Glykozidová väzba

Glykozidová väzba vzniká reakciou poloacetálového hydroxylu galaktózy a hydroxylovej skupiny na štvrtom atóme uhlíka glukózy.

adenozín – príklad N-glykozidovej väzby medzi adenínom a ribózou
pseudouridin s C-glykozidovou väzbou
vznik O-glykozidovej väzby