Riadenie (kybernetika)

Riadenie je pojem z kybernetiky a riadiacej techniky (preberaný ale aj do iných odborov), ktorý znamená cieľavedomé (informačné) pôsobenie na nejaký systém (alebo v jeho vnútri) na dosiahnutie nejakého stanoveného cieľa, v užšom zmysle len takéto pôsobenie spojené so spätnou väzbou. Podrobnosti definície pozri nižšie.

DefiníciaUpraviť

1. Riadenie v širšom zmysle je cieľavedomé (informačné) pôsobenie jedného systému (nazývaného riadiaci systém či subjekt riadenia) na iný systém (nazývaný riadený systém či objekt riadenia) na dosiahnutie nejakého stanoveného cieľa, pričom toto pôsobenie môže byť aj len v rámci jedného a toho istého systému.

Riadenie v širšom zmysle sa zvyčajne delí na ovládanie a reguláciu (encyklopédia zo 60. rokov dokonca definuje riadenie ako súhrnné označenie pre ovládanie a reguláciu). V základnom význame je ovládanie jednoducho riadenie (v širšom zmysle) bez spätnej väzby (iné názvy: priamoväzbové riadenie, riadenie v otvorenej slučke, otvorený systém riadenia) a regulácia je riadenie (v širšom zmysle) so spätnou väzbou (iné názvy: spätnoväzbové riadenie, riadenie v uzavretej slučke, uzavretý systém riadenia); ale napríklad v norme IEC 60050 je toto delenie upravené tak, že sú pod pojem ovládanie z pojmu regulácia presunuté prípady so spätnou väzbou, pokiaľ pri nich nedochádza k permanentnému a priamemu ovplyvňovaniu riadenej veličiny (napr. v digitálnej technike hlásenia o ukončení nejakého deja či spustenia alarmov). Iná možnosť delenia je rozlišovať pojmy ovládanie (t. j. bez spätnej väzby) a uzavretý systém riadenia (t.j. so spätnou väzbou), a pojem (automatická) regulácia mať vyhradený pre automatické udržiavanie len niektorých veličín riadeného systému na stanovených hodnotách (či už bez spätnej väzby alebo bez nej). Ďalšia možnosť delenia (ovládanie – riadenie v užšom zmysle- regulácia) je uvedená nižšie.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

2. Riadenie v užšom zmysle je len také cieľavedomé pôsobenie opísané vyššie pre riadenie v širšom zmysle (bod 1), pri ktorom spomínané pôsobenie zahŕňa aj spätnú väzbu medzi riadiacim a riadeným systémom.[14][15][16][17] U viacerých autorov (pozri v bode 1) sa toto označuje ako regulácia.

V tomto ponímaní sa teda riadenie v širšom zmysle (podľa niektorých názorov) delí na tieto typy[14]:

 • ovládanie [v užšom zmysle] (=riadenie v širšom zmysle bez spätnej väzby)
 • riadenie v užšom zmysle (=riadenie v širšom zmysle so spätnou väzbou bez separátneho regulátora), a
 • regulácia (=riadenie v širšom zmysle so spätnou väzbou so separátnym regulátorom).

Anglické termínyUpraviť

Anglické slovo control môže znamenať buď riadenie v širšom zmysle [6] alebo zriedkavo ovládanie (ako opak regulácie)[18]. Aby sa zabránilo zámenám, štandardne sa používajú viacslovné názvy - ovládanie je teda open-loop control či nonfeedback control (alebo zriedkavo control v užšom zmysle) a regulácia je closed-loop control či feedback control (alebo zriedkavo regulation).

DruhyUpraviť

Druhy riadenia podľa formy pohybu hmoty sú[5]:

ZdrojeUpraviť

 1. VÁCHAL, Jan; VOCHOZKA, Marek; a kolektiv. Podnikové řízení. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2013. 688 s. ISBN 978-80-247-8682-7. S. 19
 2. riadenie. In: Malá slovenská encyklopédia 1993
 3. STN IEC/TR 60870-1-3
 4. řízení. In: Technický naučný slovník Pr-Š, 1963, S. 338
 5. a b řízení hospodářských systémů. In: Ekonomická encyklopedie 2, Praha: Svoboda, 1984, S. 306
 6. a b International [online]. electropedia.org, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 7. International [online]. electropedia.org, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 8. International [online]. electropedia.org, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 9. Rozdíl mezi regulací a ovládáním [online]. vytapeni.tzb-info.cz, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 10. regulace; ovládaná. In: Technický slovník naučný 6 a 7. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2004.
 11. HAVLENA, V., ŠTECHA, J. Moderní teorie řízení. 1999 S. 6 [1]
 12. edu.snus.sk, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 13. Der Unterschied zwischen Steuerung und Regelung [online]. haustechnikverstehen.de, 2015-12-13, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (kapitola „Begriffe der Steuerung und Regelung abgrenzen“)
 14. a b VÁCHAL, Jan; VOCHOZKA, Marek; a kolektiv. Podnikové řízení. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2013. 688 s. ISBN 978-80-247-8682-7. S. 19, 20
 15. heslá kybernetika a riadenie. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 16. řízení. In: Technický slovník naučný 7. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 546 s. ISBN 80-86044-25-4. S. 194.
 17. řízení. In: Ekonomická encyklopedie 2, Praha: Svoboda, 1984, S. 302
 18. regulation. In: PARKER, Sybil P.. McGraw-Hill Dictionary of Electronics and Computer Technology. [s.l.] : McGraw-Hill, 1984. 582 s. ISBN 978-0-07-045416-3. (Citát: „regulation thus is based on feedback, whereas control is not“)