Letničné hnutie (iné názvy: turíčne hnutie, turičnícke hnutie, pentekostálne hnutie, turičníci, letničiari) je prvá vývojová vlna Hnutia obnovy v Duchu Svätom. Letničné hnutie sa objavilo na prelome 19. a 20. storočia v protestantských cirkvách. Názov hnutia je odvodený od židovského sviatku Letnice, čo je starší (ale v slovenskej protestantskej terminológii bežne používaný) výraz pre katolícky sviatok Turíce.

Letničný kostol v poľskom Lubline

Počiatky letničného hnutia

upraviť

Počiatky obrodných hnutí v protestantských cirkvách siahajú do 19. storočia (predovšetkým Nemecko, Veľká Británia). Za počiatok letničného hnutia v dnešnej forme sa považuje skúsenosť žiakov s darom hovorenia v jazykoch na biblickej škole Bethel vedenej kazateľom Charlesom F. Parhamom v kansaskom meste Topeka (USA) v roku 1901. Parham po prvýkrát sformuloval doktrínu o hovorení v jazykoch ako o „biblickom dôkaze“ krstu v Duchu Svätom. Ďalšou kľúčovou udalosťou bolo prebudenie, ktoré sa začalo na Azusa Street v Los Angeles v roku 1906 pod vedením Parhamovho žiaka, černošského kazateľa Williama J. Seymoura. V oboch prípadoch kresťania svedčili o silnej emocionálnej búrke, ktorú prežívali pri modlitbách a ktorú považovali za svedectvo Božej prítomnosti. Udalosti na Azusa Street, kde sa v priebehu troch rokov konali nepretržité modlitebné zhromaždenia v bývalej budove Africkej metodistickej episkopálnej cirkvi (African Methodist Episcopal Church), podnietili explóziu, ktorá počas dvoch rokov rozšírila nové hnutie na všetky kontinenty. O správach o prebudení informovali noviny nazývané „Apoštolská viera“, ktoré boli zdarma rozosielané až 50 000 čitateľom. Pre letničné bohoslužby boli v tom čase typické dynamické kázne založené na doslovnom výklade Biblie, s prejavmi nadšenia, tlieskanie, kričanie, padanie, pochodovanie a vyháňanie démonov. Medzirasová znášanlivosť na Azusa Street bola pozoruhodnou výnimkou v atmosfére rasizmu a segregácie, ktorá v tej dobe v Amerike panovala.

Charakteristika

upraviť

Hlavnou charakteristikou je dôraz na krst Duchom Svätým. Tento krst sa u kresťana prejavuje kvalitatívne novým prístupom k životu – prerodom alebo znovuzrodením, zmenou životného štýlu – v angl. tzv. born-again.

Významné osobnosti letničného hnutia

upraviť

Niektoré známe denominácie

upraviť

Dnes tvorí letničné hnutie viac než 14 000[1] letničných denominácií po celom svete. Patria medzi ne napríklad:

Na Slovensku sa k letničnému hnutiu hlási napr. Apoštolská cirkev, Kresťanské spoločenstvo Milosť.

Referencie

upraviť
  1. mesačník LOGOS, V.ročník, 4/2008, str. 14

Literatúra

upraviť
  • Century Of The Holy Spirit, 100 Years Of Pentecostal And Charismatic Renewal, 1901 – 2001, Vinson Synan

Externé odkazy

upraviť