Hlboký potok (prítok Bieleho potoka)

Hlboký potok[1] je potok v pohorí Malá Fatra a jej geomorfologickom podcelku Krivánska Fatra[2][3] v regióne Horné Považie v Žilinskom kraji v okrese Žilina. Je ľavostranným prítokom Bieleho potoka v povodí Váhu. Má dĺžku 4,2 km.

Hlboký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Terchová
Prameň Krivánska Fatra
 - poloha Malý Rozsutec
 - výška 1 099 m
 - súradnice 49°14′26″S 19°05′43″V / 49,2405°S 19,0954°V / 49.2405; 19.0954
Ústie Biely potok
 - poloha Terchová
 - výška 566 m
 - súradnice 49°15′28″S 19°04′01″V / 49,2578°S 19,0670°V / 49.2578; 19.0670
Dĺžka 4,2 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-21-05-6724
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení vo východnej časti územia obce Terchová v 1 099 m n. m. v lesnom extraviláne juhovýchodne od vrchu Malý Rozsutec s 1 343 m n. m. v okrese Žilina v Žilinskom kraji.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie západným smerom vo východnej časti územia obce Terchová cez lesný extravilán, skrúca sa na sever, veľkým oblúkom mení smer na západ a juhozápad, preteká cez turisticky veľmi atraktívnu tiesňavu v lese Horné diery v západnom smere. Vyteká do priestoru pasienkov a lesa Podžiar, vracia sa do lesa a preteká cez rovnako turisticky príťažlivú tiesňavu v doline Dolné diery, priberá bezmenný pravostranný prítok pritekajúci z poľa Krížové grúne a z lúky Ryšiačka, preteká cez les Za Mladou horou, ľavým brehom obmýva úpätie lesa a poľa Košariská. V 506 m n. m. medzi samotou Dávidíkovci a samotou Šparengovci ústi do Bieleho potoka ako jeho ľavostranný prítok.[4][5][6] Pramení, preteká a ústi na území obce Terchová v okrese Žilina. Nemá dôležitejší prítok. Pramení a preteká v Národnom parku malá Fatra.

Pôvod názvu

upraviť

Motivantom pomenovania vodného toku bola jeho vlastnosť vyjadrená v slove hlboký vo význame nie plytký, majúci značnú hĺbku. Z prídavného mena hlboký po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Hlboký potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7] Hydronymum Hlboký potok bolo štandardizované v roku 1992.[8]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-19]. Dostupné online.
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 8, 48, 49. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  4. Priebeh vodného toku Hlboký potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [1] [cit. 2024-01-15].
  5. Geografické názvy okresu Žilina A38. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1049/1994 z 18.4.1994. Bratislava 1994. 82 s. S. 51-56. ISBN 80-85672-19-7.
  6. Krško. Hydronymia povodia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameň Váhu). 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2011. 228 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-557-0325-1. S. 53.
  7. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
  8. Geografické názvy okresu Žilina A38. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1049/1994 z 18.4.1994. Bratislava 1994. 82 s. S. 52, 64. ISBN 80-85672-19-7.