Malužiná je nízkotatranský potok na hornom Liptove, na území okresu Liptovský Mikuláš.[1] Je to pravostranný prítok Boce, má dĺžku 11 km a je tokom IV. rádu. Preteká Malužinskou dolinou, v jej hornej časti sa zachoval Malužinský tajch, dolná časť má bralnatý charakter.

Malužiná
potok
Zdrojnica Vrbovica, Nízke Tatry
Ústie Boca, Malužiná
Dĺžka 11 km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-01-048
Číslo recipienta 4-21-01-13389
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Nízkych Tatrách, pod hlavným hrebeňom pohoria v geomorfologickom podcelku Kráľovohoľské Tatry, na juhovýchodných svahoch Vrbovice (1 393,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 195 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie na sever, na hornom toku vytvára výrazný oblúk prehnutý na východ, pričom sprava priberá prítok z doliny Pod Javorom a zľava prítok zo severného svahu Vrbovice. Na strednom toku tečie prechodne severozápadným smerom až k sútoku s Chorupnianskym potokom zľava, odtiaľ smeruje smerom na sever k sútoku s Hodrušou sprava. Na dolnom toku už tečie smerom na severozápad a priberá pravostranné prítoky spod Milkova a ľavostranné spod Oleškovej. Na okraji intravilánu obce Malužiná sa vlieva do Boce.

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • Pravostranné: prítok vznikajúci severovýchodne od kóty 1 432 m v hlavnom hrebeni pohoria, prítok z doliny Pod Javorom, prítok zo severozápadného svahu Kvasnej (1 424 m n. m.), krátky prítok z juhozápadného svahu Domárky (1 463,9 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Pavlovej (1 379,6 m n. m.), Hodruša, dva krátke prítoky z JJZ úpätia Milkova (1 243,9 m n. m.), prítok z južného svahu Milkova, prítok vznikajúci západne od Milkova, dva krátke prítoky prameniace južne od kóty 1 219,5 m
  • Ľavostranné: prítok z juhovýchodného svahu Vrbovice, prítok zo severného svahu Vrbovice, Chorupniansky potok, dva prítoky z východných svahov Oleškovej (1 167 m n. m.), prítok zo severovýchodného svahu Oleškovej

Ústie upraviť

Do Boce sa vlieva na okraji obce Malužiná, východo-juhovýchodne od jej stredu, v nadmorskej výške cca 738 m n. m.

Obce upraviť

Nepreteká intravilánom žiadnej obce, tečie husto zalesneným a neobývaným územím NAPANT-u v katastrálnom území obce Malužiná.[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-08-20]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-08-20]. Dostupné online.