Cudzie slovo

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Prevzaté slovo)

Cudzie slovo alebo prevzaté slovo je slovo prebraté do slovnej zásoby jazyka z iného jazyka (priamo alebo prostredníctvom ďalšieho jazyka)[1][2][3][4][5]:354[6]:63[7]:69, pozri prevzaté slovo (slovo cudzieho pôvodu)

Cudzie slovo môže byť aj:

Prevzaté slovo môže byť aj:

Referencie upraviť

 1. prevzaté slová. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 344.
 2. cudzie slovo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 652.
 3. cudzí. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online. S. 179.
 4. cudzí. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 90. (porov. heslo domáce slová v Encyklopédii jazykovedy)
 5. a b MICHALUS, Š. Nový a dobrý slovník cudzích slov. Slovenská reč, 1973, roč. 7, čís. 10, s. 354 – 356. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 6. a b DVONČ, L. Formálna stránka prevzatých slov v slovenčine. Studia Academica Slovaca, 1976, roč. 5, s. 63 – 80. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 7. a b RUŽIČKA, J. Prevzaté slová v slovenčine. Slovenská reč, 1950-1951, roč. 16, s. 69 – 77. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 8. porov. napr. heslá Fremdwort v nemeckej wiki a loanword v angl. wiki
 9. a b HORECKÝ, Ján; BUZÁSSYOVÁ, Klára; BOSÁK, Ján, a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1989. 429 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0047-5.
 10. a b BUDAJ, Jakub, et al. Ďalšie problémy Európy [online]. 1sg.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. Archivované 2016-12-03 z originálu.
 11. a b MISTRÍK, J. Štylistika prevzatých a cudzích slov v slovenčine. Studia Academica Slovaca, 1976, roč. 5, s. 257 – 270. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 12. ROUDNÝ, Miroslav. Nový slovník cizích slov ve slovenštině. Slovo a slovesnost, 1981, roč. 42, čís. 2, s. 156-162. Dostupné online [cit. 2016-09-20]. pozn. pod čiarou
 13. KIRKNESS, A.: Zur Lexikologie und Lexikographie des Fremdworts. In: Peter BRAUN, ed.: Fremdwort-Diskussion. Fink: München, 1979. ISBN 3-7705-1637-0. s. 87
 14. a b HEIER, Anke. Deutsche Fremdwortlexikografie zwischen 1800 und 2007 : zur metasprachlichen und lexikografischen Behandlung äußeren Lehnguts in Sprachkontaktwörterbüchern des Deutschen. Berlin; Boston, Mass. : De Gruyter, 2012. 577 s. ISBN 978-3-11-028254-2.
 15. KIRKNESS, A.: Das Fremdwörterbuch. In: HAUSMANN, F. J., ed.. Wörterbücher: ein internationales Handbuch zur Lexikographie (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft), Teilband 2. Berlin, New York : De Gruyter, 1990. ISBN 978-3-11012420-0. S. 1168.
 16. internacionálne slová. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 196.
 17. porov. napr. heslá Lehnwort v nemeckej wiki a loanword v anglickej wiki
 18. přejaté slovo. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok V Pom – S. Praha : Academia, 1987. 998 s. S. 160.

Pozri aj upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.