František Karol Faykiss

František Karol Faykiss (maď. Faykiss Ferenc Károly; * 13. január 1879, Levoča – † ?) bol uhorský lekár (chirurg).

František Karol Faykiss
Narodenie13. január 1879
Levoča, Rakúsko-Uhorsko (dnes Slovensko)
Úmrtie?
ManželkaMária, rod. Kalečániová

Pochádzal z rodiny vojenského lekára Karola Faykissa a jeho manželky Ervíny, rod. Imrichovej. V roku 1902 absolvoval štúdium medicíny na univerzite v Pešti, kde následne pôsobil ako asistent chirurgickej kliniky. Je autorom správy o stave kliniky a viacerých štúdií z klinickej chirurgie. V roku 1909 bol povýšený do šľachtického stavu.[1]

Personálna bibliografiaUpraviť

  • „A sípcsont compressiós törése, az arteria poplitea beszakadása a végtat következményes eluszkösödésvél“, Orvosi Hetílap 50 (2), 1906, 1906. január [1]
  • „A klinikum betegforgalma az 1907. évben“, Orvosi Hetílap 20, 1908 [1]
  • „Az ütőérek varratai“, Orvosi Újság, 1907 [1]
  • „Über Blutgefässtransplantation“, 16. Congrés international de médecine 1909, Section VII, chir., Budapest, 1910 [1]

ReferencieUpraviť

  1. a b c d e „FAYKISS, František Karol (Faykiss)“, Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990), II. zväzok, E – J (1. vyd.), Martin: Matica slovenská, 1987, str. 60 

Odporúčaná literatúraUpraviť

  • Petrik, Géza (1917), Magyar Könyvészet 1901–1910, Budapest: A Magy. Tud. Akad. támogatásával kiadja, str. 298