Ornithomimosauria je taxón dinosaurov (presnejšie: teropodov), ktorého príslušníci výzorom pripomínali pštrosy. Vznikla počas spodnej kriedy a vrchol rozvoja dosiahla počas vrchnej kriedy. Členovia tejto skupiny sú známi len zo severnej pologule.

Ornithomimosauria

galimímus
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Ornithomimosauria
Barsbold, 1976
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Tieto dinosaury sú známe aj ako „pštrosie dinosaury“. Výzorom totiž pripomínali pštrosy - mávali dlhé krky, malé bezzubé hlavy s rohovinovým zobákom a behavé zadné končatiny. Je ironické, že ich primitívny zástupca – Pelecanimimus – mal najviac zubov zo všetkých teropodov. Ornithomimosauria boli všežravé a bylinožravé. Vyspelé Ornithomimosauria (t.j. čeľaď ornitomímovité/ornitomimy - lat. Ornithomimidae), ako napríklad galimímus (Gallimimus), ornitomímus (Ornithomimus) a strutiomímus (Struthiomimus)[1], sa na seba až zarážajúco podobali, pričom ich rozoznávanie je založené na niekoľkých anatomických detailoch a proporciách nôh.

Je pravdepodobné, že tak ako iné celurosaury, aj Ornithomimosauria disponovali operením, pokiaľ ho druhotne nestratili (napr. z dôvodu narastajúcej veľkosti).

  1. slovenské názvy podľa: LINDSAY, W. Obry praveku. Bratislava: Fortuna Print. 1994. 96 s. Preklad: Milan Thurzo