Eskimo môže byť:

  • zastarano: príslušník etnickej skupiny Inuitov (Eskimákov),[1][2] pozri Inuiti
  • iglu[3]
  • v textilníctve: typ mykanej priadze na zimníky,[3] pozri eskimo (priadza)
  • staršie: druh nanuka (podľa česko-slovenskej obchodnej značky Eskymo),[4][5] pozri nanuk

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. Thull, Leopold (1865), Mluvnica jazyka maďarského, V Pešti: Adolf Harleen, str. 15, https://books.google.sk/books?id=um9z1EtWsd4C&pg=PA15&q=%22Eskimo%22#v=snippet&q=%22Eskimo%22 
  2. Emericzy, Géza; Kárpáti, Endre (1878), Návodnia kniha ku vyučovaniu zemepisu v ľudových školách pre učiteľov a čakateľov učiteľstva, str. 323 
  3. a b Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (2008), Veľký slovník cudzích slov (5., revid. a dopl. vyd.), Bratislava; Prešov: Samo, str. 326, ISBN 978-80-89123-07-0, „1. typ príbytku Eskimákov; iglu 2. text. druh mykanej priadze, používanej na zimníky“ 
  4. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „eskimo“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 904, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=eskimo&d=sssj, dost. 2022-09-26 
  5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „eskimo“, Slovník cudzích slov : akademický (2., dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=eskimo&d=scs 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.