Pavel Ondrus

Prof. PhDr. Pavel Ondrus, DrSc. (* 19. máj 1919, Pitvaroš, Maďarsko – † 8. marec 1980, Bratislava) bol jazykovedec, vysokoškolský pedagóg.

Pavel Ondrus
slovenský jazykovedec, vysokoškolský pedagóg
Narodenie19. máj 1919
Pitvaros, Maďarsko
Úmrtie8. marec 1980 (60 rokov)
Bratislava

RodinaUpraviť

 • otec Štefan Ondrus
 • matka Alžbeta, rodená Némethová
 • manželka Mária, rodená Gondová
 • deti: Zuzana Ondrejová, Peter Ondrus

ŽivotopisUpraviť

V rokoch 1930-1936 študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch, v rokoch 1936-1937 v Banskej Bystrici a v rokoch 1937-1938 v Kežmarku. Od roku 1939 pracoval ako administratívny pracovník na Ministerstve školstva a osvety v Bratislave (až do roku 1941). V rokoch 1940-1944 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako profesor na gymnáziách v Piešťanoch (1944–1946), v Bratislave (1946–1948) a v Dunajskej Strede (1948-1949). V rokoch 1949–1980 pracoval ako vysokoškolský učiteľ na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorej vedúcim bol v rokoch 1977-1980.

Bol členom mnohých vedeckých spoločností doma i v zahraničí: tajomník (19601963) a druhý podpredseda (1963–1966) Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (1976–1980), člen Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení (19621974), člen medzinárodnej komisie pre jazykové kontakty pri Medzinárodnom komitéte slavistov (1976–1980).

Venoval sa slovenskej i slovanskej dialektológii, výskumu slovenského spisovného jazyka, metodike jeho vyučovania a onomastike. Bol členom redakčnej rady Celokarpatského dialektetického atlasu. Bol autorom učebníc slovenského jazyka, lexikológie, gramatických a morfologických príručiek.

OcenenieUpraviť

V roku 1965 dostal pamätnú medaila k 20. výročiu oslobodenia ČSSR Za zásluhy v boji proti fašizmu. V roku 1969 bol vyznamenaný striebornou medailou UK, v roku 1973 medailou Univerzity Martina Luthera v Halle. V roku 1979 dostal ocenenie zaslúžilý školský pracovník.

DieloUpraviť

 • Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike (Bratislava, 1956)
 • Prehľad slovenskej dialektológie (Bratislava, 1961)
 • Morfológia spisovnej slovenčiny (Bratislava, 1964)
 • Výskum slovnej zásoby slovenských nárečí (Bratislava, 1966)
 • Číslovky v súčasnej spisovnej slovenčine (Bratislava, 1969)
 • Vetný rozbor v príkladoch (Bratislava, 1971)
 • Slovenská lexikológia II (Bratislava, 1972)
 • Kapitoly zo slovenskej morfológie (Bratislava, 1978)
 • Dejiny slovenského jazyka a dialektológia (Bratislava, 1979)
 • Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia (Bratislava, 1980)

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť