Pomlčka () je interpunkčné znamienko. Oddeľuje časti prejavu, naznačuje odmlku v reči, vyznačuje rozsah. V slovenských textoch sa píše spravidla oddelená medzerami z oboch strán.[1]

Pozor na zámenu so spojovníkom, ktorý je kratší, má odlišnú funkciu a píše sa bez medzier.

Pomlčka má v systéme Unicode kód U+2013 EN DASH (HTML –).

PríkladyUpraviť

Vybrané príklady použitia pomlčky v slovenčine:

  • „staroba – choroba“, „zdravie – najcennejšie bohatstvo“ (namiesto sponového slovesa v prísloviach, heslách, nadpisoch a pod.)
  • „hipodróm – miesto pretekov na koňoch alebo na vozoch so záprahom“ (medzi výrazom a jeho bližším vysvetlením)
  • „1980 – 1990“, „január – február“, „strana 5 – 12“ (časové a miestne rozpätia a rozpätia v počte, pričom nahrádza výraz „až“)
  • „Praha – Bratislava – Budapešť – Belehrad“ (miesta na trase, stanice alebo zastávky na trati)
  • „Gorbačov – Reagan“, „Pauliny – Ružička – Štolc“ (spoluautori, spoluusporiadatelia, spojenci, súťažiaci športovci alebo družstvá)
  • „Bratislava – Veľký Šariš“, „Mannheim – Wien – Zürich“ (umiestnenia podniku na viacerých miestach, vydania knihy vo viacerých mestách)
  • „dobro – zlo“, „priateľstvo – nepriateľstvo“ (protikladné pojmy a iné vzťahy medzi pojmami alebo javmi)

Pre podrobný zoznam pozri PSP.[2]

Podobné znamienkaUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. Kapitola VIII. Interpunkcia : 1. Interpunkcia a jej funkcie.
  2. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. Kapitola VIII. Interpunkcia : 2.8. Pomlčka.