Klinika

rozlišovacia stránka

Klinika[pozn 1] môže byť:

Pozri aj

upraviť
 • klinický
 • klinik
 • poliklinika
 • právna klinika, študijný predmet, resp. súbor študijných predmetov na právnickej fakulte so zameraním na riešenie prípadov z praxe v konkrétnej právnej oblasti (napr. rodinné právo, azylové právo)[6]

Poznámky

upraviť
 1. Výraz pochádza z lat. clinice, čo je prevzaté zo starogr. κλινική τέχνη kliniké téchne – asi „umenie liečby chorých na lôžku“, z toho neskôr „zariadenie, kde sa realizuje, resp. vyučuje takéto umenie“.[1]

Referencie

upraviť
 1. Králik, Ľubor (2015), „klinika“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 269, ISBN 978-80-224-1493-7 
 2. a b „klinika“, Velký lékařský slovník, Praha: Maxdorf, c2020, http://lekarske.slovniky.cz/pojem/klinika, dost. 2020-03-20 
 3. a b „klinika“, Encyclopaedia Beliana, Ôsmy zväzok, Kalh – Kokp (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016 (vyd. 2017), str. 544, ISBN 978-80-970350-2-0, https://beliana.sav.sk/heslo/klinika, dost. 2020-03-20 
 4. a b Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana, edi. (2008), „klinika“, Veľký slovník cudzích slov (5. revid. a dopl. vyd.), Bratislava; Prešov: Samo, str. 589, ISBN 978-80-89123-07-0 . „1. lek. nemocnica pri lekárskej fakulte 2. hovor. zamestnanci kliniky“
 5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „klinika“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
 6. a b c Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „klinika“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
 7. a b Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „klinika“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 275, ISBN 80-224-0750-X 
 8. Napr.: Niederland, T.[eofil] R.[udolf] (1992), „Začiatky biochémie a klinickej biochémie na Slovensku“, Biochemia clinica bohemoslovaca 21 (5-6): 419, ISSN 0139-9608 . „Už v 30. rokoch sa začína prudký vývoj klinickej medicíny (predovšetkým internej). Postupne začínajú prenikať do kliniky chemické a fyziologické metódy v snahe použiť ich na objektivizáciu. Vznikajú príručné laboratóriá. [...] Prax si teda vynútila aplikáciu biochemických metód v klinike.“
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.