Fyziatria (gr.) je odbor medicíny zaoberajúci sa liečebnými účinkami niektorých fyzikálnych javov (napr. tepla, žiarenia, elektriny) na chorý organizmus.[1] Fyziatria sa zaoberá vplyvom a liečebným využitím fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus. Napr. priame využitie elektriny vo forme elektroliečby alebo jej modifikácii vo forme energie tepelnej, svetelnej či mechanickej. Využíva aj vodu a jej fyzikálne vlastnosti, ako sú jej teplota a hydrostatický tlak.[2]

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) je od roku 1973 medicínskym odborom s vlastnou koncepciou a vychováva atestovaných lekárov – fyziatrov, ktorí vedú rehabilitačné tímy. Ich súčasťou môžu byť fyzioterapeuti, maséri a iní pracovníci.

Fyziater, fyziatrička Upraviť

Fyziater je lekár (lekárka), zaoberajúci sa fyziatriou, liečiaci prírodnými a fyzikálnymi prostriedkami[3] s atestáciou (špecializáciou) z odboru - Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR).[2]

Okrem absolvovania lekárskej fakulty (MUDr.), musí mať aj ďalšie teoretické medicínske vedomosti z vnútorného lekárstva, chirurgie a traumatológie, neurológie, ortopédie, pediatrie a primerané vedomosti z iných súvisiacich odborov. Lekár - fyziater s atestáciou z odboru FBLR sa uplatní v rehabilitačnej ambulancii, v kúpeľnom zariadení, špecializovanom ústave alebo na inom rehabilitačnom pracovisku.[2]

Fyzioterapeut na rozdiel od fyziatra, nie je lekár. Je to ale vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník (Bc. alebo Mgr.).

Referencie Upraviť

  1. http://lex.juls.savba.sk/?w=fyziatria&s=exact&c=qdcb&cs=&d=ogs&d=sssj#
  2. a b c http://www.lf.upjs.sk/studium/specializacne/fyziatria.pdf
  3. http://slovnik.juls.savba.sk/?w=fyziater&s=exact&c=5604&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#