Mestské opevnenia (Bratislava)

mestské opevnenie v Bratislave

Bratislavské mestské opevnenie obyčajne označuje stredoveké mestské hradby, z ktorých sa dodnes zachovala jedna brána. Bratislavský hrad bol tiež značne opevnený. Ďalšie systémy opevnenia boli postavené počas nasledovných storočí, vrátane delostreleckého opevnenia z prvej svetovej vojny a kryty, systém bunkrov a opevnení postavených počas prvej Československej republiky medzi dvoma svetovými vojnami, lietadlové útočiská, opevnenia postavené nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny a nakoniec obrana mesta počas studenej vojny vrátane systému 8602 náletových a jadrových krytov schopných pojať 760 000 ľudí, čo je omnoho viac, ako počet obyvateľov. Vrcholom obrany počas komunistickej éry bola vojenská raketová základňa na Devínskej Kobyle, čo je najvyšší bod v meste.

Posledná súvislá zachovaná časť mestských hradieb

Vonkajšie mestské opevnenia mali 5 brán: Kozia brána, Brána na Suchom mýte, Schöndorfská brána, Špitálska brána a Dunajská brána.

Názov Iné názvy Poloha Poznámky
Prašná bašta Prašná brána, nem. Pulwerthurm, staršie nem. Newen Thurn pey Sand Michels Thor – Nová bašta pri bráne svätého Michala Zámočnícka 399/11 Jediná bašta, ktorá doteraz existuje, hoci bola čiastočne prestavaná na obytné účely.
Polbašta za kláštorom nem. Halbturn hinter dem Kloster – Polveža za kláštorom Na konci Františkánskej ulice Pôvodný názov Františkánskej ulice bol Ulica za kláštorom, nem. Gassl hinter dem Closter.
Židovská bašta nem. Juden Thuer Za kláštorom Uršulínok, na konci Nedbalovej ulice Pomenovaná pravdepodobne podľa neďalekého židovského geta.
Mäsiarska bašta nem. Fleischker Thurrn, staršie nem. Hinter den Juden – Za Židmi, nem. Pey den Juden – Pri Židoch. Južnej od Židovskej bašty Netypická, štvorvežová bašta, posledná vo východnom mestskom opevnení. Chránil ju cech mäsiarov.
Pekárska bašta Pekchen Thuren Na mieste dnešného Mestského divadla P. O. Hviezdoslava (Laurinská 19) S posádkou členov pekárskeho cechu, chránila vchod do Laurinskej brány na juhovýchodnom okraji mestských hradieb.
Obuvnícka bašta nem. Schusterthurrn Na kraji dnešného Rybného námestia a Hviezdoslavovho námestia Juhozápadný kraj mestských hradieb, s posádkou členov obuvníckeho cechu.
Bašty Himmelreich a Leonfelder Pomenované podľa významných mestských rodín Vedľa Vydrickej brány Dve bašty boli postavené po stranách Vydrickej brány v roku 1455, dvadsať rokov po samotnej bráne.
Nová bašta nem. Newen Thurrn (1434) alebo nem. Ungerfeindt – Nepriateľ Uhrov Severne od Vydrickej brány, oproti Bratislavskému hradu Pravdepodobne bola postavená o niečo neskôr ako okolité bašty, podľa svojho názvu. Názov Nepriateľ Uhrov mohol byť motivovaný aj polohou bašty oproti hradu (sídlu uhorských panovníkov).
Bašta Luginsland nem. Thurren Luginslandt (1439) Severne od Novej bašty Luginsland je nemecké slovo, ktoré znamená "strážna veža"
Vtáčia bašta nem. Vogelturm (1373) Oproti dnešnému Župnému námestiu Pravdepodobne pomenovaná podľa toho, že bola vyššia ako ostatné.

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bratislava fortifications na anglickej Wikipédii.