Hoax

elektronicky šírená nepravdivá správa, ktorá sa tvári ako pravdivá a vyzýva k preposlaniu ďalej

Hoax je anglické slovo, ktoré znamená podvod (klamstvo), obyčajne taký, ktorého cieľom je zo žartu alebo so zlými úmyslami prinútiť niekoho veriť niečomu, čo nezodpovedá skutočnosti, a zneužiť jeho dôverčivosť. Slovo sa začalo na začiatku 21. storočia v médiách a na internete používať aj v slovenčine, ale jeho význam nie je jednoznačný. Podrobnosti o význame pozri nižšie v časti definícia.

Výslovnosť upraviť

Britská výslovnosť je [həuks]; americká výslovnosť je [houks].[1] Slovenská výslovnosť je [houks] alebo [Horáka].[2]

Definícia upraviť

Príklady výkladu významu pre angličtinu:

 • Velký anglicko-český slovník II. (1992): hoax - 1. podvod, švindel, falošná správa, kačica, 2. neokrôchaný [čes. nejapný] vtip, kanadský žartík.[3]
 • Oxford English Dictionary (2nd edition):[4]
  • hoax (podstatné meno) - (a) akt hoaxovania [t.j. odkaz na sloveso - pozri nižšie]; humorné alebo zlomyselné podvodné klamstvo [angl. deception], ktoré má obyčajne podobu vymyslenia niečoho fiktívneho alebo chybného a ktoré je povedané spôsobom využívajúcim dôverčivosť obete.... (b) osoba, ktorá je klamom....;
  • hoax (sloveso) [teda "hoaxovať"] - podvodne oklamať [angl. deceive] alebo nachytať [angl. take in] primäním veriť zábavný/-nú alebo zlomyselný/-nú výmysel alebo fikciu; využívať niečiu dôverčivosť.
 • American Heritage Dictionary: 1. akt, ktorého úmyslom je podvodne oklamať [to deceive] alebo ošvindľovať [to trick]. 2. niečo, čo bolo vytvorené alebo akceptované podvodnými prostriedkami.[5]
 • Merriam Webster Dictionary: hoax - 1. akt, ktorého úmyslom je ošvindľovať niekoho [to trick] alebo vybabrať s niekým dôverčivým [to dupe]..., 2. niečo akceptované alebo vytvorené podvodom alebo výmyslom...[6]
 • Longman Dictionary of Contemporary English: hoax... - 1. falošné varovanie o niečom nebezpečnom: [napr.] bombový hoax, hoaxový telefonát, 2. pokus primäť ľudí veriť niečomu, čo nie je pravdivé...[7]
 • Brunvand 1992: Hoaxy - Podľa definície klasickej knihy o tejto téme od Curtisa MacDougalla, je "hoax", prísne vzaté, "úmyselne zosnovaná nepravda vytvorená tak, že sa klamlivo tvári ako [to masquerade as] pravda". Niektorí autori používajú tento výraz na označenie mestských legiend, najmä falošných varovaní [bogus warning, t.j. falošná správa varujúca výrazným štýlom pred nebezpečenstvom, sprisahaním alebo upozorňujúca na ojedinelú príležitosť], je však len veľmi málo dôkazov úmyselného vytvárania nepravdy v tradícii súčasných klebiet a legiend. Naopak, tieto konkrétne fikcie majú len zriedkavo identifikovateľný zdroj a šíria sa medzi ľuďmi buď v dobre viere ľudí, ktorí im veria, alebo sa len jednoducho opakujú ako vtipy. Preto sa zdá byť najlepšie obmedziť výraz "hoax" na prípady, v ktorých existuje dokázateľná nečestná a vedomá snaha podvodne oklamať, čo sa veľmi zriedkavo týka šírenia mestských legiend...[8]

V angličtine je slovo hoax prvýkrát doložené koncom 18. storočia. Jeho pôvod je neistý.[4]

Príklady výkladu pre slovenčinu alebo češtinu (zoradené podľa roku):

 • Greguš 2002 a 2003 a 2008:
  • Vymyslené poplašné správy sa na internete nazývajú „hoax“[9];
  • Ak by sme chceli anglické slovo „hoax“ preložiť našim „kačica“ nebol by tom celkom presný preklad. „Hoax“ je síce tiež podvrhnutá správa, ale zároveň určitým spôsobom zmanipulovaná.[10];
  • ...slovíčko hoax ... znamená čosi také ako "kačica" alebo "švindeľ"[11]
 • Černušáková 2004: ...hoax, teda reťazový e-mail, ktorý obsahuje žiadosť o jeho poslanie na čo najväčší počet adries.[12]
 • Šikuda 2007: Hoax, alebo tiež falošná správa, je súrodencom spamu. A spameri aj využívajú hoax ako zdroj na získanie obrovského počtu adries... Preto po získaní e-mailu, ktorý vás vyzýva na hromadné rozposlanie ďalej, buďte opatrní. S najväčšou pravdepodobnosťou ide práve o hoax, ktorý nie len že zaťažuje zbytočne servery...[13]
 • Аčjaková 2008: Hoax predstavuje vymyslenú, predovšetkým e-mailovú správu (môže to však byť aj klamlivá informácia v médiách či v spoločnosti), ktorá vyzýva užívateľov internetu k jej opätovnému preposlaniu.[14]
 • Tóth 2009: hoax, čiže zavádzajúc[a] a nepravdiv[á] informáci[a] šíren[á] nekontrolovane internetom.[15]
 • Jazyková poradňa SME 2011: Slovo hoax prevzaté z angličtiny, ktorým sa pomenúva falošná správa...[16] [o výraze falošná správa porovnaj vyššie Šikuda 2007]
 • Oravec (Slovník slangu a hovorovej slovenčiny) 2014: hoax (slang.) - klamlivá, zavádzajúca, mystifikujúca správa šírená v prostredí internetu. [Tu si treba okrem iného všimnúť, že autor slovo hodnotí ako slangové.][17]
 • Cemper et al. 2015: Hoax je zámerne vytvorený podvod, vydávajúci sa za pravdu. V širšom význame môže znamenať aj falošnú správu, mystifikáciu, poplašnú správu, ale aj žart. Využiť hoax možno ale aj v propagande.[18]
 • Patkoš/Pravda 2019: Anglické slovo hoax pomenúva podvod, alebo lacný žart. Označujeme ním predovšetkým internetom šírenú správu, ktorá aj napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalej a ďalej.[19]
 • hoax.cz: Anglické slovo HOAX ...v preklade znamená: falošnú správu, mystifikáciu, novinársku kačicu, podvod, poplašnú správu, výmysel, žart, kanadský žartík. V počítačovom svete slovom HOAX najčastejšie označujeme poplašnú správu, ktorá varuje pred neexistujúcim nebezpečným vírusom.[20]
 • Ivana Škodová zakladateľka organizácie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt: Ja by som ako úplne prvú vec nahradila slovo hoax slovom povera, blud. Kto vie, čo je hoax? Nejaká babička z dediny určite nie, ale to, čo je povera alebo blud, vie. Mohlo by to pomôcť malými krokmi k tomu, aby to bolo pre zraniteľných ľudí zrozumiteľnejšie.[21]
 • Krátky slovník slovenského jazyka 2020, Slovník cudzích slov (akademický) 2005 , Veľký slovník cudzích slov 2000 : slovo v týchto slovníkoch nie je obsiahnuté

Hoaxy v podobe internetovej alebo mobilovej (reťazovej) správy upraviť

Hoaxy v podobe správy na počítači či mobile predovšetkým:

 • varujú pred údajne vážnym (v skutočnosti neexistujúcim) nebezpečenstvom (najmä počítačovým vírusom)
 • vyzývajú na to, aby bol hoax preposielaný ďalším používateľom
 • informujú o možnosti spoplatnenia často používaných internetových služieb, čomu sa dá vraj zabrániť jedine preposielaním ďalej
 • prosia o pomoc v núdzi (občas ide o prosby, ktoré boli na začiatku aktuálne (napr. darovanie krvi), ich preposielaním však rotujú po Internete aj niekoľko rokov)
 • tvrdia, že prinášajú šťastie (obdoba písaných „listov šťastia“), prípadne sľubujú peniaze za preposielanie (čo je úplný nezmysel aj vzhľadom na to, ako protokol SMTP rieši prenos e-mailov)

Niekedy sa tiež vyskytujú reťazové správy vo forme prosby alebo petície (takáto „petícia“ z hľadiska práva nemá žiadnu váhu), veľakrát sa uvádzaný blud snaží podporiť uvedením názvov veľkých firiem a inštitúcií (napr. IBM, America OnLine, atď.).

Ochrana pred šírením upraviť

Odborníci sa zhodujú, že ak dostaneme takýto e-mail (prípadne iný typ správy), je dobré poučiť ľudí, ktorí ho poslali o zbytočnosti (a škodlivosti) ich dobrého úmyslu. Do budúcnosti sa tak ušetrí množstvo času a energie.

Niekedy však môže ísť o reálnu správu, tú je však vhodné preposielať len pri úplnej istote, že je pravdivá, napr. keď osobne poznáte odosielateľa a viete, že:

 • rozumie tomu, čo píše,
 • správa pochádza priamo od neho (nie je preposlaná),
 • zvykne písať pravdu.

Známy server o tejto problematike, hoax.cz, uvádza: „V praxi můžeme použít následující pravidlo: Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to s největší pravděpodobností HOAX.“ Je potrebné podotknúť, že táto výzva NEMUSÍ byť vyjadrená priamo. Napríklad "Dajte pozor na svoje deti!". Doslova sa nám vnucuje správu preposlať, aby sme chránili deti našich blízkych vďaka útokom na naše city.

Je veľa dôvodov, ktoré mohli viesť pôvodného autora k napísaniu správy, zväčša však ide o snahu zabaviť sa. V mnohých správach sú úplné absurdnosti, to však nebráni tomu, aby sa správa vďaka ľudskej hlúposti nešírila ďalej. Pri viacnásobnom preposielaní je možné z hlavičiek e-mailových správ (zobraziť podrobnosti) získať pomerne veľké množstvo e-mailových adries (tzv. Email harvesting).

Príklad hoaxu upraviť

Pozor na mobil !!!

Minister vnútra upozorňuje všetkých majiteľov mobilných telefónov: veľmi často sa stáva, že si majiteľ mobilu nájde odkaz, aby zavolal na číslo: 0607 745 241. URČITE na toto číslo nevolajte! Vaše faktúry porastú do závratných výšok.

Táto informácia pochádza z policajných zdrojov. „Podvratné živly“ majú systém, ktorým môžu zneužívať Vaše mobily. Zavolajú Vás na Váš GSM a predstavujú sa ako pracovníci z „Orange“ - Váš prevádzkovateľ. Ďalej Vás požiadajú uviesť kód, ktorý začína na 09 * a vysvetľujú Vám, že je to overovanie spoľahlivej funkčnosti Vášho mobilu.

URČITE IM NEUDÁVAJTE TENTO KÓD a okamžite zrušte hovor. Vlastnia zariadenie, ktoré za pomoci tohto kódu prečíta Vašu SIM kartu a už im nič nebráni v tom, aby vyrobili novú identickú kartu…

Tento podvod je mimoriadne rozšírený a preto Vás prosíme, aby ste túto informáciu rozšírili medzi čo najväčší počet ľudí.

Tento hoax má všetky typické znaky:

 • naliehavá a pritom nepravdivá informácia (v skutočnosti na Slovensku uvedené číslo ani neexistuje)
 • odkaz na iluzórnu autoritu („policajné zdroje“)
 • žiadosť o poslanie ďalej.

Príklad ICQ hoaxu upraviť

Od septembra má ICQ stáť 50 centov! Postav sa proti tomu a pošli tento text aspoň 15 ľudom z tvojich kontaktov. Keď si to urobil/a tak stlač F1 a tvoja kvetinka bude modrá. To znamená, že nemusíš nič platiť. Takto pomôž že icq bude ešte stále zadarmo! To nie je žiaden vtip!!!

Tento hoax je jedným z najrozšírenejších hoaxov šírených cez ICQ, čo bola najrozšírenejšia IM sieť na Slovensku a v Česku.

Recesia upraviť

Od počiatku šírenia hoaxu sa šíria tiež správy, ktoré sú recesiou na klasický hoax a slúžia väčšinou na pobavenie alebo informovanie o šírení hoaxu. Tieto recesistické hoaxy šíria hlavne používatelia s hlbšími znalosťami internetovej komunikácie, niekedy ako odpoveď na prijatie hoaxu.

Pozor, Facebook bude platený! Jediná možnosť, ako tomu zabrániť, je preposlať túto správu 23452527245 ľudom do 10 sekúnd, inak ťa zožerie ružový dinosaurus!

Žarty, vtipy a pod. upraviť

Najmä na 1. apríla sa šíria aj e-mailami (kanadské) žarty a vtipy. Ich najčistejším účelom býva adresáta dobehnúť (ang. prank[22]).

Predmet: Filmovanie začne zajtra

E-mail: Ako bolo oznámené už pred mesiacom, naše oddelenie bolo vybrané ako súčasť novej televíznej relácie. Od zajtra si všimnete, že po kanceláriách budú chodiť ľudia s kamerami. Názov relácie je zatiaľ tajný. Nepýtajte sa na nič a nemusíte robiť nič zvláštneho, len sa správajte normálne a pokračujte v práci ako obvykle.

Ako rozpoznať hoax upraviť

 • Jeden zo spôsobov, ako odhaliť hoax, je napísať ho (alebo kľúčové slová) do internetového prehliadača a tak zistiť na koľko sa zakladá na pravdivých základoch a či ho už iní neidentifikovali ako hoax.
 • Často je hoax písaný iným spôsobom, ako je bežný pre človeka, ktorý ho poslal. Človek píšuci po slovensky s diakritikou a bez chýb pravdepodobne sám nenapísal hoax písaný v češtine, bez diakritiky a s chybami. Hoax sa spravidla preposiela bez úpravy.
 • Niektorí ľudia šíria ďalej hoax s presvedčením, že nič zlé nerobia a príjemcom pomáhajú, ak by to bola náhodou pravda.

Šírenie nepravdivých informácií (dezinformácií) upraviť

Ministerka Mária Kolíková v decembri 2021 navrhovala, aby v šírenie dezinformácií a nepravdivých informácií bolo posudzované ako trestný čin, ktorý bude mať trestnú sadzbu od 1 do 5 rokov. Na tlačovej konferencii zdôraznila, že musí ísť o prípad, kedy sú šírené informácie jednoznačne nepravdivé, napr. tvrdenie, že koncentračné tábory počas druhej svetovej vojny neexistovali.[23] Niektoré slovenské média nazvali tento návrh ako určený na "stíhanie hoaxov".[24] Ministerstvo upresnilo, že nepravdivé informácie môžu byť šírené pomocou nepravdivých záznamov napríklad v tzv. deepfake videách. Trestný zákon už pozná trestný čin „šírenie poplašnej správy“, ktorý postihuje páchateľov, ktorí nepravdivú poplašnú správu oznámili polícii či úradom.[25]

Referencie upraviť

 1. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hoax
 2. https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2020/1/ks1-2020.pdf
 3. HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. English-Czech dictionary. [s.l.] : Academia, 1991. 778 s. ISBN 978-80-200-0064-4. S. 333.
 4. a b hoax. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 5. COMPANY, Houghton Mifflin Harcourt Publishing. Indo-European & Semitic Roots Appendices [online]. ahdictionary.com, [cit. 2021-12-02]. Dostupné online.
 6. hoax [online]. merriam-webster.com, [cit. 2021-12-02]. Dostupné online.
 7. https://www.ldoceonline.com/dictionary/hoax
 8. BRUNVAND, Jan Harold. Encyclopedia of urban legends. [s.l.] : New York ; London : W.W. Norton & Co., 2002. Dostupné online. ISBN 978-0-393-32358-0. 194
 9. GREGUŠ, Peter. Vytrhnuté z internetu. Slovo (Bratislava: Klub Nového slova), 2002-01-16. Dostupné online [cit. 2021-12-02]. ISSN 1336-2984. [nefunkčný odkaz]
 10. Vytrhnuté z internetu - aká je podrobná história fenoménu hoax? [online]. archiv.inet.sk, [cit. 2021-12-02]. Dostupné online.
 11. GREGUŠ, Peter. Vytrhnuté z internetu. Slovo (Bratislava: Klub Nového slova), 2001-11-14. Dostupné online [cit. 2021-12-02]. ISSN 1336-2984. [nefunkčný odkaz]
 12. ČERNUŠÁKOVÁ, B. Informáciám od známych veríme. Hospodárske noviny. 17.12.2004
 13. ŠIKUDA: Sex, S.E.X, $EX, k tomu porn a free. In: Hospodárske noviny 26. 6. 2007
 14. AČJAKOVÁ, Z.: Hoaxy – výmysly, ktoré zaplavujú internet. In: www.Webjournal.sk. Bratislava: Združenie MASS-MEDIA-SCIENCE pri Katedre žurnalistiky FiF UK 2008
 15. Hovorca Orangeu Peter Tóth citovaný in: Orange i T–Mobile sú u susedov lacnejší. SME 11. 2. 2009
 16. [1]
 17. ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 80.
 18. redakce. Hoax [online]. manipulatori.cz, [cit. 2021-12-02]. Dostupné online.
 19. Čo je to HOAX? [online]. almaziastiavnica.sk, 2019-04-09, [cit. 2021-12-02]. Dostupné online.
 20. Co je to hoax [online]. hoax.cz, [cit. 2021-12-02]. Dostupné online.
 21. VATRÁLOVÁ, Monika; DÖMEOVÁ, Annamária. Striehli na deti po vyučovaní, obchytkávali ich a skrývali sa za ľudské práva. Štát púšťa sekty do škôl (rozhovor) [online]. Aktuality.sk, 2023-06-15, [cit. 2023-06-15]. Dostupné online.
 22. Prank your co-workers with one of these emails – Hacker Noon. Hacker Noon, 2018-03-31. Dostupné online [cit. 2018-06-29].
 23. MACKO, Ondrej. Za šírenie nepravdivých informácií na internete hrozí odňatie slobody do 5 rokov. touchIT (Bratislava: touchIT), 2021-12-01. Dostupné online [cit. 2021-12-02]. ISSN 1339-9497.
 24. Stíhanie hoaxov, vyššie tresty za útoky na lekárov a gram marihuany bez väzenia. Čo nové by priniesla Kolíkovej novela Trestného zákona [online]. webcache.googleusercontent.com, [cit. 2021-12-08]. Dostupné online.
 25. Nový Trestný zákon z dielne ministerky [online]. Denník N, 2021-12-01, [cit. 2021-12-08]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť