Krupina (historický okres)

Okres Krupina bol jedným zo okresov v Uhorsku, Česko-Slovensku a na Slovensku.[1] Okres pretrval aj do obdobia po vyhlásení Česko-Slovenskej republiky ako súčasť Hontianskej župy. Svoju pôsobnosť ukončil po zmene územnej správy v roku 1960.[2][3] Pôsobnosť okresu bola obnovená v roku 1996.[4] Sídlom okresu bolo mesto Krupina.[1]

Historický vývoj upraviť

Po vyhlásení Martinskej deklarácie 30. októbra 1918 a pripojení územia Slovenska k Česko-Slovensku prebralo územie Slovenska župný a municipálny systém pochádzajúci z obdobia Rakúsko-Uhorska. Zaisťoval to zákon č.11/1918 Zb. z. a n. vydaný Národným výborom československým v Prahe, ktorý mal zabezpečiť kontinuitu a nerušený prechod správy do nového štátneho úradu. Jedným z provizórnych administratívnych celkov na území Slovenska bola prvorepubliková Hontianska župa, ktorá vznikla pripojením väčšej časti pôvodnej uhorskej Hontianskej župy k Česko-Slovensku, čo bolo dodatočne potvrdené podpísaním Trianonskej mierovej zmluvy dňa 4. júla 1920.[5]

Po skončení I. svetovej vojny roku 1918 sa občania Krupiny začali búriť proti maďarskej vrchnosti a vznikom Česko-Slovenskej republiky sa jednotlivé zložky verejnej správy odmaďarizovali. V roku 1919 mesto napadli vojská maďarskej červenej armády. Zanechali za sebou značné hmotné škody. Vyrabovali obchody, mestský dom, zničili mestský archív a mesto pripravili o vzácne a nenahraditeľné historické dokumenty.[6]

Dňa 21. septembra 1922 vláda Česko-Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 275/1922 Zb., ktorým mesto Banská Štiavnica-Belá stratilo štatút municipálneho mesta a bolo prehlásené za veľkú obec. Zároveň sa stalo sídlom nového slúžnovského okresu. Ten vznikol pripojením prevažnej väčšiny obcí zo stávajúcich slúžnovských okresov Hontianskej župy, konkrétne okresov Krupina a Bátovce. V rovnakom vyhlásení Krupina stratila štatút mesta s magistrátom (mestského okresu), bola prehlásená za veľkú obec a stala sa integrálnou súčasťou svojho slúžnovského okresu.[7]

Zánik okresu upraviť

Hontianska župa, ako aj jej slúžnovské okresy, zanikla 1. januárom 1923. Od tohto dátumu bolo uvedené do platnosti nové župné zriadenie, ktoré nahradilo dovtedajšiu územnú správu na Slovensku.[8] Územie bývalého slúžnovského okresu Krupina bolo zlúčené s celým bývalým slúžnovským okresom Šahy a časťou slúžnovského okresu Vinica do nového okresu a bolo prevedené do Pohronskej župy. Krupina si zachovala naďalej štatút okresného mesta.[9]

Geografia upraviť

Okres Krupina v roku 1919 susedil na západe s okresom Bátovce, na severe susedil s okresom Zvolen, na východe s okresom Modrý Kameň a na juhu s okresmi Vinica a Šahy.[2] V roku 1922 sa novým severným susedom stal okres Banská Štiavnica-Belá.[7]

Administratívne členenie upraviť

Názov obce súčasťou okresu v roku 1919*:[1] súčasťou okresu v roku 1922*:[7] Súčasný stav[10]
Báčovce × × od roku 1971 časť obce Hontianske Tesáre[11][12]
Dolný Badín × ×
Horný Badín × ×
Beluj (tiež Beluja) ×
Bzovík × ×
Cekovce (tiež Čekovce) × ×
Cerovo (tiež Cerové) × ×
Dolný Dačolôm (tiež Dolný Lôm) × ×
Horný Dačolôm (tiež Horný Lôm) × ×
Devičie × ×
Domaniky × ×
Drážovce × ×
Drieňovo × ×
Ilija ×
Jalšovík × ×
Kolpachy ×
Kráľovce × ×
Krnišov × ×
Krupina × ×
Lackov × ×
Ladzany × ×
Sitnianska Lehotka × × od roku 1970 časť obce Hontianske Nemce[13][14]
Litava × ×
Dolné Mladunice × ×
Horné Mladunice × ×
Nemce × ×
Prenčov ×
Sebechleby × ×
Senohrady × ×
Sitnianska × od roku 1971 miestna časť Banskej Štiavnice[15]
Selce (tiež Sovce) × ×
Sucháň × ×
Svätý Antol ×
Trpín × ×
Uňatín × ×
Čabradský Vrbovok × ×
Kozí Vrbovok × ×
Zemanský Vrbovok × ×
Žibritov × ×

*Uvedené sú dobové názvy obcí.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. a b c Soznam miest na Slovensku ďla popisu ľudu z roku 1919. Bratislava : Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, 1920. Dostupné online. Archivované 2023-03-04 z originálu.
 2. a b GURŇÁK, Daniel. Regionálnogeografické špecifiká vývoja administratívneho členenia územia Slovenska [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online. Archivované 2016-04-10 z originálu.
 3. INFO@WOLTERSKLUWER.SK, Wolters Kluwer SR, s r o-. Zákon 36/1960 Zb. o územnom členení štátu úplné a aktuálne znenie [online]. ASPI, [cit. 2023-05-19]. Dostupné online.
 4. SLOV-LEX. 221/1996 Z.z. - Zákon Národnej rady Slovenskej repu... [online]. Slov-lex, [cit. 2023-05-19]. Dostupné online.
 5. New Page 1 [online]. web.sahy.sk, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.
 6. História mesta [online]. Krupina - oficiálna stránka mesta, [cit. 2023-03-12]. Dostupné online.
 7. a b c Nařízení 275/1922 Sb. , kterým se provádějí některé úpravy politické správy na Slovensku úplné a aktuálne znenie [online]. ASPI, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.
 8. Zákon 126/1920 Sb. o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé úplné a aktuálne znenie [online]. ASPI, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.
 9. Nařízení 378/1922 Sb. o rozdělení a sídlech okresních úřadů na Slovensku úplné a aktuálne znenie [online]. ASPI, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.
 10. K dátumu 1. 1. 2023
 11. Základné informácie | Obec Hontianske Tesáre [online]. honttesare.sk, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online. Archivované 2023-03-04 z originálu.
 12. Encyclopaedia Beliana. [s.l.] : [s.n.], 1999. Dostupné online. ISBN 978-80-89524-30-3. Archivované 2023-03-04 z originálu.
 13. História obce - Oficiálne stránky obce Hontianske Nemce [online]. www.hontianskenemce.sk, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.
 14. Sitnianska Lehôtka (Hontianske Nemce) - zvonica - www.pamiatkynaslovensku.sk - (sitnianska-lehotka-hontianske-nemce-zvonica) [online]. www.pamiatkynaslovensku.sk, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.
 15. Miestne časti – Banská Štiavnica [online]. www.banskastiavnica.sk, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.