Puškin (mesto)

Puškin (rus. Пушкин) je mesto v Rusku, ktoré administratívne tvorí časť mesta Petrohrad. V roku 2010 malo mesto takmer 100 000 obyvateľov.

Katarínsky palác v meste Puškin.

V meste sa nachádza palácový komplex zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO - Carskoje Selo.

HistóriaUpraviť

Mesto sa nachádza na historickom území. Podľa záznamov na švédskych mapách zo začiatku 17. storočia bola na území dnešného Puškina malá osada Saaris moisio (v prekl. statok na vyvýšenom mieste), ruský ekvivalent bol Sarskaja myza (Сарская мыза). Po víťazstve Ruska v Severnej vojne patrila osada generálovi a gubernátorovi A. D. Menšikovovi. No ruský cár Peter I. v r. 1710 daroval celé územie ako svadobný dar svojej nastávajúcej manželke, Kataríne Alexejevne - budúcej cárovnej Kataríne I.. Tá si na pozemkoch vybudovala svoje letné sídlo a položila tak základy budúceho architektonicko-parkového komplexu Carskoje Selo (dejiny komplexu pozri v článku Carskoje Selo). Ďalší vývoj mesta bol úzko spätý so životom cárskeho dvora v letnej cárskej rezidencii.

V r. 1917 po Októbrovej revolúcii bol palácový komplex Carskoje Selo vyhlásený za múzeum, v Alexandrovskom paláci a priľahlých parkoch bola zriadená ozdravovňa pre deti. Názov mesta sa v r. 1918 v tejto súvislosti zmenil na Detskoje Selo.

V r. 1937 bolo mesto pri príležitosti 100. výročia smrti A. S. Puškina, ktorý tu navštevoval Cárske lýceum, premenované na Puškin.

Historické názvy mestaUpraviť

  • do začiatku 18. stor. Sarskaja Myza
  • 20. roky 18. stor. - 80. roky 18. stor. Sarskoje Selo (1724 prechodne Blagoveščenskoje)
  • 80. roky 18. stor. - 1917 Carskoje Selo (zač. 19. stor. prechodne Sofija)
  • 1917 – 1918 Soldatskoje Selo
  • 1918 - 1937 Detskoje Selo

Partnerské mestáUpraviť

Iné projektyUpraviť