Pomlčka

interpunkčné znamienko

Pomlčka (–) je interpunkčné znamienko. Oddeľuje časti prejavu, naznačuje odmlku v reči, vyznačuje rozsah. V slovenských textoch sa píše spravidla oddelená medzerami z oboch strán.[1] Pomlčka by nemala byť zamieňaná so spojovníkom (-), ktorý je kratší, má odlišnú funkciu a píše sa bez medzier.

Pomlčka má v systéme Unicode kód U+2013 EN DASH (HTML –).

Príklady

upraviť

Vybrané príklady použitia pomlčky v slovenčine:

 • „staroba – choroba“, „zdravie – najcennejšie bohatstvo“ (namiesto sponového slovesa v prísloviach, heslách, nadpisoch a pod.)
 • „hipodróm – miesto pretekov na koňoch alebo na vozoch so záprahom“ (medzi výrazom a jeho bližším vysvetlením)
 • „1980 – 1990“, „január – február“, „strana 5 – 12“ (časové a miestne rozpätia a rozpätia v počte, pričom nahrádza výraz „až“)
 • „Praha – Bratislava – Budapešť – Belehrad“ (miesta na trase, stanice alebo zastávky na trati)
 • „Gorbačov – Reagan“, „Pauliny – Ružička – Štolc“ (spoluautori, spoluusporiadatelia, spojenci, súťažiaci športovci alebo družstvá)
 • „Bratislava – Veľký Šariš“, „Mannheim – Wien – Zürich“ (umiestnenia podniku na viacerých miestach, vydania knihy vo viacerých mestách)
 • „dobro – zlo“, „priateľstvo – nepriateľstvo“ (protikladné pojmy a iné vzťahy medzi pojmami alebo javmi)

Pre podrobný zoznam pozri PSP.[2]

Podobné znamienka

upraviť

Vkladanie na počítači

upraviť
Platforma Pomlčka (–) Dlhá pomlčka (—) Poznámka, zdroj
Windows Alt+0150 Alt+0151 čísla zadať na numerickej klávesnici[pozn. 1][3]
macOS ⌥ Opt+- ⌥ Opt+⇧ Shift+- [4]
X11 (Linux, BSD) Compose+--.
Ctrl+⇧ Shift+U2013↵ Enter
Compose+---
Ctrl+⇧ Shift+U2014↵ Enter
[4]
Microsoft Word kl. skratka Ctrl+- Ctrl+Alt+- - (spojovník) zadať na numerickej klávesnici[pozn. 1]
autocorrect Medzera-Medzera
Medzera--Medzera
-- medzerami oddelený spojovník sa nahradí pomlčkou až po dopísaní ďalšieho slova; dvojitý spojovník sa nahrádza dlhou pomlčkou len ak medzerami oddelený nie je, inak sa nahradí bežnou
LibreOffice Writer autocorrect :--: :---: [5]
Android, iOS Podržte - (spojovník) na dotykovej klávesnici, kým sa zobrazí ponuka možností, potom posuňte prst na požadovaný znak a uvoľnite.[6]
HTML – — [4]
XML, HTML –
–
—
—
[4]
LaTeX --
\textendash
---
\textemdash
[4]
Unicode U+2013 U+2014 [4]

Na vloženie je možné použiť aj vhodný nástroj systému (Mapa znakov, Character Map a pod.) alebo ponuku programu (Vložiť/Symbol, Insert/Symbol a pod.) na vkladanie špeciálnych znakov.

Poznámky

upraviť
 1. a b Na kompaktných notebookových klávesniciach býva možnosť zadať ekvivalenty kláves z numerického bloku pomocou kombinácie predradníka Fn a klávesy s vyznačenou alternatívou.

Referencie

upraviť
 1. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. Kapitola VIII. Interpunkcia : 1. Interpunkcia a jej funkcie.
 2. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. Kapitola VIII. Interpunkcia : 2.8. Pomlčka.
 3. Your keyboard doesn't have an em dash key—here's what to do [online]. zapier.com, [cit. 2021-09-19]. Dostupné online.
 4. a b c d e f BAKER, Greg. Commonly Confused Characters : Dashes : En-Dash [online]. Burnaby: Simon Fraser University, [cit. 2021-09-19]. Dostupné online.
 5. LibreOffice : How do you type an en dash or long dash [online]. Berlín: The Document Foundation, 2019-04-07, [cit. 2021-09-19]. Dostupné online.
 6. Type an n-dash or m-dash on a tablet, iPhone or Android phone [online]. punctuationmatters.com, 2014-02-09, [cit. 2021-09-19]. Dostupné online.