Mediátorová ribonukleová kyselina

(Presmerované z MRNA)

mRNA (mediátorová RNA, z angl. messenger RNA) je jednoreťazcová RNA, ktorá kóduje proteín, a vzniká prepisom z DNA ako pre-mRNA (premediátorová mRNA). Následne sú z nej vystrihnuté nekódujúce časti (intróny) procesom splicing. Po splicingu je výsledná mRNA pripravená ako matrica na proteosyntézu.

KódovanieUpraviť

Trojica nukletidov (triplet, kodón) kóduje jednu aminokyselinu, ktorá je zaradená do vznikajúceho polypeptidového reťazca. Prvý triplet AUG od 5'-konca je tzv. START kodón. Ním začína syntéza (je to vždy kodón pre metionín, preto prvá aminokyselina v novovznikajúcom polypeptidovom reťazc] je vždy metionín). Proteosyntéza pokračuje po tripletoch až kým nenarazí na tzv. STOP kodón (UAA, UAG a UGA), kedy sa proteosyntetický komplex rozpadne.

Regulačný významUpraviť

Polčas rozpadu molekuly mRNA je od niekoľkých minút do niekoľkých hodín. Bunka množstvom produkovanej mRNA, ktoré závisí od regulácie iniciácie transkripcie, tak reguluje množstvo konkretného produkovaného proteínu.