Lyrickoepická báseň

druh básne, v ktorej sa prelínajú lyrické aj epické prvky

Lyrickoepická báseň je druh básne, v ktorej sa prelínajú lyrické aj epické prvky. Napr. básne Detvan od Andreja Sládkoviča, Mor ho! od Sama Chalupku, Slávy dcera od Jána KolláraSvatopluk od Jána Hollého.[chýba zdroj]

Pozri aj upraviť