Mediátorová ribonukleová kyselina

(Presmerované z MRNA)

Mediátorová ribonukleová kyselina (skr. mRNA; iné názvy pozri nižšie) je jednoreťazcová RNA, ktorá kóduje proteín, a vzniká prepisom z DNA ako pre-mRNA (premediátorová mRNA). Následne sú z nej vystrihnuté nekódujúce časti (intróny) procesom splicing. Po splicingu je výsledná mRNA pripravená ako matrica na proteosyntézu.

Názvy upraviť

Názvy tejto kyseliny sú: mediátorová ribonukleová kyselina/RNA/RNK[1][2][3], messengerová ribonukleová kyselina/RNA/RNK[3][4], messenger ribonukleová kyselina/RNA/RNK[5][6][7][8], informačná ribonukleová kyselina/RNA/RNK [3][4], informátorová ribonukleová kyselina/RNA/RNK[5], poslí(č)ková ribonukleová kyselina/RNA/RNK[9][10].

Slovenské skratky názvu tejto kyseliny sú: mRNA[2], m-RNA[4], i-RNA[4], mRNK m-RNK alebo i-RNK.

Anglický názov je tejto kyseliny je messenger RNA, angl. skratka je mRNA.

Kódovanie upraviť

Trojica nukletidov (triplet, kodón) kóduje jednu aminokyselinu, ktorá je zaradená do vznikajúceho polypeptidového reťazca. Prvý triplet AUG od 5'-konca je tzv. START kodón. Ním začína syntéza (je to vždy kodón pre metionín, preto prvá aminokyselina v novovznikajúcom polypeptidovom reťazc] je vždy metionín). Proteosyntéza pokračuje po tripletoch až kým nenarazí na tzv. STOP kodón (UAA, UAG a UGA), kedy sa proteosyntetický komplex rozpadne.

Regulačný význam upraviť

Polčas rozpadu molekuly mRNA je od niekoľkých minút do niekoľkých hodín. Bunka množstvom produkovanej mRNA, ktoré závisí od regulácie iniciácie transkripcie, tak reguluje množstvo konkretného produkovaného proteínu.

Zdroje upraviť

  1. gén. In: Encyclopaedia Beliana 5, 2007, S. 78
  2. a b ribobonukleová kyselina. In: Malá slovenská encyklopédia, 1993, S. 609
  3. a b c Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva : príloha osobnosti verejného zdravotníctva. prvé. vyd. Banská Bystrica : Pro, s.r.o., 2017. 215 s. ISBN 978-80-89057-71-9. S. 48.
  4. a b c d nukleové kyseliny. In: Malá encyklopédia chémie, 1981, S. 483
  5. a b nukleové kyseliny. In: Pyramída
  6. Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti. 1. vyd. [Bratislava : Centrum pre liečbu drogových závislostí, 2004]. 264 s. Dostupné online. ISBN 80-969196-1-X. S. 27.
  7. Analýza rastlinných vírusov v ére sekvenovania novej generácie (NGS): dopad na diagnostiku a štúdium ich epidemiológie.[1]
  8. objednávací formulár pre zdravotníkov TU [online]. fnnitra.sk, [cit. 2021-08-04]. Dostupné online.
  9. SÝKORA, J. Biologické lieky v onkológii. In: Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (3): 182–186 [2]
  10. RÁCZ, O., NIŠTIAR, F., MACEKOVÁ, D. HYPERSUPERGENOMIKA ALEBO SPĽASNUTÁ BUBLINA? KRITICKÁ ANALÝZA POKROKU V GENOMIKE Z HĽADISKA KAŽDODENNEJ LEKÁRSKEJ ČINNOSTI A ETIKY. In: Laboratórna diagnostika 2/2015, S. 13 [3]