Redaktor:Saskardin/Pravidlá významnosti

DO TEXTU MOŽNO VKLADAŤ VLASTNÉ PRIPOMIENKY, KTORÉ PROSÍM PODPÍSAŤ A OZNAČIŤ KURZÍVOU. TIE SA NÁSLEDNE MÔŽU ZAKOMPONOVAŤ DO PRAVIDIEL A BUDÚ V PÔVODNEJ PODOBE ZMAZANÉ. AKO OSNOVA TO NATERAZ STAČÍ, TREBA TO DOTVORIŤ. P.S. NEBUDE TO ASI PRÍSNE STATICKÉ A NEMENNÉ PRAVIDLO, BUDE SA MENIŤ S WIKI. --Rádiológ 16:25, 9. apríl 2009 (UTC)

ÚvodUpraviť

Wikipédia je encyklopédia so slobodným obsahom (v zmysle licencií GNU-FDL a CC-BY-SA 3.0), do ktorej môže prispievať ktokoľvek, kto dodržuje jej základné pravidlá. To neznamená, že v nej môže byť všetko - wikipédia nie je blog, priestor na reklamu ani noviny - wikipédia je encyklopédia. Preto je nutné stanoviť určité kritériá významnosti, ktoré určia, ktorý článok je pre encyklopédiu vhodný, a ktorý už z hľadiska svojej informačnej hodnoty nie.

Špecifické kritériá významnostiUpraviť

Pre všeobecné kritériá významnosti pozri sem.

OsobnostiUpraviť

Vedy a činnostiUpraviť

HudbaUpraviť

ŠportUpraviť

Organizácie a spoločnosti, firmyUpraviť

LiteratúraUpraviť

Filmy, seriályUpraviť


BudovyUpraviť


PostupUpraviť

  • Ak článok jednoznačne nespĺňa kritériá významnosti, má byť redaktorom označený šablónou {{ZL|Nevýznamnosť}} alebo má byť správcom rovno vymazaný s poznámkou v zhrnutí úprav: Zmazané pre nevýznamnosť.
  • Ak významnosť nie je jednoznačná, redaktor má označiť článok šablónami {{významnosť}}, pričom správca by mal následne rozhodnúť: hlasovať o ponechaní/vymazaní, zrušiť šablónu ak článok považuje za významný (v prípade opakovaného pridania šablóny dať hlasovať), alebo článok rovno zmazať či presunúť (s najväčšou opatrnosťou a maximálnou objektivitou)