Apoštolská cirkev na Slovensku

Apoštolská cirkev na Slovensku je protestantská cirkev. Špecificky je zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 750 miliónov členov. V rámci Európy patrí do Letničného Európskeho spoločenstva (PEF), ktoré má 4 milióny členov.

Apoštolská cirkev v obciach Slovenska (v %) podľa sčítania v roku 2021.

História upraviť

Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku siahajú do roku 1907. V tomto roku boli v oblasti Vysokých Tatier a západného Slovenska sformované domáce zbory, ktorých členovia v roku 1924 vytvorili prvé spoločenstvá Apoštolskej viery na Slovensku. Apoštolská viera na Slovensku bola mnoho rokov nepriamo ovplyvňovaná Apoštolskou misiou, založenou v roku 1906 v Portlande v USA, ktorá pravidelne posielala do miestnych cirkevných zborov slovenskú literatúru a noviny. Niektorí z kazateľov týchto zborov boli v priamom kontakte s účastníkmi duchovného prebudenia na Azusa Street, v Los Angeles, USA a s duchovným prebudením v Nórsku. Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 1948, keď prevzal moc komunistický režim, veriaci z existujúcich zborov začali mať problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, kedy bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. Prelomom v živote cirkvi bol rok 1989, keď príchod demokracie umožnil jej plné fungovanie a misijné pôsobenie. V tomto období začala Apoštolská cirkev rásť a v roku 2001 podľa sčítania ľudu mala už 26 zborov, 20 zborových staníc a 3 905 členov s deťmi a návštevníkmi.

Súčasnosť upraviť

V súčasnosti vzrástol počet cirkevných zborov na 36. Popri nich pôsobí približne 20 kazateľských staníc a podľa sčítania z roku 2021 má 9 044 členov. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov a službe veriacim, v prinášaní morálnych a etických hodnôt Písma do praktického života, ako aj v sociálnej službe.

Apoštolskú cirkev na Slovensku vedie biskup a Rada cirkvi, ktorú tvoria zástupcovia biskupa zodpovední za rôzne oblasti práce a oblastní správcovia, ktorí zastupujú oblasti, ktoré sa zhodujú s administratívnym členením Slovenska.

Smerovanie cirkvi je založené na "Veľkom príkaze Pána Ježiša - milujte", na "Veľkom poverení - choďte a čiňte" a na Božom zmocnení zo Sk. 1,8, kde Pán hovorí: „Očakávajte v Jeruzaleme na moc z výsosti a budete mi svedkami...“ Evanjelizácia a misia, domáca aj zahraničná, sú základnými piliermi jej služby. Preto zakladanie zborov a vzdelávanie nasledujúcej generácie považuje za nevyhnutnosť k budovaniu cirkvi. Sociálny rozmer sa prejavuje napríklad aj v oblasti práce so závislými na drogách - Teen Challenge, vo väzniciach a s prepustenými z väzníc v rámci Slovenského väzenského spoločenstva, s mládežou, dorastom a deťmi v rámci zborov, či cez Royal Rangers. Diakonia a charita ACS pracuje v detských domovoch a s ľuďmi v núdzi v rôznych oblastiach.

Apoštolská cirkev na Slovensku je členom Evanjelickej aliancie, Združenia evanjelikálnych cirkví, Slovenského väzenského spoločenstva, pozorujúcim členom Ekumenickej rady cirkvi, spolupracuje s Trans world Radio, Slovenskou biblickou spoločnosťou a združením Ježiš pre Každého.

Štatistika upraviť

Vývoj počtu veriacich upraviť

sčítanie počet veriacich
1991 1 116
2001 3 905
2011 5 831
2021 9 044

Obce s najvyšším percentuálnym počtom veriacich upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 [1]

obec počet v %
Žehra 1009 38,78
Lesíček 102 24,4
Vtáčkovce 176 14,16
Ostrovany 271 11,68
Rokycany 106 9,96
Slovenská Volová 43 7,66
Čečehov 29 7,53
Soľ 189 7,19
Kristy 23 6,97
Milpoš 41 6,28
Kendice 107 5,32
Opátka 5 4,85
Bežovce 45 4,64
Sabinov 572 4,63
Košice-Pereš 86 4,14
Nechválova Polianka 3 4,05
Bačkovík 22 3,8
Jedlinka 3 3,75
Rozložná 8 3,69
Bunkovce 14 3,57

Obce s najvyšším počtom veriacich upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 [1]

obec počet v %
Žehra 1009 38,78
Sabinov 572 4,63
Ostrovany 271 11,68
Prešov 197 0,23
Soľ 189 7,19
Vtáčkovce 176 14,16
Bratislava-Petržalka 144 0,13
Humenné 134 0,43
Pavlovce nad Uhom 131 2,84
Jarovnice 115 1,59
Bratislava-Ružinov 111 0,14
Košice-Sídlisko KVP 108 0,49
Kendice 107 5,32
Rokycany 106 9,96
Košice-Západ 103 0,27
Lesíček 102 24,4
Sečovce 99 1,16
Košice-Nad jazerom 94 0,41
Nové Zámky 94 0,25
Nitra 93 0,12

Národnostné zloženie veriacich upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľstva, 2011.[2]

Národnosť Počet veriacich v %
slovenská 4257 73,01
maďarská 150 2,57
rómska 1134 19,45
rusínska 18 0,31
ukrajinská 12 0,21
česká 23 0,39
nemecká 4 0,07
poľská 10 0,17
chorvátska 0 0,00
srbská 1 0,02
ruská 2 0,03
židovská 2 0,03
moravská 1 0,02
bulharská 1 0,02
ostatné 115 1,97
nezistená 101 1,73
spolu 5831 100,00

Referencie upraviť

  1. a b Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 [online]. [Cit. 2022-02-02]. [www.scitanie.sk Dostupné online.]
  2. SODB 2011 [online]. census2011.statistics.sk, [cit. 2021-09-24]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť