Geologica Carpathica

Geologica Carpathica je slovenský open access vedecký karentovaný časopis s geovedným zameraním. Vydáva ho Slovenská akadémia vied. Redakcia sídli v Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.[1] Šéfredaktorom je Igor Broska.

Geologica Carpathica
Periodicita6x ročne
KrajinaSlovensko
VydavateľVeda, Ústav vied o Zemi SAV
Druh tlačovinyvedecký časopis
Prvé vydanie1991 (resp. 1950)
ŠéfredaktorIgor Broska
FormátA4
ISSN1335-0552
LinkOficiálna stránka časopisu

Časopis bol založený v roku 1950 ako Geologický zborník, ktorý vydávala Slovenská akadémia vied. Hlavným redaktorom bol Dimitrij Andrusov, ktorý aj stál pri jeho vzniku[2]. Články vychádzali v slovenskom jazyku. V rokoch 1960 - 1990 sa časopis nazýval Geologický zborník - Geologica Carpathica, jeho šéfredaktorom bol Bohuslav Cambel. Časopis vychádzal v anglickom, ruskom, nemeckom a francúzskom jazyku.[3]

Po roku 1991 časopis zmenil názov na Geologica Carpathica. V jeho vedení sa postupne vystriedali E. Köhler, J. Michalík a J. Vozár. Geologica Carpathica prešla zmenou formátu na A4, došlo k zmenám v redakčnej rade (v roku 2005 rozšírenie na 29 členov, z ktorých je 12 zahraničných odborníkov) a sprísneniu pravidiel pre prijímanie článkov. Od roku 1991 časopis vychádzal iba v anglickom jazyku. Vďaka postupným zmenám sa podarilo dosiahnuť aby bol od roku 1995 evidovaný v databázach ISI Current content, čím sa zaradil medzi niekoľko slovenských tzv. karentovaných časopisov.[3][4] Po roku 1995 vychádzala aj edícia Geologica Carpathica - Clays.

V roku 2002 vznikla elektronická verzia časopisu s vlastnou internetovou stránkou. Nové čísla boli spočiatku k dispozícii iba pre zaregistrovaných uživateľov. Postupne však boli všetky čísla zdigitalizované a k dispozícii vo formáte pdf bez potreby registrácie.

V súčasnosti časopis vychádza vo vydavateľstve Veda. Od roku 2001 v spolupráci s Poľským geologickým ústavom a Ústavom geológie Českej akadémie vied.[1] V rokoch 2016 - 2020 bol výkonným redaktorom Milan Kohút. Od roku 2020 je ním Silvia Antolíková. V súčasnosti má redakčná rada 23 členov. Časopis je zameraný na publikáciu v odboroch ako petrológia, mineralógia, izotopová geológia, geofyzika, stratigrafia, paleontológia, sedimentológia, tektonika, štruktúrna geológia a ložisková geológia, so zreteľom na Karpatsko-Balkánsku oblasť.[5]

Časopis je registrovaný v databázach Georef, Scopus, Web of Science, De Gruyter Open, Directory of Open Access Journals a ďalších.

Referencie

upraviť
  1. a b vs sav. Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV [online]. sav.sk, [cit. 2017-10-18]. Dostupné online.
  2. Kohút, M. a Puškeľová, Ľ., 2017: Geologica Carpathica: „Rodinné striebro slovenskej geológie“ – Prečo je výhodné publikovať v tomto časopise? Mente et Malleo, 1, 2, s . 62
  3. a b História geológie na Slovensku. Ed. Grecula, P., Bartalský, J., Cambel, B., Herčko, I., Kaličiak, M., Matula, M., Melioris, L., Polakovič, D., Slavkay, M., Sombathy, L., Šefara, J. 1. vyd. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006. ISBN 80-88974-89-5. Kapitola Geologica Carpathica, s. 374 - 376.
  4. CVTI - NISPEZ - Zoznam slovenských časopisov pre VaV - WoS [online]. nispez.cvtisr.sk, [cit. 2017-08-20]. Dostupné online. Archivované 2016-03-04 z originálu.
  5. Geologica Carpathica [online]. geologicacarpathica.com, [cit. 2017-08-19]. Dostupné online. (po anglicky)

Externé odkazy

upraviť