Parašutista

rozlišovacia stránka

Parašutista môže byť:

  • v športe: osoba venujúca sa parašutizmu,[1] resp. vycvičená v parašutizme,[2][3] pozri pod parašutizmus
  • vo vojenstve: príslušník (padákových jednotiek) výsadkového vojska,[1][3] pozri výsadkár

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. a b Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „parašutista“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
  2. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „parašutizmus“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
  3. a b Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „parašutista“, Synonymický slovník slovenčiny (3. nezm. vyd. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0801-8, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=parašutista&s=exact&c=lfac&cs=&d=sss#, dost. 2020-04-17 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.