Ráztocký potok (prítok Borovianky)

potok v okrese Liptovský Mikuláš

Ráztocký potok[1] je potok v regióne Liptov, na území obce Veľké Borové a obce Kvačany v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Skorušinské vrchy. Ústi do Borovianky. Má dĺžku 2,0 km. Rád toku V.

Ráztocký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Žilinský kraj
Okres Liptovský Mikuláš
Obce Veľké Borové, Kvačany
sútok zdrojníc Veľké Borové
 - poloha Vetrovka
 - výška 812 m
 - súradnice 49°12′26″S 19°31′29″V / 49,2073°S 19,5246°V / 49.2073; 19.5246
Ústie Borovianka
 - poloha Huty
 - výška 722 m
 - súradnice 49°11′49″S 19°32′26″V / 49,1970°S 19,5406°V / 49.1970; 19.5406
Dĺžka 2,0 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-21-02-12487
poloha ústia
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Sútok zdrojníc

upraviť

Začína sa na sútoku dvoch zdrojníc v 812 m n. m. v severnej časti územia obce Veľké Borové pod juhozápadným úbočím vrchu Klin s 945 m n. m. v blízkosti lúky Vetrovka v lesnom extraviláne. Jedna zdrojnica priteká zo severu a pramení v 942 m n. m. a druhá zdrojnica priteká zo severozápadu a pramení v 922 m n. m..

Opis toku

upraviť

Od sútoku zdrojníc preteká v poľnohospodárskom extraviláne juhovýchodným smerom, v 801 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, ľavým brehom obmýva samotu Jóbova ráztoka, v 784 m n. m. podteká cestu z obce Veľké Borové do obce Huty a zároveň vteká do lesného extravilánu, v 776 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, pravým brehom obmýva úpätie vrchu Háj s 947 m n. m., vytvára strmú tiesňavu s Ráztockým vodopádom[2], v 752 m n. m. opúšťa územie Veľkého Borového a vteká na územie obce Kvačany, v lesnom extraviláne obce Kvačany preteká zvyšných 200 m svojho toku a v 722 m n. m. ústi do Borovianky ako jej pravostranný prítok. Borovianka po veľmi krátkom úseku od tohto prítoku ústi do Kvačianky tesne nad samotou Oblazy. Ráztocký potok patrí do okresu Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Skorušinské vrchy v geomorfologickom podcelku Kopec. Nemá dôležitejšie prítoky.[3][4][5].

Pôvod názvu

upraviť

Názov vodného toku Ráztocký potok má pôvod v názve samoty Jóbova ráztoka v obci Veľké Borové, územím ktorej preteká. Samote hrozí dnes vyľudnenie. Z druhého prvku toponyma Jóbova ráztoka bolo po rozšírení o formant -ský, -cký a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Ráztocký potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1989[7]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Ráztocký potok nie je jedinečným hydronymom (august 2022).

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-20.
  2. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Vodopády. Ráztocký vodopád. Dostupné on line na [2] [cit. 2022-08-20]
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-18]
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 118. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Ráztockého potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [4] [cit. 2022-08-19]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Geografické názvy okresu Liptovský Mikuláš A12. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-170/1989 z 27.6.1989. 126 s. S. 21, 84, 114, 102. ISBN 80-85164-98-1.