Michal Kravčík (* 3. február 1956, Ujezdec, Ukrajina) je medzinárodne uznávaný hydrológ, environmentalista, spoluautor Novej vodnej paradigmy [2], držiteľ Goldmanovej enviromentálnej ceny [3], zakladateľ spoločnosti WaterHolistic [4] a OZ Ľudia a voda [5].

Michal Kravčík
Bývalý predseda Demokratickej strany
V úrade
2018 – 2020
Predchodca Michal Bucek Stanislav Rajnoha Nástupca
Biografické údaje
Narodenie3. február 1956 (68 rokov)
Ujezdec, ZSSR (dnešná Ukrajina)
Politická stranaDemokratická strana
Alma materSlovenská vysoká škola technická
Profesiahydrológ, environmentalista, politik
Národnosťrusínska[1]

Michal Kravčík je medzinárodný vedec v oblasti vodného hospodárstva, člen medzinárodnej organizácie ASHOKA [6] združujúcej svetových sociálnych podnikateľov. Za svoje príspevky o hospodárení s vodou slovenskej rieky Torysa získal prestížne medzinárodné ocenenie Goldmanovu cenu v roku 1999 [7].

Je spoluautorom knihy Nová vodná paradigma [8], Voda pre obnovu klímy, ktorá kladie dôraz na hydrologické cykly pri riešení klimatických zmien a odolnosti. Princípy novej vodnej paradigmy boli prezentované aj na pôde OSN v roku 2023 [9].

Michal Kravčík je spoluzakladateľ firmy WaterHolistic [10], kde zabezpečuje integrovaný manažment krajiny a vody, poskytuje konzultácie a vzdelávacie služby o efektívnych stratégiách pre trvalo udržateľné povodia a obnovu krajiny.

Okrem toho pracuje aj pre mimovládny sektor – MVO Ľudia a voda, ktorej je zakladateľom a aktívnym členom a ktorá získala cenu EU-US Democracy and Civil Society Award (1998).

Dlhoročne pracoval v Zbore poradcov pre predsedu vlády SR [11], pre riešenia vody, sucha a klimatických zmien.

Jeho projekty Modrej alternatívy zachránili niekoľko dedín určených na evakuáciu z priehrad a ukázali, že ekosystémy môžu produkovať vodu niekoľkonásobne efektívnejšie ako priehrady pri 20 % nákladov. V reakcii na historické povodne na Slovensku v roku 2010 stál na čele masívneho úsilia o prevenciu pred povodňami a suchom s cieľom revitalizovať 488 obcí a zavodniť ich povodia. Kravčík koordinoval politiku Programu obnovy zelene pre Košický kraj na Slovensku [12], ktorú v roku 2021 schválil krajský parlament. O jeho prácu prejavili záujem médiá a akademická obec v USA, Japonsku, Rakúsku, Česku, Nemecku, Kanade, Veľkej Británii, Švédsku, Bulharsku, Macedónsku, Kazachstane, Estónsku, Francúzsku, Maďarsku, Grécku, na Cypre, v Južnej Kórei, Indii, Iráne, Austrálii a Poľsku.

Ako zdôrazňuje, integrovaná obnova povodí, lesov a mokradí bude prínosom pre priemysel aj poľnohospodárstvo, pre všetky mestské a vidiecke regióny, pre globálny sever aj juh. Poznamenáva, že aj keby sme zvrátili emisie skleníkových plynov, nezastaví to klimatické zmeny, ak nezmeníme spôsob hospodárenia s vodou. Okrem svojej práce pri zavádzaní lepšieho hospodárenia s vodou v regiónoch na celom svete je autorom Globálneho akčného plánu na obnovu prirodzených vodných cyklov a klímy. Naďalej zapája vedcov a tvorcov politík do prijímania týchto stratégií.

Michal Kravčík je naozajstný odborník, o čom svedčia nie len vyše 30-ročné skúsenosti, ale aj množstvo ocenení, ktoré za tento čas získal. Okrem Goldmanovej ceny získal tiež Sasakawa Environmental Prize [13],Environmental partnership award, Inovatívny čin roka 2007 [14], Energy Globe Award Slovakia [15], Zlatý biatex (2007) [16], Cena Ekotopfilmu, Cena Ministra životného prostredia Českej republiky [17] a Medzinárodná cena pre vodné civilizácie Renza Frazina [18].

Je tiež spoluautorom niekoľkých publikácií ako: Return of lost water [19], Manual: "Let's renew our forest / farmland / land [20], After us the Desert and Deluge? [21] a mnoho ďalších.

Prednášal na niekoľkých významných podujatiach či miestach ako napríklad UN Climate Change Conference (COP21) v Paríži (2015), Kórejský parlament, University of Ardabil (Irán), Barkley (USA), Boston - prednášky na MIT, na pôde Europarlamentu, Budapest Water Summit a mnoho iných. V roku 2023 zastupoval Slovensko na konferencii UN-Water a pripravil akčný plán na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN zhrnutých v bielej knihe: Voda pre ozdravenie klímy - Nová paradigma vody [22].

Životopis upraviť

Michal Kravčík sa narodil v roku 1956 na území dnešnej Ukrajiny. Je rusínskeho pôvodu a jeho rodičia boli po druhej svetovej vojne nútene vysťahovaní do Sovietskeho zväzu.[1] Späť na Slovensko sa mohli vrátiť v roku 1962.[1] Vyštudoval vodohospodárske inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Pracoval 8 rokov v Slovenskej akadémii vied. Zaoberá sa ekologickými otázkami integrovaného manažmentu povodí. Publikoval viacero odborných prác, napr. Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma (2007). Je zakladajúcim členom a predsedom nevládnej organizácie Ľudia a voda. Je členom organizácie ASHOKA. Je zakladateľom medzinárodnej konzultačnej spoločnosti WaterHolistic zameranej na efektívne hospodárenie s dažďovou vodou.

Politické pôsobenie upraviť

Kravčík bol v rokoch 2018-2020 predsedom Demokratickej strany.

Osobný život upraviť

Kravčík býva už od 80. rokoch 20. storočia v Košiciach.[1] Je rusínskeho pôvodu, mimo rodiny však rusínčinu nepoužíva.[1]

Referencie upraviť

 1. a b c d e RUNDESOVÁ, Táňa. Michal Kravčík: Na dôchodku doženiem, čo som zanedbal v detstve – doučím sa spisovnú rusínčinu [online]. cemerica.sk, [cit. 2020-08-17]. Dostupné online. Archivované 2017-03-15 z originálu.
 2. Nová vodná paradigma [online]. . Dostupné online.
 3. Goldman prize [online]. . Dostupné online. (po anglicky)
 4. Water Holistic [online]. . Dostupné online.
 5. Ľudia a voda [online]. . Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 6. ASHOKA [online]. . Dostupné online.
 7. 1999 Goldman prize winner Michal Kravcik [online]. . Dostupné online. (po anglicky)
 8. Nová vodná paradigma [online]. . Dostupné online.
 9. UN 2023 Water Conference [online]. . Dostupné online.
 10. Water Holistic [online]. . Dostupné online.
 11. Zbor poradcov predsedu vlády [online]. . Dostupné online.
 12. Program obnovy krajiny [online]. . Dostupné online.
 13. The SASAKAWA AWARD [online]. . Dostupné online.
 14. Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2007“ [online]. . Dostupné online.
 15. Slovenský projekt prevencie pred povodňami dnes ocenia v Rakúsku [online]. . Dostupné online.
 16. Hospodársky klub [online]. . Dostupné online.
 17. Miko rozdal Ceny a čestná uznání ministra životního prostředí [online]. . Dostupné online.
 18. Medzinárodná cena pre Michala Kravčíka [online]. . Dostupné online.
 19. Return of lost water [in Slovak]: Danka Kravčíková, Michal Gazovič, Michal Kravčík, Miroslav Hríb, Pavol Šuty, Mariana Dachová, Prešov 2020, ISBN 978-80-973572-0-7, Pages 173. .
 20. Manual: "Let's renew our forest / farmland / land" [in Slovak]: Danka Kravčíková, Michal Kravčík, Martin Maršalko, Peter Bujňák, Lucia Macíková, Košice 2019, ISBN 978-80-973572-0-7, Pages 54. .
 21. After us the Desert and Deluge? [in Slovak, English, Korean]: Michal Kravčík, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Pavol Šuty, Miroslav Hríb, Dana Kravčíková, Košice 2012, IBSN: 978-80-970278-3-2, Pages 231. .
 22. White paper: Water for Climate Healing - A New Water Paradigm [online]. . Dostupné online. (po anglicky)

Externé odkazy upraviť