O pojme v matematike pozri Integrál.

INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory) je vedecká družica Európskej kozmickej agentúry (ESA). Je určená predovšetkým na snímanie astronomických zdrojov gama žiarenia a je zároveň najcitlivejším astronomickým observatóriom v tejto oblasti spektra.

INTEGRAL

PrevádzkovateľESA
Typ misie
DružicaZeme
Dátum štartu17. november 2002
KozmodrómBajkonur
Nosná raketaProton-K
Trvanie2 roky (plánované)
COSPAR ID– 048A 2002 – 048A Space 40
Hmotnosť3 951,2 kg
Inklinácia51° (2002) až 87 (2009)
Perióda72 hodín
Apoapsida152 348 km (2002) až 154 279 km (2009)
Periapsida683 km (2002) až 8 406 km (2009)

INTEGRAL vznikol spoluprácou európskych štátov združených v ESA, ale okrem nich sa na jej vedeckom vybavení podieľali aj USA, Rusko, Česko a Poľsko (posledné dva štáty sú už v súčasnosti členmi ESA). Štart prebehol 17. októbra 2002 z kozmodrómu Bajkonur s nosnou raketou Proton-K. Štvrtý stupeň rakety ho naviedol na veľmi vzdialenú a zároveň výstrednú obežnú dráhu okolo Zeme. Apogeum dráhy INTEGRAL-u leží približne v tretine vzdialenosti Mesiaca od Zeme. Hlavným cieľom misie je vytvoriť podrobnú mapu oblohy v gama spektre s vysokým rozlíšením.

Opis upraviť

INTEGRAL má nepravidelný tvar s dĺžkou 5 metrov a s priečnym rozmerom 3,7 metra. Elektrickú energiu jej zabezpečuje pár solárnych panelov. Orientačný a stabilizačný systém družice zabezpečujú gyroskopy a do roku 2020 jednozložkové hydrazínové trysky. Po neočakávanej poruche v lete 2020 sa trysky prestali používať a ovládanie teleskopu plne prebrali gyroskopy.

Vedecké prístroje

Priebeh letu upraviť

Štart s nosnou raketou Proton-K prebehol 17. októbra 2002 v čase 04:41:00 UT. V čase 04:50:39 UT bola družica navedená na vyčkávaciu dráhu a v čase 05:50:26 na výslednú. 23. októbra prebehla korekcia dráhy za účelom zvýšenia perigea. O deň neskôr sa uskutočnili prvé kalibračné merania a sonda minula Van Allenove radiačné pásy. Do konca októbra prebehli ďalšie tri dráhové korekcie.

Objavy upraviť

Družici INTEGRAL sa podarilo zaznamenať obrovské množstvo zábleskov gama, približne jeden každý deň, a asi 20 premenných gama zdrojov. Za prvé štyri mesiace INTEGRAL získal potrebné údaje na vytvorenie mapy Galaxie v gama spektre. Z údajov družice INTEGRAL možno zistiť zmeny chemického zloženia Galaxie, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti, a to na základe sledovania gama emisií, ktoré vznikajú pri rozpade rádioaktívneho izotopu hliníka. Ďalším objavom sú anihilačné čiary v jadre Galaxie, čo svedčí o prítomnosti antihmoty v jadre Galaxie. Prispela tiež k poznaniu čiernych dier a kvazarov.

Zdroje upraviť