Rakúska zahraničná služba

Rakúska zahraničná služba (po nemecky Auslandsdienst) je dvanásťmesačná alternatíva náhradnej civilnej služby. Táto môže byť uskutočnená formou „Gedenkdienstu“ (služby na pripomenutie holokaustu), sociálnou službou alebo mierovou službou.

Služba v zahraničí je ekvivalentom nemeckej Anderer Dienst im Ausland (doslova: Iná služba v zahraničí). Zakladateľom je innsbruckský politológ Andreas Maislinger, ktorý prevzal základnú myšlienku z nemeckej „Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste“ (doslova: Akcia Znak zmierenia/Mierové služby). 1. septembra 2002 smel prvý rakúsky účastník nastúpiť do služby na pripomenutie holokaustu v múzeu Auschwitz-Birkenau.

Rakúsky Gedenkdienst

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Gedenkdienst

Predmetom záujmu sú obete národného socializmu. Člen tejto služby vypomáha na pamätníkoch holokaustu (múzeá a vedeckovýskumné pracoviská). Ako príklad možno uviesť Centrum Simona Wiesenthala alebo Jad Vašem.

Rakúska sociálna služba

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rakúska sociálna služba

Člen sociálnej služby má za úlohu pomáhať na hospodárskom a sociálnom rozvoji tej-ktorej krajiny. Účastníci pracujúci v sociálnej službe pracujú s „deťmi z ulice“ alebo na projektoch na zlepšenie zásobovania pitnou vodou v rozvojových krajinách.

Rakúska mierová služba

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rakúska mierová služba

Účastníci tejto služby sa angažujú v projektoch, ktoré pomahájú dosiahnuť alebo udržať mier v ozbrojených konfliktoch. Pracujú napríklad v neštátnych organizáciach v Izraeli, kde organizujú workshopy resp. spoločné iniciatívy konfliktných strán.

Miesta pôsobenia (Editing in progress)

upraviť
  Argentína
  Bielorusko
  • Minsk - Útulok pre deti
  • Minsk - Detskí domov číslo 6
  • Minsk - Škôlka pre deti so špeciálnou starostlivosťou
  Bosna a Hercegovina
  Brazília
  Bulharsko
  • Sofia - Schalom - Židovská organizácia v Bulharsku
  Česko
  • Praha - Židovská komunita
  Čína
  Francúzsko
  Gabon
  Guatemala
  Holandsko
  India
  Izrael
  Japonsko
  Kanada
  Kostarika
  Maďarsko
  Nemecko
  Nikaragua
  Pakistan
  Peru
  • Lima - Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
  Poľsko
  Spojené kráľovstvo
  Spojené štáty americké
  Taliansko
  Uganda

Financovanie

upraviť

Rakúska republika prenecháva každému spolku, ktorý umožňuje vykonávať službu v zahraničí namiesto náhradnej civilnej služby určitý rozpočet. Pre každého vyslaného rakúskeho občana sa počíta s 10 000 eurami. Tento obmedzený rozpočet je dôvodom, prečo nemôže každý záujemca uskutočniť službu v zahraničí.

Titul „Auslandsdiener des Jahres“

upraviť

Od roku 2005 udeľuje predstavenstvo tejto organizácie titul „Auslandsdiener des Jahres“ (voľný preklad: služobník zahraničnej služby roka).

Nositelia:

  • 2005 – Dr. Andreas Daniel Matt
  • 2006 - Martin Wallner