Ján (apoštol)

apoštol Ježiša Krista

Svätý Ján patril k Dvanástim Ježišovým apoštolom. Spolu so svojím bratom Jakubom a apoštolom Petrom boli Ježišovými najbližšími spolupracovníkmi. Východné cirkvi ho zvyknú označovať prívlastkom Teológ, resp. Bohoslovec resp. Benger

Ján
Ján
Biografické údaje
NarodenieBetsaida
ÚmrtiePatmos
Uctievanie
Cirkevkatolícka, východné pravoslávne, orientálne pravoslávne, luteránske, anglikánske a iné
Sviatok27. december (Rímskokatolícka cirkev) 26. september (východné cirkvi)
Odkazy
Spolupracuj na CommonsJán
(multimediálne súbory na commons)

Nie je známy rok jeho narodenia, tak ako nie je známy rok narodenia ostatných apoštolov. Je však pravdepodobné, že bol z nich najmladší. Azda aj preto sa mu hovorilo „miláčik Pánov“. Pochádzal z Betsaidy v Galilei podobne ako apoštol Peter. Jeho otec bol rybár Zebedej a matka sa volala Salome. Pôvodne bol učeníkom sv. Jána Krstiteľa, s jeho súhlasom sa stal Ježišovým učeníkom. Ježiš dal Jánovi a jeho bratovi Jakubovi meno Boanerges (v preklade synovia hromu). Ako jediný z Dvanástich zostal pri Ježišovi až do jeho smrti na Kalvárii. Ježiš Kristus mu z kríža zveril do opatery svoju matku Máriu. Podľa starodávnej kresťanskej tradície sa sv. Ján dožil vysokého veku. Napriek tomu, že ho mučili, ako jediný z apoštolov zomrel prirodzenou, nie mučeníckou, smrťou vo vyhnanstve na ostrove Patmos.

Sv. Ján okolo roku 70 napísal posledné, štvrté Evanjelium podľa Jána, preto sa často označuje ako Ján Evanjelista. Pri jeho písaní poznal texty predchádzajúcich troch (Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša). V jeho evanjeliu je preto viacero udalostí, ktoré iné evanjeliá nespomínajú a ktoré Ján osobne zažil počas svojho života s Ježišom. Okrem toho je aj autorom troch Jánových listov a Zjavenia apoštola Jána. Symbolom sv. Jána Evanjelistu je orol.

Sviatok sv. Jána upraviť

Oslava sviatku sv. Jána spadá v západnej liturgickej tradícii do vianočného obdobia, pretože sa slávi 27. decembra (vo východných cirkvách 26. septembra). Tradične je tento sviatok spojený s požehnaním vína a pšenice.

Literatúra upraviť

  • "Ján Bohoslovec, apoštol a evanjelista : 26. september, 8. máj." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 36-37. ISBN 80-967341-1-3
  • "Dňa 8. mája : Svätý apoštol a evanjelista Ján Bohoslov." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 240-244. ISBN 80-7165-381-0.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť