Ryv alebo jerk[1] je vektorová fyzikálna veličina charakterizujúca pohyb, popisuje časovú zmenu zrýchlenia.

VlastnostiUpraviť

  • Väčšinou sa značí  , podľa anglického slova jerk (trhať sebou).
  • V základných jednotkách SI má rozmer meter krát sekunda na mínus tretiu, m.s−3. V praxi sa používa i jednotka g/s, kde g je normálne tiažové zrýchlenie.
  • Platia preň vzťahy:  , kde   je zrýchlenie,   rýchlosť,   vektor polohy a   čas.
  • Rovnako ako napr. u rýchlosti sa dá hovoriť o okamžitom, priemernom, maximálnom ryve alebo o jeho skalárnej veľkosti.

PoužitieUpraviť

Medicína, fyziológia človekaUpraviť

Pre niektoré typy zranení, poškodení mäkkých tkanív (pády do vody, rázy v dopravných prostriedkoch) je výhodnejšie popisovať silový účinok pomocou ryvu než pomocou zrýchlenia. Za kritickú hranicu sa zvyčajne považuje 1000 g/s., kedy mäkké tkanivá prestávajú byť schopné absorbovať mechanické rázy. Ľudský rovnovážny orgán vo vnútornom uchu vníma okrem zrýchlenia i ryv. Preto má ryv význam pri návrhu kinematickej pohody v dopravných prostriedkoch alebo naopak nepohody pri návrhu horských dráh.

Obrábanie kovovUpraviť

Dnešné CNC stroje majú maximálny ryv ako jeden z parametrov charakterizujúcich možnosti pohonov. Pohyb nástroja je teda obmedzený maximálnou polohou, rýchlosťou, zrýchlením a ryvom.

Etymológia názvuUpraviť

Na rozdiel od iných fyzikálnych veličín charakterizujúcich pohyb nie je ryv všeobecne používaný výraz.

ReferencieUpraviť

  1. Technický slovník naučný 3 G-J. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2002. 392 s. ISBN 80-86044-20-3. S. 372.

ZdrojUpraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ryv na českej Wikipédii.