Duchovná veda

(Presmerované z Humanitná veda)

Duchovná veda (z nem. Geisteswissenschaft) alebo humanitná veda je veda o niektorej skupine produktov duchovných procesov, napr. veda o práve, etika, umenoveda, jazykoveda, religionistika, pedagogika a pod.

Pojem "duchovná veda" pochádza z nemčiny a tam zas pôvodne z anglického „moral sciences“. V anglickom kultúrnom okruhu mu približne zodpovedá pojem „humanities“ (humanistika) alebo „social sciences“ (spoločenské vedy), vo francúzskom „lettres“ alebo "sciences humaines" (humánne vedy), v slovenskom sa so sporným vymedzením používajú pojmy duchovná veda, humanitná veda, spoločensko-humanitná veda, humanistika či spoločenská veda.

Zoznam humanitných vied podľa MŠ SR

upraviť

Medzi humanitné vedy sa podľa Ministerstva školstva SR radia nasledovné podskupiny odborov a samotné odbory [1]:

Referencie

upraviť
  1. Smernica č. 27/2006-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.

Pozri aj

upraviť