Rezumé

(Presmerované z Resumé)
O stručnom životopise (pomenovanie v anglickom prostredí) pozri curriculum vitae.

Rezumé (výslovnosť:[rezumé], staršie aj [rezümé]; do r. 2020 bol kodifikovaný tvar resumé)[1][2] alebo zhrnutie je sekundárny dokument, stručne vyjadrujúci základné myšlienky a závery odborného textu, obyčajne pripájaný na záver primárneho dokumentu, krátky a výstižný obsah, výťah, zhrnutie.[3][2]

Rezumé v záverečných prácach

upraviť

Ministerstvo školstva SR v metodickom usmernení o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní odporúča vysokým školám na Slovensku vyžadovať rezumé v štátnom jazyku ako povinnú súčasť hlavnej textovej časti záverečných prác (bakalárske, diplomové alebo dizertačné práce) napísaných v inom ako štátnom jazyku.[4] Takéto rezumé má spravidla rozsah 10 % rozsahu záverečnej práce.[5] Nie všetky vysoké školy na Slovensku toto odporúčanie uplatňujú, napr. Univerzita Komenského v Bratislave v uvedenom prípade vyžaduje len abstrakt v štátnom jazyku.[6]

Referencie

upraviť
  1. rezumé. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 614.
  2. a b Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „resumé“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
  3. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „protagonista“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovniky.juls.savba.sk/?w=resum%C3%A9&s=exact&c=Kdb9&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# 
  4. Čl. 3 ods. 5 písm. d) metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní; v praxi, napr. pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pozri čl. 5 ods. 10 písm. d) smernice č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigóznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí
  5. Pozri napr. čl. 4 ods. 1 písm. bd) smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
  6. Čl. 5 ods. 2 písm. e) vnútorný predpis č. 12/2013 (smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave)

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.