František Dénes

pedagóg, funkcionár Uhorského karpatského spolku a turista

František Dénes, tiež Ferenc Dénes (* 4. apríl 1845, Tribš, Rakúske cisárstvo – † 17. október 1934, Levoča, Česko-Slovensko), bol stredoškolský profesor v Levoči, funkcionár Uhorského karpatského spolku, iniciátor a spoluautor máp Vysokých Tatier, autorom sprievodcu po Karpatoch. Stál pri kolíske tatranskej vysokohorskej turistiky.

František Dénes
pedagóg, funkcionár Uhorského karpatského spolku, turista
František Dénes
Narodenie4. apríl 1845
Tribš, Rakúske cisárstvo
Úmrtie17. október 1934 (89 rokov)
Levoča, Česko-Slovensko
Profesiapedagóg

Životopis

upraviť

Narodil sa v severospišskej obci Tribš, ktorá dnes leží v Poľsku. Tu prežil svoje detstvo. Žil blízko Vysokých Tatier a od detstva ich navštevoval. Ľudovú školu navštevoval v Prešove a v Novom Targu. V Levoči študoval na gymnáziu. Počas vysokoškolských štúdií klasickej filológie a prírodných vied na univerzite vo Viedni spoznával takmer celú rakúsku časť Álp. V štúdiách pokračoval v Budapešti. Vtedy už bol členom budapeštianskeho vzdelávacieho ústavu a sprevádzal do Álp synov známeho zubného lekára MUDr. Fridricha Turnovského. Okrem Álp spoznával maďarské hory Matra.

V rokoch 1876 – 1906 pôsobil ako stredoškolský profesor v Levoči. Už počas stredoškolských štúdií v Levoči (1860 – 1864) navštevoval Vysoké Tatry. V lete 1864 napríklad vystúpil do Javorovej doliny, na Ľadový štít a na Širokú. Keď bol stredoškolským profesorom trávil väčšinu času v Tatranskej Polianke. Ponúkal svoje služby ako informátor a sprievodca Uhorského karpatského spolku. Bol stálym tatranských sprievodcom známeho viedenského geológa Viktora Uhliga a aj sám pokračoval v geologických a glaciologických prieskumoch Tatier.

Praktickú turistiku spájal s geografickými a glaciologickými pozorovaniami. Na základe svojich pozorovaní napísal svojho prvého sprievodcu Sprievodca po uhorských Karpatoch (Wegweiser durch die Ungarischen Krapathen (Levoča 1888)), ktorý vydal Fridrich Fuchs v roku 1863. V sprievodcovi boli prehľadné mapky úsekov horského terénu i s plánmi turistických stredísk. Bol iniciátorom a spoluautorom prvej tatranskej mapy v mierke 1:25 000 a ďalších máp v slovenskom, maďarskom a nemeckom znení. Výdatne prispel k odhaleniu mnohých omylov, ktoré boli uvedené na vtedajších mapách Vysokých Tatier.

V roku 1873 sa stal spoluzakladateľom Uhorského karpatského spolku. Bol členom predsedníctva a pokladník. Tak isto bol pokladníkom zbierky na výstavbu Karpatského múzea v Poprade.

Zaslúžil sa o vytrasovanie viacerých tatranských chodníkov o.i. aj Tatranskej magistrály od Štrbského plesa na Zelené pleso. Ešte ako 88-ročný viedol výstavbu chodníka z Tatranskej Polianky k Batizovskému plesu a odtiaľ na Ostrvu, Popradské pleso a Štrbské Pleso.

Ako pedagóg organizoval časté študentské exkurzie do hôr. Prebúdzal v študentoch trvalý záujem o Vysoké Tatry. Ako aktívny horolezec vykonal prvovýstup cez Koňa na Ľadový štít. Turistiku pestoval aj vo vysokom veku. Napríklad ako 80-ročný bol na Rysoch a na Bujačom vrchu, 88-ročný absolvoval trasu Tatranská Polianka - Velické pleso - Batizovská dolina - Ostrva - Popradské pleso.

Rok pred smrťou preložil do nemčiny Wahlenbergovo dielo Flora Carpatorum Principalium z roku 1814. Takmer až do posledného dňa života robil meteorologické pozorovania v Tatranskej Polianke. Napísal veľa článkov a správ o Tatrách.[1][2]

Výber z diela

upraviť
  • František Dénes : Gründung, Entwicklung und Tätigkeit des Ungarischen Karpathen-Vereines. Leutschau (Levoča), 1883, 66 s.
  • František Dénes : Das Pieninengebirge und die Zone der Karpathenklippen. Kesmark (Kežmarok), Verlag des Karpathenvereines, 1932, 26 s.
  • František Dénes : A Magyarorszagi Kárpátvidéken utazók számára. Igló (Spišská Nová Ves) vyd. József Schmidt, 1888, 119 s.
  • František Dénes : Wegweiser durch die Ungarischen Krapathen, Levoča, 1888.
  • František Dénes : Ľadový štít (7. Ročenka Uhorského karpatského spolku. r. 1880, s. 261-298).
  • František Dénes : Ďumbier v Nízkych Tatrách.(14. Ročenka Uhorského karpatského spolku. r. 1887, s. 70 - 83).
  • František Dénes : Turisticky a vedecky z Magury. (17. Ročenka Uhorského karpatského spolku. r. 1890, s. 242-247, 253-254).
  • František Dénes : Geológia tatranského pohoria (29. Ročenka Uhorského karpatského spolku, r. 1902, s. 53-114).

Referencie

upraviť
  1. RUSNÁK, Ernest. Priekopník tatranskej turistiky. Vysoké Tatry, 1884, roč. XXIII, čís. 6, s. 21.
  2. BOHUŠ, Ivan. Kto bol kto vo Vysokých Tatrách. Vysoké Tatry, 1971, roč. X, čís. 5-6, s. 32.

Externé odkazy

upraviť