Apoštolská cirkev na Slovensku

Apoštolská cirkev na Slovensku je protestantská cirkev. Špecificky je zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 750 miliónov členov. V rámci Európy patrí do Letničného Európskeho spoločenstva (PEF), ktoré má 4 milióny členov.

HistóriaUpraviť

Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku siahajú do roku 1907. V tomto roku boli v oblasti Vysokých Tatier a západného Slovenska sformované domáce zbory, ktorých členovia v roku 1924 vytvorili prvé spoločenstvá Apoštolskej viery na Slovensku. Apoštolská viera na Slovensku bola mnoho rokov nepriamo ovplyvňovaná Apoštolskou misiou, založenou v roku 1906 v Portlande v USA, ktorá pravidelne posielala do miestnych cirkevných zborov slovenskú literatúru a noviny. Niektorí z kazateľov týchto zborov boli v priamom kontakte s účastníkmi duchovného prebudenia na Azusa Street, v Los Angeles, USA a s duchovným prebudením v Nórsku. Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 1948, keď prevzal moc komunistický režim, veriaci z existujúcich zborov začali mať problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, kedy bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. Prelomom v živote cirkvi bol rok 1989, keď príchod demokracie umožnil jej plné fungovanie a misijné pôsobenie. V tomto období začala Apoštolská cirkev rásť a v roku 2001 podľa sčítania ľudu mala už 26 zborov, 20 zborových staníc a 3 905 členov s deťmi a návštevníkmi.

SúčasnosťUpraviť

V súčasnosti vzrástol počet cirkevných zborov na 36. Popri nich pôsobí približne 20 kazateľských staníc a podľa sčítania z roku 2011 má 5 831 členov. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov a službe veriacim, v prinášaní morálnych a etických hodnôt Písma do praktického života, ako aj v sociálnej službe.

Apoštolskú cirkev na Slovensku vedie biskup a Rada cirkvi, ktorú tvoria zástupcovia biskupa zodpovední za rôzne oblasti práce a oblastní správcovia, ktorí zastupujú oblasti, ktoré sa zhodujú s administratívnym členením Slovenska.

Smerovanie cirkvi je založené na "Veľkom príkaze Pána Ježiša - milujte", na "Veľkom poverení - choďte a čiňte" a na Božom zmocnení zo Sk. 1,8, kde Pán hovorí: „Očakávajte v Jeruzaleme na moc z výsosti a budete mi svedkami...“ Evanjelizácia a misia, domáca aj zahraničná, sú základnými piliermi jej služby. Preto zakladanie zborov a vzdelávanie nasledujúcej generácie považuje za nevyhnutnosť k budovaniu cirkvi. Sociálny rozmer sa prejavuje napríklad aj v oblasti práce so závislými na drogách - Teen Challenge, vo väzniciach a s prepustenými z väzníc v rámci Slovenského väzenského spoločenstva, s mládežou, dorastom a deťmi v rámci zborov, či cez Royal Rangers. Diakonia a charita ACS pracuje v detských domovoch a s ľuďmi v núdzi v rôznych oblastiach.

Apoštolská cirkev na Slovensku je členom Evanjelickej aliancie, Združenia evanjelikálnych cirkví, Slovenského väzenského spoločenstva, pozorujúcim členom Ekumenickej rady cirkvi, spolupracuje s Trans world Radio, Slovenskou biblickou spoločnosťou a združením Ježiš pre Každého.

ŠtatistikaUpraviť

obec počet zborov počet veriacich (sčítanie 2011) v % (sčítanie 2011)
Banská Bystrica 59 0,07
Brezno 2 0,01
Zvolen 44 0,10
Bratislava 528 0,13
Pezinok 13 0,06
Senec 41 0,24
Gelnica 17 0,27
Košice 1336 0,55
Vtáčkovce 47 5,03
Krompachy 98 1,12
Michalovce 12 0,03
Pavlovce nad Uhom 0 0,00
Rožňava 66 0,33
Slavošovce 42 2,14
Trebišov 37 0,15
Žehra 300 14,29
Levice 20 0,06
Nesvady 49 0,97
Nitra 49 0,06
Nové Zámky 90 0,23
Topoľčany 45 0,17
Zlaté Moravce 4 0,03
Bánovce nad Bebravou 43 0,22
Dubnica nad Váhom 42 0,17
Nové Mesto nad Váhom 50 0,24
Púchov 16 0,09
Trenčín 47 0,08
Bardejov 12 0,04
Humenné 87 0,25
Kendice 41 2,25
Ostrovany 4 0,22
Poprad 48 0,09
Prešov 62 0,07
Sabinov 285 2,24
Soľ 57 2,35
Vranov nad Topľou 52 0,22
Galanta 58 0,38
Hlohovec 31 0,14
Holíč 1 0,01
Piešťany 22 0,08
Senica 20 0,10
Sereď 63 0,39
Martin 44 0,08
Turčianske Teplice 58 0,87

Obce s najvyšším percentuálnym počtom veriacichUpraviť

obce so zastúpením nad 5%

údaje: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Národnostné zloženie veriacichUpraviť

údaje: Sčítanie obyvateľstva, 2011.[1]

Národnosť Počet veriacich v %
slovenská 4257 73,01
maďarská 150 2,57
rómska 1134 19,45
rusínska 18 0,31
ukrajinská 12 0,21
česká 23 0,39
nemecká 4 0,07
poľská 10 0,17
chorvátska 0 0,00
srbská 1 0,02
ruská 2 0,03
židovská 2 0,03
moravská 1 0,02
bulharská 1 0,02
ostatné 115 1,97
nezistená 101 1,73
spolu 5831 100,00

ReferencieUpraviť

  1. SODB 2011 [online]. census2011.statistics.sk, [cit. 2021-09-24]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť