doteraz vyšlo 7 zväzkov edície. Z nich je autorom, alebo spoluautorom 6 zväzkov. Takáto edícia neexistuje v žiadnom z okolitých štátov. Dokonca ani veľké európske historiografie (napr. francúzska, nemecká) nemajú takúto edičnú radu.

V rámci výskumu od roku 2001 sa venuje aj vytváraniu databázy obetí holokaustu. V tomto prípade nejde len o humanitnú záležitosť, ale aj výskum, ktorý môže výrazne posunúť výskum historickej demografie židovskej komunity.

 • Kto bol kto za I. ČSR (Q111 Bratislava, 1993), ISBN 80-85401-27-4
 • Židovská komunita na Slovensku v období autonómie v porovnaní s vtedajšími udalosťami v Rakúsku. Zborník prednášok zo seminára 5. 11. 1999 v Nitre
 • V premenách stáročí Zborník. Ed. E. Nižňanský, P. Petruf (KLEMO Zvolen, 2001)
 • Holokaust na Slovensku (Klemo Zvolen, 2001)
 • Holokaust na Slovensku 2 Spoluautor: Igor Baka, Ivan Kamenec (Nadácia Milana Šimečku Bratislava, 2004)
 • Holokaust na Slovensku 3 Spoluautor: I.Kamenec (Nadácia M. Šimečku Bratislava)
 • Holokaust na Slovensku 4 (Nadácia M. Šimečku Bratislava, 2003)
 • Holokaust na Slovensku 5 Spoluautor: I.Baka, I.Kamenec (Nadácia Milana Šimečku Bratislava, 2004)
 • Holokoust na Slovensku 6 (Nadácia Milana Šimečku Bratislava, 2005)
 • Holokaust na Slovensku 7 (Nadácia Milana Šimečku Bratislava, 2005)
 • Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945 Spoluautor: Ján Hlavinka (Dokumentačné stredisko holokaustu, 2009)
 • Nacizmus, holokaust, slovenský štát (Kalligram, 2010)
 • Arizácie. Judaica et holocaustica 1 – Acta historica Posonienia XI Spoluautor: J.Hlavinka (Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010)
 • Arizácie v regiónoch Slovenska. Judaica et holocaustica 2 – Acta historica Posoniensia XII Spoluautor: J.Hlavinka (Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010)
 • Stratené mesto. Bratislava – Pozsony – Pressburg Spoluautor: I.Bútora (Marenčin PT, Bratislava, 2011)

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť