Keckove teleskopy sú dvojica optických a infračervených zrkadlových ďalekohľadov vybudovaných na vyhasnutej sopke Mauna Kea. Teleskopy s názvom Keck 1 a Keck 2 sú rovnaké a stoja vo vzdialenosti 90 metrov od seba. Patria medzi najväčšie ďalekohľady na svete.

Keckove teleskopy
Súmrak a jeden z Keckovych teleskopov

Vysoká nadmorská výška, v ktorej observatóriá stoja (4 200 metrov) umožňuje teleskopom okrem viditeľného svetla snímať aj infračervené žiarenie, ktoré hrubšia vrstva zemskej atmosféry pohlcuje. Zrkadlo každého teleskopu sa skladá z 36 segmentov, ktoré spolu vytvárajú optickú plochu v tvare paraboly. Segmenty majú tvar šesťuholníkov a priemer 1,8 metra. Počítače nastavujú zrkadlá tak, že pracujú ako zrkadlo z jediného kusu skla (tzv. aktívna optika) s priemerom 10 metrov. Ich celková zberná plocha 200 metrov2 je 17-krát väčšia ako u Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu. Rozlíšenie infračervenej kamery s indium-antimonitovým snímačom je také veľké, že dokáže rozoznať zdroj porovnateľný s plameňom sviečky na povrchu Mesiaca.

Prvé observatórium začalo pozorovať v roku 1992, druhé o štyri roky neskôr. V rámci kontroly systémov justovania jednotlivých segmentov sa však prvé pozorovania Keckom 1 uskutočnili už v decembri 1990. Prvým objektom pozorovaným ďalekohľadom bola snímka vzdialenej galaxie 4C41.17 v súhvezdí Povozníka. Riadenie zrkadiel počítačom dokáže nielen odstrániť deformáciu spôsobenú ich vlastnou hmotnosťou, ale odstraňuje aj chvenie atmosféry. Hmotnosť každého ďalekohľadu je asi 300 ton.

Ďalekohľady riadi Kalifornská univerzita a NASA. Predmetom ich pozorovaní sú hlavne kopy galaxií, gravitačné šošovky, stredová oblasť našej Galaxie, hľadanie extrasolárnych planét, spektrálne analýzy, identifikácia gama zábleskov a detekcia kozmického deutéria. Niektoré objekty sledujú spoločne s Hubbleovým ďalekohľadom.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť