Kolektivizácia

rozlišovacia stránka

Kolektivizácia alebo (zriedkavo) kolektivizovanie môže byť:

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (2008), „kolektivizácia“, Veľký slovník cudzích slov (5. revid. a dopln. vyd.), Bratislava; Prešov: Vydavateľstvo SAMO, str. 596, ISBN 978-80-89123-07-0 
  2. Peciar, Štefan, ed. (1959), „kolektivizácia“, Slovník slovenského jazyka, I., A – K (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV 
  3. Porovnaj: Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „kolektivizovať“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1172-1 
  4. Vvedenskij, B.[oris] A.[leksejevič], ed. (1953), „KOLLEKTIVIZACIA SELSKOGO CHOZJATSTVA“, Boľšaja sovetskaja enciklopedija, 21, kinestezija – kollizja (2. vyd.), Moskva: Gosudarstvennoje naučnoje izdateľstvo «Boľšaja sovetskaja enciklopedija», str. 612 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.