Remeslo (rozlišovacia stránka)

Remeslo môže byť:

ReferencieUpraviť

  1. Piaček, Jozef; Kravčík, Miloš, edi. (2001), „Remeslo“, FILIT : Otvorená filozofická encyklopédia, Verzia 3.0, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky (vyd. 2001-03-01) 
  2. a b c Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „remeslo“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 616, ISBN 80-224-0750-X 
  3. a b c d Peciar, Štefan, ed. (1963), „remeslo“, Slovník slovenského jazyka, III., P – R (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 724 
  4. Amlinskij, Vladimir Iľjič (1988), Remeslo (1. vyd.), Bratislava: Slovenský spisovateľ . Preklad z ruštiny Oľga Baginová.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.