Martin Hengel (* 14. december 1926, Reutlingen, Nemecko - † 2. júl 2009, Tübingen) bol nemecký protestantský teológ.

Martin Hengel
nemecký protestantský teológ
nemecký protestantský teológ
Narodenie14. december 1926
Reutlingen, Nemecko
Úmrtie2. júl 2009 (82 rokov)
Tübingen, Nemecko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Martin Hengel

Životopis upraviť

Hengel študoval v rokoch 19471951 protestantskú teológiu na Eberhard Karls Universität v Tübingene a Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu.

V roku 1959 obhájil na univerzite v Tübingene doktorát z protestantskej teológie, v roku 1967 sa na tejto univerzite aj úspešne habilitoval.

V roku 1968 sa stal profesorom teológie na Friedrich-Alexander-Universität v Erlangene.

Od roku 1972 až do svojej emeritácie v roku 1992 bol profesorom Nového zákona a antického židovstva na Eberhard Karls Universität v Tübingene a zároveň riaditeľom Inštitútu pre štúdium antického židovstva a helenistických náboženských dejín (Institut für antikes Judentum und hellenistische Religionsgeschichte).

Viaceré významné univerzity mu ako prejav uznania udelili čestné doktoráty, za všetky možno spomenúť napríklad Uppsala universitet, Université de Strasbourg, University of St Andrews, Durham University, University of Cambridge alebo University of Dublin. Od roku 1978 bol členom Heidelberskej akadémie vied (Heidelberger Akademie der Wissenschaften).

Martin Hengel zomrel 2. júla 2009, pochovaný bol na tübingenskom cintoríne Tübinger Bergfriedhof.[1]

Teológia upraviť

Hengel bol odborníkom na judaizmus novozákonného obdobia, zvlášť sa venoval vplyvu helenizmu na vtedajšie palestínske židovstvo. Vo svojich štúdiách preukázal, že židovstvo a helenizmus sa v konečnom dôsledku ovplyvnili navzájom a komplexným spôsobom. Korigoval tak niektoré tézy Nábožensko-dejinnej školy, ako aj tvrdenia Rudolfa Bultmanna.

Ako uznávaný vedec si Martin Hengel neskôr dovolil vysloviť aj určitú kritiku niektorých tendencií v súčasnom výskume novozákonných textov. Skepticky vnímal predovšetkým neprimerane veľkú a výhradnú koncentráciu na rozsahom relatívne malý Nový zákon ako taký:

„(Hyper)špecializácia na 680-stranovú zbierku spisov nám neprospieva, pretože sa iba naďalej vytvárajú labyrinty najrôznejších hypotéz, v ktorých sa je už len ťažko vyznať.“[2]

Hengel bol zástancom názoru, že nadpisy evanjelií sú pôvodné a skutočne odkazujú na mená ich autorov (Marka, Matúša, Lukáša a Jána). Hypotéza o akomsi dodatočnom priradení autorských mien je neudržateľná a podľa všetkého aj nehistorická. Ak totiž nie sú názvy autentické, tak je potom len ťažko možné vysvetliť úplnú zhodu v používaní práve týchto názvov v najstarších rukopisoch.[3]

Hengel spochybňoval aj existenciu tzv. zbierky lógií Q. Ba dokonca, neváhal tvrdiť, že hypotéza akéhosi „prameňa lógií Q sa stala moderným, pseudovedeckým mýtom“. Čo sa týka otázky vzniku synoptických evanjelií, Hengel predpokladal, že Matúš pri zostavovaní svojho evanjelia prihliadal k Lukášovmu textu. Avšak, „len čisto literárny model vzájomnej závislosti textov synoptických evanjelií“ nedokáže „uspokojivo zodpovedať synoptickú otázku“.[4] Hengel odmietal aj rozšírenú tézu, že existoval akýsi predveľkonočný, „nemesiášsky“ Ježiš. Kriticky sa pozeral aj na prílišné preceňovanie apokryfného Tomášovho evanjelia.[5]

Hengel zastával neskoršie datovanie vzniku evanjelií, Markovo evanjelium vzniklo podľa neho medzi rokmi 6970, evanjelium podľa Lukáša medzi rokmi 7580, Matúš svoje evanjelium napísal medzi rokmi 90100 a napokon Ján v rokoch 100105 po Kr.[6]

Žiaci upraviť

K Hengelovým žiakom o. i. patrili aj: Jörg Frey (* 1962), profesor Nového zákona na Universität Zürich, Ulrich Heckel (* 1958), profesor Nového zákona na Eberhard Karls Universität Tübingen, Ulrike Mittmann (* 1961), profesorka Nového zákona a antických náboženských dejín Universität Osnabrück, Reinhard Feldmeier (* 1952), profesor Nového zákona na Georg-August-Universität Göttingen, Rainer Riesner (* 1950), profesor Nového zákona v Inštitúte evanjelickej teológie na Technische Universität Dortmund a Friedrich Avemarie (1960 – 2012), niekdajší profesor Nového zákona na Philipps-Universität Marburg.

Výber z diela upraviť

 • Die Zeloten. Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I. bis 70 n. Chr. 1959.
 • Zur urchristlichen Geschichtsschreibung. 1962.
 • Judentum und Hellenismus: Studien zu ihrer Begegnung unter besonderen Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus. 1967.
 • Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8,21 f. und Jesu Ruf in die Nachfolge. 1968.
 • War Jesus Revolutionär? 1970.
 • Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche. Aspekte einer frühchristlichen Sozialgeschichte. 1973.
 • Christus und die Macht. Die Macht Christi und die Ohnmacht der Christen. Zur Problematik einer „Politischen Theologie“ in der Geschichte der Kirche. 1974.
 • Der Sohn Gottes. Die Entstehung der Christologie und die jüdisch-hellenistische Religionsgeschichte. 1975.
 • Juden, Griechen und Barbaren. Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit. 1976.
 • Die Evangelienüberschriften. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse) 1984.
 • Königsherrschaft Gottes und himmlischer Kult. Im Judentum, Urchristentum und in der hellenistischen Welt. 1991 (spoluautorka: Anna Maria Schwemer)
 • Paulus und das antike Judentum. Tübingen-Durham-Symposium im Gedenken an den 50. Todestag Adolf Schlatters (19. Mai 1938). 1991. (editor)
 • Die johanneische Frage. Ein Lösungsversuch. Mit einem Beitrag zur Apokalypse von Jörg Frey. 1993.
 • Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum. 1994. (editor)
 • Schriftauslegung im antiken Judentum und im Urchristentum. 1994. (editor)
 • Kleine Schriften. 7 zväzkov:
  • Bd. 1: Judaica et Hellenistica. 2000. (v spolupráci s Rolandom Deinesom a kol., s dodatkom Hanswulfa Bloedhorna)
  • Bd. 2: Judaica, Hellenistica et Christiana. 2002.
  • Bd. 3: Paulus und Jakobus. 2002.
  • Bd. 4: Studien zur Christologie. 2006.
  • Bd. 5: Jesus und die Evangelien. 2007.
  • Bd. 6: Studien zum Urchristentum. 2008.
  • Bd. 7: Theologische, historische und biographische Skizzen. 2010.
 • Paulus zwischen Damaskus und Antiochien. Die unbekannten Jahre des Apostels. 1998, 2000.(v spolupráci s Annou Mariou Schwemer, s príspevkom Ernsta Axela Knaufa)
 • Der messianische Anspruch Jesu und die Anfänge der Christologie. Vier Studien. 2001. (v spolupráci s Annou Mariou Schwemer)
 • Der unterschätzte Petrus. Zwei Studien. 2006.
 • Jesus und das Judentum. 2007. (v spolupráci s Annou Mariou Schwemer)
 • Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung. 2008.
 • KUHN, Peter (ed.). Gespräch über Jesus. Papst Benedikt XVI. im Dialog mit Martin Hengel und Peter Stuhlmacher. 2010.
 • THORNTON, Claus-Jürgen (ed.). Theologische, historische und biographische Skizzen. 2010. (S príspevkom Jörga Freya o živote a bibliografii Martina Hengela)

Externé odkazy upraviť

Referencie upraviť

 1. HECKEL, Ulrich. Die Kraft des Evangeliums (Röm 1,16). Beerdigung von Professor Dr. Martin Hengel am 10. Juli 2009 auf dem Bergfriedhof in Tübingen. Theologische Beiträge, 2009, roč. 40, s. 306 – 310. Dostupné online [cit. 2018-05-12].
 2. HENGEL, Martin. Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. ISBN 978-3-16-149663-9. S. 11. Citované podľa: GRAF-STUHLHOFER, Franz. Auf der Suche nach dem historischen Jesus. Über die Glaubwürdigkeit der Evangelien und die Zweifel der Skeptiker. Leun: Heroldverlag, 2013. ISBN 978-3889360748. S. 17.
 3. HENGEL, Martin. Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. ISBN 978-3-16-149663-9. S. 170, 99, 72. Pozri tiež: HENGEL, Martin – SCHWEMER, Anna Maria.Jesus und das Judentum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. ISBN 978-3-16-149359-1. S. 217.
 4. HENGEL, Martin. Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. ISBN 978-3-16-149663-9. S. 10, S. VIII, Kap. VII. Informácie sú prevzaté z recenzie uvedenej knihy z pera rakúskeho teológa Franza Graf-Stuhlhofera. In: Jahrbuch für Evangelikale Theologie, 2009, roč. 23, s. 277f.
 5. HENGEL, Martin – SCHWEMER, Anna Maria. Jesus und das Judentum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. ISBN 978-3-16-149359-1. Vorwort; S. 197. Informácie sú prevzaté z recenzie uvedenej knihy z pera rakúskeho teológa Franza Graf-Stuhlhofera. In: European Journal of Theology, 2009, roč. 18, s. 92f. (viď aj mnohé ďalšie kritické poznámky)
 6. HENGEL, Martin. Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung. Tübingen : Mohr Siebeck, 2008. ISBN 978-3-16-149663-9. S. 275, 354.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Martin Hengel na nemeckej Wikipédii.