Konfiškácia (z latinského confiscatio) označuje na rozdiel od vyvlastnenia zabavenie majetku bez náhrady.

Príklady konfiškácie upraviť

  1. v právnom štáte:
  2. za, dnes už v našich končinách výnimočných pomerov ešte nevzniknutého právneho štátu, v dobách prevratov, ozbrojených konfliktov, v právnom vákuu pred nimi a po nich, ako napr.:
  3. v diktatúrach, totalitách:
    • Konfiškácia v totalitných štátoch. Ľuďom alebo skupinám označeným za nepriateľov je zabavovaný majetok. Takto postihnutí sú spravidla zbavovaní i ďalších práv, ak ešte existujú – taktika „rozdeľ a panuj“ je režimom uplatňovaná k drobeniu spoločnosti na „menej bezprávnych“ a „viac bezprávnych“.

Pozri aj upraviť

Literatúra upraviť

  • Knoz, Tomáš: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty. Brno, Matice moravská a Masarykova univerzita 2006. ISBN 80-210-4130-7 (Masarykova univerzita : váz.). -- ISBN 80-86488-34-9 (Matice moravská : váz.)

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Konfiskace na českej Wikipédii.