Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia otvorenej spoločnosti je nadácia[1] vyznávajúca liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Nadácia vytvára príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.[2][3][4]

Nadácia otvorenej spoločnosti
Open Society Foundations Logo.svg
Právna formaNadácia
Založenánovember 1992
SídloBratislava, Slovensko
Tím nadácieJán Orlovský (výkonný riaditeľ)
Jana Dravecká (finančná riaditeľka)
Natália Tomeková (manažérka pre komunikáciu)
Zuzana Čačová (programová manažérka EEA)
Rady nadácieRada starších
Správna rada
Dozorná rada
Webstránkaosf.sk

O nadáciiUpraviť

Nadácia otvorenej spoločnosti je etablovaná nezávislá organizácia od 2013 osamostatnená od zakladajúcej organizácie. Financie na svoju činnosť získava zväčša z domácich a európskych zdrojov.[5][6] Nadácia má svoje etické zásady ktorými sa riadi a ktoré upravuje jej Etický kódex.[2][3][4]

AktivityUpraviť

Nadácia sa svojou činnosťou snaží otvárať spoločenské témy ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov a ich vzájomné vzťahy v spoločnom priestore pričom sa opiera o a presadzuje tieto hodnoty:

 • Otvorenosť
 • Transparentnosť
 • Slobodná voľba
 • Zodpovednosť
 • Tolerancia
 • Vzájomný rešpekt
 • Akceptácia
 • Dialóg
 • Nekonfliktnosť
 • Aktivita

Svoje aktivity nadácia realizuje prostredníctvom vlastných projektov a grantových programov ktoré sú určené mimovládnym organizáciám a ktoré sa stotožňujú s hodnotami nadácie. Nadácia sa snaží o pomoc rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, o posilnenie ľudských práv a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.

Nadácia otvorenej spoločnosti je spoluzakladateľ Fóra donorov, pripomienkuje legislatívne procesy, vytvára politiky a pôsobí v poradných výboroch a komisiách.[2][3][4]

HistóriaUpraviť

Činnosť nadácie začala v novembri 1992 v podobe nezávislého grantovo-operačného slovenského právneho subjektu pričom prostriedky poskytol Open Society Institute so sídlom v New Yorku. Tieto finančné prostriedky boli určené pre vznikajúce slovenské mimovládne organizácie a vlastné nadačné programy. Nadácia sa stala súčasťou rodiny nadácií Open Society Foundations ktorých zakladateľom je filantrop a finančník George Soros ktorý sa sústredí na demokratickú transformáciu a modernizáciu krajín strednej a východnej Európy.

Organizáciu uviedla do prevádzky Američanka Rachel Tritt pričom na začiatku v nej pracovali dvaja zamestnanci a s rozvojom jej činnosti počet zamestnancov rastie, v 2020 v nadácii pracuje 16 ľudí. Na pozícií riaditeľa nadácie bola do 2013 Alena Pániková ktorú vystriedal Marek Kapusta do marca 2015 a od júna 2015 je riaditeľom nadácie Ján Orlovský.

Na základe viacerých programových platforiem nadácie vznikli samostatné a finančne nezávislé mimovládne organizácie: Nadácia Centrum súčasného umenia, Nadácia Škola dokorán, Otvorený klub lekárskej spoločnosti, Plán B, n. o., Slovenská debatná asociácia, Slovensko-český ženský fond.[2]

Tím nadácieUpraviť

 • Ján Orlovský - výkonný riaditeľ
 • Jana Dravecká - finančná riaditeľka
 • Natália Tomeková - manažérka pre komunikáciu
 • Zuzana Čačová - programová manažérka EEA a iní[2]

Nadácia má svoju:

Oblasti pôsobeniaUpraviť

Hlavnými oblasťami nadácie v ktorých pôsobí sú ľudské práva a slobody, kritické myslenie a participácia, inkluzívne vzdelávanie a angl. Stronger Roots for Civil Society, slov. Silnejšie korene pre občiansku spoločnosť.[7]

Ľudské práva a slobodyUpraviť

Organizácia sa svojou činnosťou snaží odstrániť zo spoločnosti rasovú neznášanlivosť, nenávisť, prejavy radikalizácie a pomôcť vybudovať inkluzívnu, nediskriminačnú a tolerantnú spoločnosť.

Projekty: Active Citizens Fund, Otázka vôle, Bez predsudkov, Spolu za všetky rodiny, We Are Open.

Kritické myslenie a participáciaUpraviť

Vo sférach demokracie, právneho štátu a ľudských práv sa organizácia sústredí na posilnenie hlasu verejnosti v sociálnych a ľudsko-právnych témach. Vo viacerých oblastiach posilňujú význam a rolu médií.

Projekty: Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže, SISUMMA, Čítanie naslepo, Hra na pravdu, Novinárska cena,[8][9] Výlety naslepo, Prechádzka, Dáta menia žurnalistiku, Proti nenávisti online, FACE 2 FACE

Inkluzívne vzdelávanieUpraviť

Organizácia je súčasťou siete medzinárodného programu podpory sociálnej a finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí Aflatoun a tiež programu Aflatot ktorý je určený pre deti v predškolskom veku.

Stronger Roots for Civil SocietyUpraviť

Organizácia sa snaží upevniť spoločenskú dôveru a nájsť nových podporovateľov organizácií občianskeho sektora.[2][3]

Iné projekty nadácieUpraviť

Medzi projekty nadácie patrí tiež program Otvorené školy ktorý sa sústredí na podporu demokratického prostredia na školách a výchovu k občianstvu.

Nadácia otvorenej spoločnosti tiež spravuje v partnerstve s Nadáciou Ekopolis a Karpatskou nadáciou grantový program Active Citizens Fund ktorý sa sústredí na to, aby bola posilnená občianska spoločnosť, podporené aktívne občianstvo a zlepšené postavenie zraniteľných skupín na Slovensku.[2][10]

ReferencieUpraviť

 1. Register of Foundations [online]. ives.minv.sk, [cit. 2020-10-01]. Dostupné online.
 2. a b c d e f g O nadácii [online]. www.osf.sk, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 3. a b c d Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava [online]. www.ludialudom.sk, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 4. a b c NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI [online]. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 5. Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF [online]. www.dvepercenta.sk, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 6. Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF [online]. www.kamidueurofondy.sk, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 7. Prioritnými oblasťami nadácie sú: [online]. www.grantexpert.sk, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 8. Čo je to Novinárska cena? [online]. Novinárska cena 2019, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 9. Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila nový ročník súťaže Novinárskej ceny [online]. strategie.hnonline.sk, 14.01.2020, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 10. Výzvy programu Active Citizens Fund – Slovakia sú oficiálne otvorené [online]. www.ekopolis.sk, 23.10.2018, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť