Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (* 29. júl 1950, Zvolen) je slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg a verejný činiteľ.[1]

Mojmír Mamojka
Bývalý sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
V úrade
14. december 2017 – 31. máj 2020
Biografické údaje
Narodenie29. júl 1950 (73 rokov)
Zvolen, ČSR
Politická stranaSMER-SD
Alma materPrávnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesiaprávnik
Národnosťslovenská

Životopis

upraviť

V rokoch 1965 až 1968 študoval na všeobecnovzdelávacej škole vo Zvolene (terajšie gymnázium). V rokoch 1968 až 1973 na Právnickej fakulte UK Bratislave. V roku 1985 získal titul CSc., v roku 1989 titul docenta,  v roku 1999 inauguroval  a získal titul profesor.  Pred príchodom na akademickú pôdu bol právnym čakateľom na Mestskej prokuratúre v Bratislave, v rokoch 1975 až 1977 ako podnikový právnik na Ústrednom skúšobnom a kontrolnom ústave v Bratislave a v rokoch 1977 až 1985 na Ministerstve financií  SR ako vedúci majetkovoprávneho oddelenia.

Od roku 1990 do roku 1997 bol prvým vedúcim novozriadenej Katedry obchodného, hospodárskeho a finančného práva PF UK. V roku 1997  bol akademickým senátom fakulty zvolený za dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Uvedenú funkciu vykonával dve funkčné obdobia do roku 2003. Je autorom koncepcie rozvoja Právnickej fakulty UMB.V rokoch 2004 bol zvolený za jej dekana. Túto funkciu vykonával do roku 2006.

V roku 2006 bol zvolený do NR SR v ktorej ako poslanec pôsobil do roku 2016. V rokoch 2006 až 2010 bol predsedom Ústavnoprávneho výboru, v rokoch 2010 až 2012 jeho podpredsedom a v rokoch 2012 až 2016 predsedom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Do NR SR bol zvolený ako nezávislý na kandidátke Smeru SD.

Prezidentom SR R. Šustrom bol menovaný za člena prvej súdnej rady. V rokoch 1994 až 2000 bol členom prvej Rady pre vysielanie a retransmisiu (Licenčná rada).

V  rokoch 2006 až 2013 bol dekanom súkromnej Fakulty práva Janka Jesenského v Sládkovičove. Časť roku 2013 bol aj jej rektorom. Určitý čas bol aj podpredsedom Rozhodcovského súdu pri SOPK. Bol členom vedeckých rád všetkých renomovaných právnických fakúlt v SR resp.  ČSSR. (Právnická fakulta Karlovej univerzity, Právnická fakulta Masarykovej univerzity Brno, Právnickej fakulty UK, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a ďalšie).

V roku 2015 bol NR SR zvolený za kandidáta na sudcu Ústavného súdu a v roku 2017 prezidentom SR menovaný do funkcie sudcu Ústavného súdu. V roku 2020 sa tejto funkcie zo zdravotných dôvodov vzdal.

Je držiteľom dvoch čestných doktorátov od Vysokej školy sv. Alžbety (prof. Krčméry) a od Štátnej univerzity v Užhorode (Ukrajina). Taktiež bol držiteľom licencie komerčného právnika a neskôr advokáta. Bol alebo je členom viacerých redakčných rád odborných právnických časopisov (Podnikateľ a právo, Justičná revue...)

Ocenenie

upraviť

Boli mu udelené 3 ceny Slovenského literárneho fondu za knižné monografie Správa národného majetku, Zmluvné umenie v obchodnom práve a Teória a prax obchodného práva. Je autorom alebo vedúcim autorského kolektívu ďalších významných knižných monografií (Veľký komentár k Obchodnému zákonníku, Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov...)

Je držiteľom zlatej medaily Univerzity Komenského, medaily Ministerstva kultúry za šírenie kultúry v práve a celého radu akademických a rezortných ocenení.

Je autorom alebo spoluautorom viac ako 10 knižných monografií a učebných textov a viac ako 150 odborných a vedeckých článkov. Vychoval desiatky doktorandov a bol členom mnohých habilitačných a inauguračných komisií.

Literatúra

upraviť
  • Kto je kto v Slovenskej republike
  • Oxford Encyklopedia

Externé odkazy

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. [online]. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, [cit. 2018-05-23]. Dostupné online.