Ladislav Zathurecký

Prof. RNDr. PhMr. Ladislav Zathurecký, DrSc. (* 20. január 1913, Nové Sady - † 9. júl 2000) bol slovenský farmaceut a vysokoškolský pedagóg.

Ladislav Zathurecký
farmaceut
farmaceut
Narodenie20. január 1913
Nové Sady
Úmrtie9. júl 2000 (87 rokov)
Bratislava
Rodový erb

Životopis upraviť

Pochádzal zo šľachtického rodu Zaturecký zo Záturčia (Zathureczky de Zaturcsa). Narodil sa v Nových Sadoch pri Nitre v rodine evanjelického farára Ladislava Zathureckého (1880-1959). Maturoval na nitrianskom gymnáziu. Štúdium farmácie absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V strýkovej lekárni U zlatého leva absolvoval dvojročnú tirociálnu prax.

Vysokoškolský diplom magistra farmácie získal roku 1935 a v roku 1939 aj doktorát prírodných vied.[1] Počas 2. svetovej vojny bol správcom lekárne v Topoľčanoch a v Pezinku a vlastnil i lekáreň Flora na Štefánikovej ulici 7 v Bratislave.

V rokoch 1952 - 1953 bol prodekanom, v rokoch 1954 - 1955 dekanom Farmaceutickej fakulty vtedajšej Slovenskej univerzity, dnešnej Komenského. V roku 1954 bol menovaný docentom pre odbor galenická farmácia.

V rokoch 1957 - 1963 pôsobil ako vedecký pracovník v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1963 - 1968 vo Farmakologickom ústave Česko-slovenskej akadémie vied a od roku 1969 bol vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej farmakológie SAV. Pracoval v oblasti galenickej farmácie, biofarmácie a farmakokinetiky. V roku 1960 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1966 obhájil hodnosť doktora farmaceutických vied. V rokoch 1953 - 1957 a 1966 - 1972 bol predsedom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, v rokoch 1970 - 1972 predsedom Československej farmaceutickej spoločnosti. V roku 1992 bol menovaný profesorom.

Pracoval v redakčných radách odborných časopisov: Československá farmácie, Farmaceutický obzor, Pharmacy International a Journal of General Physiology and Biophysics. Pôsobil v Liekopisnej komisii Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva. Na sklonku života bol predsedom redakčnej rady mesačníka Pharma Journal.

Referencie upraviť

  1. Absolventi [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2023-10-09]. Dostupné online.