Organ v Evanjelickom kostole v Príbovciach

Organ v evanjelickom kostole v Príbovciach predstavuje reprezentatívny typ nástroja zhotovený firmou Jan Tuček z Kutnej Hory v roku 1935. Organ je umiestnený v strede empory (chóru) v kompaktnej skrini, zatiaľ čo hrací stôl stojí samostatne v centrálnej časti pred korpusom nástroja. Ide o dvoj-manuálový typ organu s 21 znejúcimi registrami, pedálom, s pneumatickou traktúrou a výpustkovými vzdušnicami.

História organu

upraviť

História organu je úzko spätá s dejinami kostola, ktorý bol postavený na súčasnom mieste v roku 1826. Ale približne do súčasnej podoby sa dostal až roku 1901 pod dohľadom vtedajšieho farára Viliama Klimu. V tom čase sa v kostole nachádzal ešte pôvodný menší organ so 6 mutáciami, ktorý bol postavený Samuelom Wágnerom[1] v roku 1877. Tento organ bol nefunkčný od roku 1917, keď boli na sklonku prvej svetovej vojny odobraté píšťaly a použité v zbrojárskom priemysle, čím sa stal nefunkčný a na organe sa v kostole nehralo až do roku 1935.[2]

Hneď po zrekvirovaní píšťal v roku 1917 sa začala zbierka na opravu[3], z čoho sa nakoniec upustilo a za vyzbierané peniaze sa postavil kompletne nový organ. Návrh vypracoval kantor a učiteľ Daniel Sámel a pri zasadnutí konventu dňa 23.9.1934 sa cirkevný zbor rozhodol usporiadať výberové konanie k zostrojeniu nového organu podľa Samelovej predlohy. Oslovené firmy boli Rieger Orgelbau z Krnova, Josef Mölzer z Kutnej Hory a firma Jan Tuček taktiež z Kutnej Hory.

Zákazku na nový organ vyhrala firma Jana Tučeka a dňa 3. 2. 1935 bola podpísaná objednávka na realizáciu organu v hodnote 75 000 Kčs. S výstavbou sa začalo 30. 8. 1935. V priebehu inštalácie organa bolo nutné rozšíriť pôvodný chór, keďže pôvodný organ bol malých rozmerov. Už o necelý mesiac dňa 25. 9. 1935 bol organ dokončený a posviacku vykonal turč. sv. martinský senior a farár Otto Škrovina, ktorá sa konala dňa 13. 10. toho roku.

Stavebným materiálom organu z roku 1935 bolo drevo, koža a zinkové píšťale. Materiál podľahol času a postupne bolo nutné organ opravovať a modernizovať. Už v roku 1937 bol do kostola zavedený elektrický prúd a do organu bol namontovaný elektrický ventilátor pre pohon spolu s tepelnými reflektormi pre hrací stôl v celkovej hodnote 4 800 Kčs. Ďalšie opravy organa boli v rokoch 1946 v hodnote 1 746,50 Kčs, následne 1948, keď bol organ naladený a opatrený ďalším vybavením v hodnote 3 400 Kčs. V roku 1950 bola zaznamenaná oprava elektrického prúdu k organu a v roku 1965 bol prečistený motor a organ znovu naladený v celkovej hodnote 4 500 Kčs. V roku 1984 bola vykonaná oprava v sume 1 600 Kčs a v roku 2002 boli zrekonštruované elektrické rozvody v celom kostole vrátane organu.

Napriek čiastočným rekonštrukciám a opravám sa organ stal čiastočne nefunkčný a nespoľahlivý podľa vyjadrenia organistov Róberta a Viktora Ponča z firmy Varhany z Krnova[4]. Následkom toho bola v roku 2005 vyhlásená zbierka na jeho opravu. Avšak peniaze boli následne použité na opravu kostola, keďže oprava organa bola vyčíslená na 1,5 milióna Sk[5], čo bola v tom čase pre malý cirkevný zbor v Príbovciach veľká finančná položka.

Súčasnosť organu

upraviť
 
Pohľad dovnútra organu

Nová zbierka na záchranu organu bola vyhlásená v auguste roku 2015, keď sa stal organ kompletne nefunkčný. Dlhodobá vlhkosť kostola a nedostatočné financie na priebežné opravy sa na materiáloch ako sú drevo či koža výrazne podpísali. Návrh na generálnu opravu bol vypracovaný v septembri v roku 2018 Mariánom Muškom z organárskej dielne v Žiline. Celková čiastka na opravu organa bola firmou stanovená na 36 630,- . Práce zahŕňajú: "demontáž organa, prevoz jednotlivých častí do dielní v Žiline, vyčistenie na sucho a mokro, morenie drevených častí proti červotoču, prevoz späť do kostola v Príbovciach a opätovná montáž, vyčistenie a morenie skrine. Rekonštrukcia vzduchového systému, nový organársky ventilátor, oprava pneumatického hracieho stola, výmena membrán a tesnení, oprava pneumatickej traktúry, výmena pneumatických vedení, membrán na tónových a registrových relé. Celková regulácia tónovej a registrovej traktúry, oprava pneumatických výpustkových vzdušníc, obnova taštičkových membrán vo vzdušniciach, tesnení, ventilov. Výmena tesnení pod píšťalnicami, oprava píšťal – šubrov, zvitkov, kožených tesnení, odstránenie vád a deformácií, nový náter prospektu, odstránenie intonačných vád a následné naladenie celého organa."[6]

Cirkevný zbor v Príbovciach v rámci zbierky zrealizoval mnoho aktivít na záchranu tohto jedinečného a reprezentatívneho hudobného nástroja ako napríklad množstvo koncertov, kultúrnych podujatí, predaj reklamných predmetov, publikácií a CD detského spevokolu Soľničky zeme. Napriek obrovskej snahe cirkevného zboru sa nepodarilo vybrať dostatok financií, a preto zbierka pokračovala aj po generálnej oprave samotného nástroja. Generálna oprava organu skončila v júni v roku 2019 a ladenie organu prebiehalo do septembra toho roku. Slávnostné služby božie s posvätením organu prebehli v nedeľu dňa 15.9.2019 a v organe sa opäť harmonicky rozozvučalo 1392 píšťal.

Podrobný popis organu

upraviť

Organová skriňa je vysoká 6,5 metra a široká 7,7 metra. Je vyrobená podľa návrhu Daniela Sámela zo smrekového dreva a bola trikrát natretá fermežou. Rezbárska práca je zlatená.

Hrací stôl je od skrine vzdialený 1,5 metra a jeho šírka je 1,5 metra. Hrací stôl je postavený zo smrekového dreva podľa návrhu, a podľa slohu skrine organa. Bol trikrát natretý farbou. Na hracom stole boli dva kovové svietniky so sklenenými miskami na oboch koncoch stola. Celé tóny kláves manuálov sú obložené celuloidom a poltóny klávesov boli vyrobené z ebenového dreva. Klaviatúra je obložená lešteným dubovým drevom. Pedálová klávesnica je z pareného buku. Lavica je zo smrekového dreva a leštené sedadlo je vyrobené z dubového dreva. V hracom stole a v prospekte sú vložené zinkové píšťale, ktoré sú potiahnuté bronzom a opatrené kožou. V organe sa nachádzajú ešte cínové píšťale, ktoré sú leštené a aj drevené píšťale, ktoré sú zhotovené zo smrekového dreva. Z vnútornej strany sú natreté fermežou.

Vzdušnice sú zhotovené z borovicového dreva. Ventily sú potiahnuté mäkkou kožou a plsťou. Vodiace ihly a drôty sú z mosadze a sú pocínované. Matky k regulovaniu sú kožené. Píšťalnice sú z borovicového dreva a sú priskrutkované na vzdušnice. Rúrky sú z tvrdého olova a pocínované. Žalúziová skriňa je z 30 mm silného dreva. Mechy s mechanizmom k šliapaniu s čerpacím dvojitým mechom, zásobovacej sústavy sú z mäkkého dreva a v ohyboch sú zviazané dvojnásobne konopnými povrazmi a šľachami, na rohoch sú zviazané kožou trojnásobne. Vnútorná časť mechov je hladená, natretá farbou, vnútorná časť je tiež natretá fermežou a polepená silným papierom. Na zásobnom mechu sú vzduchové hodiny  a poistná záklopka. Osi šliapacieho stroja, hroty a ložiská sú oceľové. Podstavec pod mechy je zo smrekového dreva.[2]

Referencie

upraviť
  1. Samuel Wagner [online]. organy.hc.sk, [cit. 2019-09-11]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  2. a b ŽILA, Ľubomír. 80.výročie organu v kostole Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 1935 - 2015. prvé. vyd. [s.l.] : Ľubomír Žila, 2015. ISBN 978-80-972021-0-1.
  3. ŠKROVINA, Otto. Z histórie turčianskeho evanjelického seniorátu a jeho sborov. Turčiansky Svätý Martin : [s.n.], 1929. S. 226.
  4. ŽILA, Ľubomír. 80.výročie organu v kostole Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 1935 - 2015. prvé. vyd. [s.l.] : Ľubomír Žila, 2015. ISBN 978-80-972021-0-1. S. 41.
  5. Archívny fond evanjelickej cirkvi a.v. v Príbovciach
  6. ŽILA, Ľubomír. V Príbovciach opravujú kostolný organ [online]. https://www.ecav.sk, 20.12.2018, [cit. 2019-09-09]. Dostupné online.

Bibliografia

upraviť
  • GERGELYI, Otmar, WURM, Karol. Historické organy na Slovensku / Historische Orgeln in der Slowakei. druhé. vyd.: Bratislava: Opus, 1989. ISBN 80-7093-005-5
  • KRŠKO, Jozef. Príbovce 1230-2005. prvé. vyd.: Bratislava Perexis, 2005. ISBN 80-9678-533-8
  • ŽILA, Ľubomír. 80.výročie organu v kostole Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 1935 - 2015. prvé. vyd.: Ľubomír Žila, 2015. ISBN 978-80-972021-0-1