Hlboký potok (prítok Zdychavy)

Hlboký potok[1] je potok v geomorfologickom celku Stolické vrchy a geomorfologickom podcelku Stolica[2][3] v regióne Gemer v Banskobystrickom kraji v okrese Revúca. Je ľavostranným prítokom Zdychavy v povodí Muráňa. Má dĺžku 3,0 km.[4]

Hlboký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Revúca
Obec Muránska Zdychava
Prameň Stolica, Faltenov vrch
 - poloha Muránska Zdychava
 - výška 1 259 m
 - súradnice 48°45′20″S 20°10′41″V / 48,7555°S 20,1780°V / 48.7555; 20.1780
Ústie Zdychava
 - poloha Muránska Zdychava
 - výška 575 m
 - súradnice 48°44′57″S 20°08′28″V / 48,7492°S 20,1412°V / 48.7492; 20.1412
Dĺžka 3,0 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-31-02-1765
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na východnej strane centrálnej časti územia obce Muránska Zdychava v 1 259 m n. m. v lesnom extraviláne severozápadoseverne od Faltenovho vrchu v okrese Revúca v Banskobystrickom kraji.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie západným smerom územím obce Muránska Zdychava cez lesný extravilán tesnou a úzkou dolinou, ľavým brehom obmýva les Hlboké, skrúca sa na juh, hlbokým zárezom ľavým brehom obmýva dno doliny pod samotou Pod poľanou. Pokračuje juhovýchodným smerom, neďaleko horného okraja intravilánu Muránskej Zdychavy ústi do Zdychavy ako jej ľavostranný prítok.[5][6] Pramení, preteká a ústi na území obce Muránska Zdychava v okrese Revúca. Nemá prítoky.

Pôvod názvu upraviť

Je zrejmé, že názov vodného toku Hlboký potok a názov lesa Hlboké v katastrálnom území Muránska Zdychava, okolo ktorého potok preteká, vzájomne súvisia. Priorita pomenovacieho procesu je ešte predmetom skúmania (či bol primárne pomenovaný vodný tok a jeho názov bol sekundárne prenesený na pole, alebo opačne). Motivantom pomenovania vodného toku bola jeho vlastnosť vyjadrená v slove hlboký vo význame nie plytký, majúci značnú hĺbku. Z prídavného mena hlboký po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Hlboký potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7] Hydronymum Hlboký potok bolo štandardizované v roku 1976.[8]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-19]. Dostupné online.
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 7, 20, 21. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  4. Sičáková. Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej. 1. vyd. Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996. 108 s. ISBN 80-88697-24-7. S. 35.
  5. Priebeh vodného toku Hlboký potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [1] [cit. 2024-01-10].
  6. Geografické názvy okresu Rožňava A14. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-365/1990 z 28.8.1990. Bratislava 1990. 104 s. S. 48, 49. ISBN 80-7103-010-4.
  7. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 37. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).