Eurobankovky alebo eurové bankovkybankovky spoločnej meny eurozóny. Boli uvedené do obehu Európskou centrálnou bankou v roku 2002. V obehu je sedem nominálnych hodnôt eurobankoviek rozlíšených veľkosťou a farbou, ktorých dizajn je identický v celej eurozóne (bez národných motívov) bez ohľadu na miesto tlače a vydávajúcu centrálnu banku. V priebehu rokov sa 200 a 500 eurové bankovky prestali kvôli podvodom tlačiť.

Eurobankovky

Dizajn upraviť

 
Vyobrazenie podpisu tretieho prezidenta ECB (2011 - ...) na 20-eurovej bankovke, v súčasnosti Mario Draghi
 
Vyobrazenie podpisu druhého prezidenta ECB (2003 - 2011) na 20-eurovej bankovke, v minulosti Jean-Claude Trichet
 
Vyobrazenie podpisu prvého prezidenta ECB (1998 - 2003) na 20-eurovej bankovke, v minulosti Wim Duisenberg

Dizajn eurových bankoviek navrhol rakúsky výtvarník Robert Kalina v celoeurópskej súťaži vypísanej 12. 2. 1996 Radou Európskeho menového inštitútu (EMI), predchodcu ECB. Víťazné výtvarné návrhy (3. 12. 1996) boli inšpirované témou Epochy a slohy v histórii európskej kultúry. Bankovky zachytávajú architektonické štýly siedmich období európskej kultúrnej histórie – antika (5 eur), románsky sloh (10 eur), gotika (20 eur), renesancia (50 eur), barok a rokoko (100 eur), secesia (200 eur) a moderná architektúra (500 eur). Štýly zdôrazňujú tri architektonické prvky – okná, brány a mosty.

Okná a brány na lícnej strane bankoviek symbolizujú ducha otvorenosti a spolupráce v Európskej únii. Rubová strana bankoviek zobrazuje most typický pre dané obdobie kultúrneho vývoja v Európe; mosty sú metaforou vzťahov medzi národmi v Európe a ich vzťahov k zvyšku sveta.

Spoločným znakom všetkých nominálnych hodnôt na lícnej strane je vlajka Európskej únie, skratka Európskej centrálnej banky v piatich jazykových ekvivalentoch zodpovedajúcich jedenástim úradným jazykom v čase zavedenia eura (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP), názov meny v latinčine a gréčtine ("EURO/ΕΥΡΩ"), podpis aktuálneho prezidenta ECB v čase vydania bankovky a na rubovej strane mapa Európy. Súčasťou dizajnu je aj dvanásť hviezd Európskej únie.

Séria z roku 2002
Obrázok Hodnota Rozmery
(mm)
Hlavná farba Dizajn
Lícna strana Rubová strana Architektúra Storočie
    5 € 120 × 62 Sivá Antika < 5. st.
    10 € 127 × 67 Červená Románsky sloh 11. - 12. st
    20 € 133 × 72 Modrá Gotická architektúra 13. - 14. st.
    50 € 140 × 77 Oranžová Renesancia 15. - 16. st.
    100 € 147 × 82 Zelená Barok & rokoko 17. - 18. st.
    200 € 153 × 82 Žltohnedá Secesia 19. - 20. st.
    500 € 160 × 82 Fialová Moderná architektúra 20. - 21. st.

Niektoré zámorské územia su zobrazené na mape samostatne: Azory, Francúzska Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Réunion, a Kanárske ostrovy. Cyprus a Malta zobrazené nie sú, pretože v čase vydania bankoviek neboli členmi EÚ a Malta je napokon veľmi malé územie na zobrazenie (minimálna rozloha na zobrazenie je 400 km²). Na bankovkách bol spočiatku podpis prezidenta ECB Duisberga, ktorý bol nahradený podpisom súčasného prezidenta Triecheta.

Séria z roku 2013 (Európa) upraviť

Nová séria bankoviek pod názvom Európa bola oznámená 8. novembra 2012.[1] Plánovaný nový dizajn bankoviek zohľadňuje rozšírenie Európskej únie s predpokladom vstupu krajín do eurozóny. Preto sa po silnom lobingu Bulharska dostane do dizajnu cyrilika (ЕЦБ, Европейска централна банка = Európska Centrálna Banka, EBPO Евро евро). Návrh bankoviek vypracoval Reinhold Gerstetter z Berlína.[2]

Novú sériu eurobankoviek pripravila ECB na súčasnom dizajne, ale s použitím intenzívnejších farebných odtieňov a použitím najnovších druhov ochranných prvkov (napr. vložené priehľadné polymérove okienko). Do obehu vo všetkých štátoch sa ako prvá dostala od 2. mája 2013 bankovka nominálnej hodnoty 5 €.[1] V roku 2014 boli v novom dizajne vytlačené 10 eurové bankovky, ktoré boli predstavené verejnosti 13. januára 2014 a dostali sa do obehu 23. septembra 2014, 24. februára 2015 bola predstavená nová 20 eurová bankovka, ktorá sa dostala do obehu v 25. novembra 2015, 5. júla 2016 bola predstavená nová 50 eurová bankovka, ktorá sa dostala do obehu 4. apríla 2017. Na novej 50 eurovej bankovke pribudlo označenie ESB čo reprezentuje chorvátčinu a znamená Europska središnja banka. 17. septembra 2018 boli predstavené nové bankovky v hodnote 100 a 200 eur, ktoré sa dostanú do obehu 28. mája 2019 a ich vydaním bude séria Európa kompletná.[3]

Séria z roku 2013
    5 € 120 × 62 Sivá Antika < 5. st.
    10 € 127 × 67 Červená Románsky sloh 11. - 12. st
    20 € 133 × 72 Modrá Gotická architektúra 13. - 14. st.
    50 € 140 × 77 Oranžová Renesancia 15. - 16. st.
    100 € 147 × 80 Zelená Barok & rokoko 17. - 18. st.
    200 € 153 × 80 Žltohnedá Secesia 19. - 20. st.

Špeciálne prvky pre nevidiacich a zrakovo postihnutých upraviť

Súčasťou eurobankoviek je viacero prvkov navrhnutých v spolupráci s organizáciami zastupujúcimi zrakovo postihnutých a nevidiacich, ktoré im pomáhajú rozlišovať jednotlivé nominálne hodnoty.

Čím je nominálna hodnota bankovky vyššia, tým je bankovka väčšia. Dominantná farba za sebou idúcich nominálnych hodnôt sa strieda medzi teplou a studenou farbou, takže používatelia rozoznávajúci farby ich dokážu jednoduchšie identifikovať. Niektoré prvky sú vytlačené hĺbkotlačou, čo umožňuje rozoznať ich hmatom. Bankovky nižšej nominálnej hodnoty (5 €, 10 €, 20 €) majú pozdĺž okraja hladký holografický prúžok, vyššie nominálne hodnoty (50 €, 100 €, 200 €, 500 €) obsahujú medailón s hologramom. Na bankovkách 200 € a 500 € sú aj ďalšie hmatové značky: na bankovke 200 € sú vytlačené zvislé čiary na spodnom okraji, na bankovke 500 € sú vytlačené diagonálne čiary pozdĺž pravého okraja.

Na rozdiel od iných mien sa v prípade eura rokovania s asociáciami zastupujúcimi zrakovo postihnutých a nevidiacich uskutočnili ešte pred vydaním bankoviek.

Ochranné prvky upraviť

ECB definovala základné bezpečnostné prvky, umožňujúce širokej verejnosti rýchle overenie ich pravosti. V záujme bezpečnosti je však úplný zoznam týchto prvkov prísne stráženým tajomstvom.

Tvrdí sa, že bankovky obsahujú minimálne tridsať rôznych ochranných prvkov.

Hologram upraviť

Na lícnej strane bankoviek 5 €, 10 € a 20 € sa v pravej časti nachádza holografický prúžok. Pri naklonení bankovky sa v holograme na pozadí dúhovej farby strieda nominálna hodnota bankovky a znak €. Po okrajoch sú uvedené drobné čísla, ktoré predstavujú nominálnu hodnotu bankovky.

Na lícnej strane bankoviek 50 €, 100 €, 200 € a 500 € je v pravej časti zobrazený medailón s hologramom. Pri naklonení bankovky sa obraz hologramu mení – zobrazuje sa buď nominálna hodnota bankovky, alebo architektonický motív, t. j. okno alebo brána. Na pozadí sú sústredné kruhy dúhovej farby zložené z drobného písma.

 
 
 

Zlatistý pruh upraviť

Na rubovej strane bankoviek 5 €, 10 € a 20 € je naľavo od stredu bankovky zlatistý pruh, viditeľný pri naklonení bankovky. Zobrazuje číslo nominálnej hodnoty bankovky a znak €.

Opticky premenlivá farba upraviť

Na rubovej strane bankoviek vyššej nominálnej hodnoty (50 €, 100 €, 200 € a 500 €) je v pravom dolnom rohu číslo nominálnej hodnoty vytlačené špeciálnym atramentom, ktorý v závislosti od uhla pohľadu mení farbu (z purpurovej na olivovozelenú alebo hnedú).

 
 

Sériové číslo upraviť

Všetky bankovky sú označené sériovým číslom, ktoré je zložené z jednej litery a jedenástich číslic. Sériové číslo je na všetkých nominálnych hodnotách umiestnené na rubovej strane vľavo dole a vpravo hore. Litera označuje emitujúcu národnú banku. Sériové číslo nie je sekvenčné, obsahuje totiž kontrolné číslo aj kontrolný súčet. Žiadne sériové číslo sa v rámci nominálnej hodnoty neopakuje. Aj v prípade zhody 11 ciferného čísla bude rozdiel v litere.

Kontrolné číslo upraviť

Kontrolné číslo sa využíva na overenie pravosti sériového čísla. Univerzálne kontrolné číslo pre eurobankovky je 8. Získava sa takýmto postupom: Úvodná litera v sériovom čísle sa nahradí jej zodpovedajúcou pozíciou v anglickej abecede (A=1, B=2...Z=26) a pripočíta sa k súčtu jednotlivých číslic sériového čísla. Následným sčítaním číslic výsledku vychádza konečné jednociferné číslo 8.

Príklad výpočtu kontrolného čísla
Sériové číslo Litera Zodpovedajúce
číslo litery
Číslo Súčet Výsledok Následný
súčet
Kontrolné
číslo
M14717032843 M 13 14717032843 13+1+4+7+1+7+0+3+2+8+4+3 53 5+3 8
X38912951612 X 24 38912951612 24+3+8+9+1+2+9+5+1+6+1+2 71 7+1 8
H51015263796 H 8 51015263796 8+5+1+0+1+5+2+6+3+7+9+6 53 5+3 8
N46069784508 N 14 46069784508 14+4+6+0+6+9+7+8+4+5+0+8 71 7+1 8
S22582629853 S 19 22582629853 19+2+2+5+8+2+6+2+9+8+5+3 71 7+1 8

Kontrolný súčet upraviť

Podobne ako kontrolné číslo aj kontrolný súčet sa využíva na overenie pravosti sériového čísla. Kontrolný súčet je definovaný národnou literou zoradenou abecedne podľa názvu národnej banky v národnom jazyku a potom spojená s číslom v rozsahu 1-9 opakovane v obrátenom abecednom poradí. Toto jednociferné kontrolné číslo sa získa súčtom číslic (bez litery) v sériovom čísle. Ak je výsledkom následného súčtu znova dvojciferné číslo, za kontrolný súčet sa považuje ďalší súčet číslic.

Národné identifikačné kódy národných bánk
s príslušnými kontrolnými súčtami
Kód Názov krajiny
v angličtine
Názov krajiny
v národnom jazyku
Kontrolný súčet
Z   Belgium België/Belgique/Belgien 9
Y   Greece Ελλάδα [Ellada] 1
X   Germany Deutschland 2
W   Denmark Danmark 3
V   Spain España 4
U   France France 5
T   Ireland Éire/Ireland 6
S   Italy Italia 7
R   Luxembourg Luxembourg/Luxemburg/Lëtzebuerg 8
Q nevyužité 9
P   Netherlands Nederland 1
O nevyužité 2
N   Austria Österreich 3
M   Portugal Portugal 4
L   Finland Suomi/Finland 5
K   Sweden Sverige 6
J   United Kingdom United Kingdom 7
I nevyužité 8
H   Slovenia Slovenija 9
G   Cyprus Κύπρος/Kıbrıs 1
F   Malta Malta 2
E   Slovakia Slovensko 3
D   Estonia Eesti 4
C   Latvia Latvija '5'
B   Lithuania Lietuva '6'
A nevyužité 7
pridelené, ale dosiaľ nevyužívané kódy
nevyužité kódy

pozn.:

 • písmená Q, O, I, B boli pôvodne z uvažovaného používania vyradené z dôvodu optickej zameniteľnosti. Vzhľadom na nedostatok litier pre ďalšie krajiny vstupujúce do eurozóny však bude nutné pôvodný plán priraďovania kódov prehodnotiť.
 • poradie Dánska a Grécka bolo v tabuľke prehodené, keďže litera "Y" sa v gréckej abecede nachádza (ypsilon), zatiaľ čo litera "W" nie.
 • hoci je prvým oficiálnym jazykom Írska írčina, poradie Írska v tabuľke bolo určené podľa anglického názvu Ireland, nie podľa írskeho Éire. Írčina sa stala oficiálnym jazykom EÚ až 1. januára 2007, a nie je jasné, ako sa tento fakt odzrkadlí na zmene poradia v tabuľke a zmene národnej litery v národnom identifikačnom kóde.
 • väčšinovým jazykom vo Fínsku je fínčina a preto bol na určenie poradia stanovený názov štátu vo fínčine - Suomi (nie švédske Finland).
 • Belgicko má tri oficiálne jazyky, všetky sú oficiálnymi jazykmi EÚ, vo všetkých je však názov štátu s rovnakou literou na začiatku.
 • Luxembursko má rovnako tri oficiálne jazyky, dva z nich sú oficiálnymi jazykmi EÚ, rovnako v oboch jazykoch znie názov štátu s rovnakou literou na začiatku. Luxemburské bankovky však napriek pridelenému kódu využívajú kód štátu, v ktorom boli vytlačené.
 • Slovinsku bol po vstupe do eurozóny pridelený najbližší voľný kód "H", a prvé bankovky s týmto kódom, vytlačené vo francúzskej tlačiarni F. C. Oberthur, boli uvedené do obehu v apríli 2008.
 • vzhľadom na rastúci počet členov eurozóny sa v novopripravovanej sérii bankoviek (2010) očakával nový spôsob kódovania - kód zmenený na dvojznakový (členov eurozóny bude 27, latinka má len 26 znakov, niektoré sú navyše vylúčené z dôvodu možnej zámeny). Očakávalo sa používanie dvojznakových kódov podľa ISO 3166-1 alpha-2. (napr. SK pre Slovensko, PT pre Portugalsko). Tento zámer ale naráža na pravidlo, aby bankovky obiehali v rámci eurozóny bez "národných treníc".
 • súčasné zabezpečenie emisie bankoviek smeruje k zlacňovaniu procesu emisie a preto sa "menšie" národné banky spájajú pri vypisovaní tendrov na tlač. Výsledkom tlače už ale pravdepodobne nebudú jednotlivo rozlíšiteľné bankovky podľa sériových čísel (konkrétne podľa prvej litery). Práve tento spôsob emisie zvolila Národná banka Slovenska, ktorej bude eurobankovky tlačiť tlačiareň Koninklijke Joh. Enschedé, Haarlem, Holandsko, pričom nie je známe, aká litera bude použitá pri označovaní bankoviek na začiatku sériového čísla.
 • úvodná emisia s dizajnom 2002 a podpisom guvernéra ECB Wima Duisenberga bola použitá na všetkých nomináloch centrálnych bánk FI, PT, AT, NL, IT, IE, FR, ES, DE, GR, BE, okrem 200 € a 500 € z PT a okrem 200 € z IE. Vzniklo tak 74 rôznych kombinácií s podpisom prvého guvernéra. Po počiatočnom zavedení eura jedenástimi národnými bankami bola každá z nich poverená tlačou iba určenej množiny bankoviek. Napr. iba 4 národné banky vydávajú nominál 50 €. Tento decentralizovaný systém emisie znamená vzájomnú výmenu bankoviek medzi národnými bankami eurozóny. Preto nastáva stav, že niektoré kombinácie nominal+krajina+podpis sú omnoho zriedkavejšie než iné. Rovnako bankovky s podpisom súčasného guvernéra nie sú v kombinácii s každým kódom národnej banky a nominálu. Do konca roku 2007 bolo známych iba 30 kombinácií zo 77 možných, pričom ďalšie kombinácie doplnila slovinská národná banka v roku 2008 a v roku 2009 pribudnú kombinácie s kódmi "G" (CY) a "F" (MT). Kód "E" pribudol v roku 2010 na emisii slovenského nominálu 20 € v roku 2011 pribudol na nominály 5 €, kód "D" (EE)" pribudne v roku 2012 a Lotyšsko, kód "C" (LV) pravdepodobne pribudne až v roku 2015.
Príklady kontrolného súčtu
Sériové číslo Národný identifikačný kód/
kontrolný súčet
Súčet Výsledok Následný
súčet
Kontrolný
súčet
M14717032843 M/4 1+4+7+1+7+0+3+2+8+4+3 40 4+0 4
X38912951612 X/2 3+8+9+1+2+9+5+1+6+1+2 47 4+7 11 (1+1=2)
H51015263796 H/9 5+1+0+1+5+2+6+3+7+9+6 45 4+5 9
N46069784508 N/3 4+6+0+6+9+7+8+4+5+0+8 57 5+7 12 (1+2=3)
S22582629853 S/7 2+2+5+8+2+6+2+9+8+5+3 52 5+2 7

Rozdiely v systéme číslovania upraviť

Pri tlači bankoviek nebola vo všetkých krajinách k dispozícii kompletná kombinácia poradového čísla v sériovom čísle počínajúc "00000000001". Bankovky sú vytlačené v rovnakom čase (20 - 60 bankoviek na tlačovej doske) na spoločný list bankového papiera. Rozsah kombinácií a umiestnenie poradového čísla je zmluvne dohodnutý pre každú krajinu eurozóny inak.

Kód krajina systém číslovania možných kombinácií (v miliónoch)
Z Belgicko DPPNNNNNNN 5 180
Y Grécko NNNNNNNNNN 70 000
X Nemecko NNNNNNNNNN 70 000
V Španielsko NNNNNNNNNN 70 000
U Francúzsko PPNNNNNNNN 54 400
T Írsko DNNNNNNNNN 10 000
S Taliansko NNNNNNNNNN 70 000
R Luxembursko podľa lokality tlačiarne
P Holandsko NNNNNNNNNN 70 000
N Rakúsko XYNNNNNNNN 35 300
M Portugalsko DNNNNNNNNN 10 000
L Fínsko DDDPPNNNNN 3 000
K Švédsko
J Veľká Británia
H Slovinsko PPNNNNNNNN 54 400
G Cyprus NNNNNNNNNN 70 000
F Malta NNNNNNNNNN 70 000
E Slovensko NNNNNNNNNN 70 000
D Estónsko NNNNNNNNNN 70 000
C Lotyšsko ? ?
B Litva ? ?
 • D: kódovaná hodnota čísla na bankovke, napríklad poradové číslo bankoviek 5 € začína číslicou 1, všetkých 10 € číslicou 2, atď., alebo 063 až 076 pre 5 €, 077 až 096 pre 10 € v jednej krajine, atď, čím tento systém umožní emitovať 10 miliárd bankoviek.
 • N: poradové číslo. Táto hodnota je číslo generované pre každú fázu oddelene od ... 0001, ktoré má byť úplne využité vzostupne. Bankovka so sériovým číslom 5678912345* je vytlačená neskôr ako bankovka rovnakej hodnoty so sériovým číslom 1234567891*.
 • P: Pozícia bankovky na tlačovom hárku. Jednotlivé pozície sa následne číslujú v bežnej stúpajúcej postupnosti.
 • X: Pozícia bankovky na osi X na tlačovej platni.
 • Y: Pozícia bankovky na osi Y na tlačovej platni.

(1): Fínsko čiastočne ustúpilo od jednoznačného označenia hodnoty bankovky v sériovom čísle. Existujú bankovky v hodnote 5 €, ktoré majú sériové čísla určené pre 10 € bankovky. (2): Aby bolo možné vygenerovať viac sériových čísel, používajú sa na francúzskych 10 € a 20 € bankovkách na prvých dvoch pozíciách v sériovom čísle aj vyššie hodnoty kódu polohy na tlačovom hárku. Z toho dôvodu existujú 20 € bankovky so sériovými číslami až po U84 a 10 € bankovky po U64. Takýmto spôsobom existuje dokopy viac než 522,28 miliárd číselných kombinácií, z ktorých sa do konca roka 2008 využilo už 49,63 miliárd kombinácií, čiže 9,5 %. Systém sa ale vyčerpá oveľa skôr, pretože napríklad nemecké 10 € bankovky dosiahli hodnotu X5........ už po siedmich rokoch. Je teda vyčerpaná už viac než polovica súčasnej kapacity čísel.

V súčasnosti sa ukazuje, že mnohé z emitujúcich krajín pravidlá pre číslovanie zmenili a využívaju sériové číslo pre rôzne nominály.

EURion konštalácia upraviť

Eurobankovky obsahujú sústavu značiek známu ako EURion konštalácia, ktorá sa využíva na softvérové rozpoznanie bankoviek pri prevencii kopírovania. EURion konštaláciu prvýkrát opísal Markus Kuhn ako päť malých žltých, zelených alebo oranžových kruhov, ktoré sa opakujú v celej oblasti bankoviek v rôznych orientáciách. Samotná prítomnosť týchto piatich kruhov na bankovke je dostačujúca na odmietnutie spracovania niektorými farebnými kopírovacími strojmi. Andrew Steer neskôr uviedol jednoduchý pomer medzi plošnými vzdialenosťami blízkych kruhov, ktorý poskytuje ďalšie návody na to, ako má byť vzor rozpoznaný grafickým softvérom.

 
 

Vodoznak upraviť

Štandardný vodoznak upraviť

Na bankovkách všetkých nominálnych hodnôt sa v ľavej časti nachádza unikátny vodoznak. Vodoznak je rozpoznateľný pri pohľade proti zdroju svetla.

 

Digitálny vodoznak upraviť

Rovnako ako EURion konštalácia je integrálnou súčasťou eurobankoviek aj digitálny vodoznak. Súčasné verzie grafických softvérov odmietajú spracovanie bankoviek s digitálnym vodoznakom.

Podoba bankovky pod infračerveným a ultrafialovým svetlom upraviť

Pod infračerveným svetlom sa na bankovkách na rôznych miestach (v závislosti od nominálnej hodnoty) zobrazujú tmavé plochy. Pod ultrafialovým svetlom sa zobrazí EURion konštalácia v jasnejšom zobrazení a zvýraznia sa svetielkujúce prvky zabudované do bankovkového papiera.

 

Sútlačová značka upraviť

Sútlačová značka v hornom rohu dokazuje spoločnú tlač oboch strán bankovky. Pri pohľade proti zdroju svetla sa jednotlive časti značky z prednej a zadnej časti bankovky spoja do jedného celistvého obrazca zobrazujúceho číslo nominálnej hodnoty bankovky. Akýkoľvek drobný posun medzi dielmi prednej a zadnej strany môže svedčiť o falzifikáte.

Hĺbkotlač upraviť

Niektoré plochy a znaky na bankovkách majú odlišnú textúru. Napr. znaky "BCE ECB EZB EKT EKP" sa dajú rozoznať dotykom.

Čiarový kód upraviť

Pri pohľade na bankovku proti zdroju svetla je medzi štandardným vodoznakom a kovovým vloženým pásikom možné rozoznať čiarový kód. Počet a šírka čiar indikuje hodnotu bankovky. Po oskenovaní bankovky sú čiary konvertované na Manchesterský kód. (pohľad na zadnú stranu bankovky: tmavá čiara = 1, svetlá čiara = 0)

 
Manchesterský kód
Bankovka Čiarový kód Manchesterský kód
5 € 0110 10 100
10 € 0101 10 110
20 € 1010 1010 0000
50 € 0110 1010 1000
100 € 0101 1010 1100
200 € 0101 0110 1110
500 € 0101 0101 1111

Ochranný prúžok upraviť

Čierny magnetický prúžok v strede bankoviek všetkých nominálnych hodnôt je viditeľný len proti zdroju svetla. Obsahuje nominálnu hodnotu bankovky a slovo EURO.

Magnetická potlač upraviť

Niektoré plochy bankoviek sú vytlačené magnetickým atramentom. Napr. na bankovke 20 € je tak vytlačené pravé okno a veľká nula nad ním.

Mikrotlač upraviť

Niektoré plochy bankoviek sú vyobrazené sekvenciami drobných znakov "EURO ΕΥΡΩ" (napr línia na bankovke 50 € medzi nápisom ΕΥΡΩ a spodným okrajom okna).

 

Tlačový kód upraviť

Každá eurobankovka obsahuje na lícnej strane malý šesť-znakový kód identifikujúci výrobné informácie. Kód je zložený so štyroch skupín, pričom sa ale zobrazuje ako šesť súvislých znakov K006G4 (litera/číslica číslica číslica/litera/číslica) (K/006/G/4). Tento kód je často označovaný ako „shortcode“.

 
Príklad tlačového kódu na 10 €.
Umiestnenie tlačového kódu
bankovka vyobrazenie umiestnenia umiestnenie
5 €   nad nápisom EURO
10 €   hviezdička pri nápise EURO
20 €   hviezdička nad nápisom EURO
50 €   nad hologramom vpravo
100 €   okraj skupiny drobných znakov v strede
200 €   skupina znakov vedľa nápisu EURO
500 €   hviezdička nad nápisom EURO
Príklad tlačového kódu na eurobankovke K006G4
kódová skupina význam
úvodná litera (K) kód tlačiarne cenín
trojčíslie (006) tlačová doska
druhá litera (G) riadok na tlačovej doske
posledná číslica (4) stĺpec na tlačovej doske

Tlačiarne upraviť

Tlačiarne cenín schopné tlačiť eurobankovky sa nachádzajú na území jedenástich štátov zo šestnástich členov EMÚ vydávajúcich eurobankovky. Cyprus, Luxembursko, Malta, Slovensko a Slovinsko nedisponujú tlačiarňami cenín schopnými tlačiť eurobankovky. Nemecko a Francúzsko disponuje dvoma tlačiarňami. Jediná tlačiareň schopná tlačiť eurobankovky, ktorá je mimo eurozóny, sa nachádza vo Veľkej Británii (De La Rue).

Belgicko, Grécko, Írsko a Taliansko vlastnia štátne tlačiarne, ostatné tlačiarne sú súkromné (vrátane britskej). Portugalská tlačiareň (Velora, S.A.) je joint-venture spoločnosť britskej tlačiarne a Portugalskej národnej banky. San Maríno, Monako a Vatikán eurobankovky nevydávajú.

Kódy tlačiarní cenín vydávajúcich eurobankovky - EMISIA 2002
kód tlačiareň lokalita produkcia pre národné banky
D Setec Oy   Vantaa, FI  
E F. C. Oberthur   Chantepie, FR            
F Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck   Viedeň, AT        
G Koninklijke Joh. Enschedé   Haarlem, NL                
H De La Rue   Gateshead, UK        
J Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato   Rím, IT  
K Banc Ceannais na hÉireann   Dublin, IE  
L Banque de France   Chamalières, FR  
M Fábrica Nacional de Moneda y Timbre   Madrid, ES  
N Εθνική Τράπεζα   Atény, GR  
P Giesecke & Devrient   Mníchov a Lipsko, DE            
R Bundesdruckerei   Berlín, DE                  
T Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique   Brusel, BE  
U Valora S.A.   Carregado, PT  
A Bank of England Printing Works   Loughton, UK
C Tumba Bruk   Tumba, SE
S Danmarks Nationalbank   Kodaň, DK
Печатница на БНБ АД   Sofia, BG
Státní tiskárna cenin   Praha, CZ
Pénzjegynyomda Zrt.   Budapešť, HU
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.   Varšava, PL
pridelené, ale dosiaľ nevyužívané kódy
tlačiarne členských štátov EÚ nečlenov Eurozóny

Sériové čísla na bankovkách série Európa upraviť

Sériové čísla na tejto sérii bankoviek sú dve čísla vytlačené na rubovej strane bankovky: horizontálne číslo vytlačené čiernou farbou a vertikálne číslo vytlačené inou farbou. Horizontálne číslo obsahuje dve písmená a desať číslic.

Prvé písmeno označuje tlačiareň. Druhé písmeno nemá žiadny špeciálny význam a slúži len na rozšírenie počtu možných sériových čísel.

Referencie upraviť

 1. a b Oznámenie zavedenia série Európa 8. novembra 2012 [online]. Frankfurt nad Mohanom: Európska centrálna banka, 08.11.2012, [cit. 2013-01-20]. Dostupné online.
 2. Zavedenia série Európa [online]. Frankfurt nad Mohanom: Európska centrálna banka, [cit. 2013-01-20]. Dostupné online.
 3. ECB predstavuje nové bankovky 100 € a 200 € [online]. [Cit. 2018-10-19]. Dostupné online. Archivované 2018-10-19 z originálu.

Pozri aj upraviť