Janka Klincková

Doc. PhDr. Janka Klincková PhD. (rod. Šúrová) (* 13. október 1949, Poltár) je slovenská jazykovedkyňa a vysokoškolská pedagogička. V rokoch 2005-2007 bola dekankou Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Janka Klincková
slovenská jazykovedkyňa a vysokoškolská pedagogička
Rod. menoŠúrová
Narodenie13. október 1949 (70 rokov)
Poltár, Česko-Slovensko

ŽivotopisUpraviť

V rokoch 1967-1973 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk - nemecký jazyk, 1980 PhDr., 1988 CSc., 1996 doc. Pôsobila na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1973-1992) a na Fakulte humanitných a prírodných vied (1992-1995). Od roku 1995 je doc. na Katedre slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 2001 vykonáva funkciu podpredsedníčky Klubu dekanov v SR. Od roku 2000 je členkou Vedeckej rady Filozofickej fak. PU v Prešove a členkou Vedeckej rady Filozofickej fak. OU v Ostrave. Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV v Bratislave, Vedeckej rady ŠPÚ v Bratislave a i. Publikovala štúdie v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, recenzie a oponentské posudky, odborné články a pripravila rozhlasové relácie.

OcenenieUpraviť

  • Veľká zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za rozvoj Univerzity Mateja Bela a Fakulty humanitných vied.
  • Pamätná medaila Sliezskej univerzity v Opave.

DieloUpraviť

  • Jazyk - komunikácia - spoločnosť, Banská Bystrica roku 1997 (spoluautorka)

LiteratúraUpraviť

  • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Externé odkazyUpraviť