Rozhlasový dokument

Rozhlasový dokument je

Inými slovami rozhlasový dokument je umelecko-dokumentárne a umelecko-publicistické rozhlasové pásmo.

Vrcholným tvarom rozhlasového dokumentu je rozhlasový fíčer (feature). Tento mnohotvárny rozhlasový žáner má v Slovenskom rozhlase vyše tridsaťročnú tradíciu. Jeho autormi boli na začiatku redaktori rozhlasu Ilza Klásková, Ernest Weidler, Emil Benčík a Ivan Lehotský. K najvýraznejším predstaviteľom strednej generácie patrí Jozef Lenhart, Iveta Bognárová, Táňa Kusá a ďalší. Okrem redaktorov rozhlasu sa tvorbe fíčrov venujú aj externí autori.

Slovenský rozhlas odvysielal dosiaľ stovky fíčrov, ktoré získali ocenenia v rozhlasových žatvách i na medzinárodných festivaloch rozhlasovej tvorby. Deväťdielny fíčrový seriál Emila Benčíka Prvý muž česko-slovenskej jari Alexander Dubček, vydalo Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu na mg. kazetách.

Externé odkazy upraviť