Mestská hromadná doprava v Karlovej Vsi

Mestská hromadná doprava v Karlovej Vsi je sieť mestskej dopravy v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Tvoria ju tri spôsoby dopravy, konkrétne električková, autobusová, a trolejbusová doprava. Zabezpečuje ju mestom vlastnená akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava. Nachádza sa tu aj obratisko električiek.

Električka číslo 9 medzi zastávkami Miestny úrad Karlova Ves a Borská

Siete a linkyUpraviť

Električkovú sieť tvoria električky s číslom 4, 9, pričom linka 9 má konečnú zastávku práve v Karlovej Vsi (zastávka Kútiky). Električka číslo 4 pokračuje do Dúbravky.

Autobusovú sieť tvoria autobusy číslo 29, 32, 35, 133 a 139. V letnej sezóne 2018 aj cyklobusová linka 129.

V Karlovej Vsi sa nachádza aj ostrovná trolejbusová trať Molecova – Kuklovská (Dlhé Diely), ktorá nie je zapojená do zvyšku trolejbusovej siete. Premávajú tu preto trolejbusy Škoda 25Tr s pomocným diesel-agregátom, ktoré na výjazd a dojazd používajú práve tento agregát. V prípade nedostatku prevádzkyschopných vozidiel sú nahradzované aj trolejbusmi Škoda 15Tr alebo Škoda 31Tr SOR, ktoré ale na začiatku a konci služby musia byť odtiahnuté.

ZastávkyUpraviť

Nachádza sa tu konečná zastávka Karlova Ves pre električkovú linku 9 (a 4) . Takisto zastávka Kuklovská je konečná pre autobusy 32, 35 a 133 a trolejbus 33.

Zoznam zastávokUpraviť

Električková sieťUpraviť

(Zastávky sú uvedené v poradí smerom z Dúbravky do centra mesta.)

 • Kútiky
 • Borská
 • Námestie svätého Františka
 • Nad lúčkami
 • Segnerova
 • Molecova
 • Botanická záhrada

Autobusová sieťUpraviť

(Zastávky sú uvedené v poradí smerom z konečnej zastávky Kuklovská do centra mesta.)

 • Kuklovská
 • ZŠ Majerníková
 • Matejkova
 • Tománkova
 • Hany Meličkovej
 • Pri podchode
 • Janotova
 • Molecova
 • Botanická záhrada

(Zastávky sú uvedené v poradí smerom z konečnej zastávky Kuklovská do Dúbravky.)

 • Kuklovská
 • Kuklovská 60
 • Kuklovská 44
 • Sološnická
 • Šaštínska
 • Borská
 • Borská

(Zastávky sú uvedené v poradí smerom z centa mesta do Devína.)

 • Botanická záhrada
 • Vodárenské múzeum
 • Jurigrad
 • Sihoť-BVS
 • Kadlečík
 • Zlaté schody
 • Hájovňa

Trolejbusová sieťUpraviť

(Zastávky sú uvedené v poradí smerom z konečnej zastávky Kuklovská do centra mesta.)

 • Kuklovská
 • ZŠ Majerníková
 • Matejkova
 • Tománkova
 • Hany Meličkovej
 • Pri podchode
 • Janotova
 • Molecova